DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

K. Bc/ak: MODELI SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I NJIHOVA NOVČANA Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002). 479-487
Tablica 4. Prirasno-prihodna tablica novčane vrijednosti drvnih sortimenata hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u
II-G-20/M-3


Table 4 Yield table of monetary value of pedunculate oak (Quercus robur L.) wood assortments in II-G-20/M-3


5. RASPRAVA - Discussion
Razvoj odnosa tečajnog volumnog prirasta i prosječnog
prirasta sveukupne produkcije ključni su parametri
za dijagnozu produktivnosti šuma. Vrijeme kada se
sijeku krivulje tečajnog volumnog prirasta i krivulje
prosječnog prirasta sveukupne produkcije, određuje donju
granicu ophodnje. Prema tome, smjernice gospodarenja
koje se propisuju na osnovi tih parametara mogu
imati dalekosežne posljedice na potrajnost prihoda
drvne mase i normalitet u Hrvata najvrednijih šuma.


Kulminacija sastojinskog tečajnog godišnjeg volumnog
prirasta za M-l, t45 = 12.24 mVha nastaje u 45.
godini. Krivulja prosječnog prirasta sveukupne produkcije
siječe se s krivuljom tečajnog prirasta poslije


130. godine. To znači da bi smo uz normalan tretman
sastojina trebali postići, u vrijeme druge kulminacije
debljinskog prirasta maksimalnu produkciju volumnog
i poprečnog prirasta od 9.5 mVha ili sveukupnu produkciju
u 140. g. 1432mVha, Beza k i dr. (1993). Sveukupna
maksimalna produkcija, odnosno sveukupni
maksimalni godišnji etat (Es) sastoji se od godišnjeg
etata glavnog prihoda (Eg) i godišnjeg etata prorede
(Em). Uz ophodnju od 140. godina maksimalni godišnji
etat iznosio bi:
Es = Eg + Em^> 4.3 + 5.2 = 9.5 mVha
Akademik D. Klepac je u svojim eksperimentalnim
istraživanjima utvrdio za hrast lužnjak maksimalnu