DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 51     <-- 51 -->        PDF

K. Bezak: MODELI SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Querntx mhur L.) 1 NJIHOVA NOVČANA Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002), 479-487
produkciju od 7-8 mVha. Sveukupna produkcija od
7-8 mVha je maksimalni iznos šumske produkcije za
hrast u Centralnoj Europi, a u našim ekološkim uvjetima
to je iznos koji se postiže redovnim gospodarenjem
Klepac (1982).


Wimmenauer (4900), bonitet 1.


Jiitner (1955), jake prorede l.bon.


Spiranec 1975., 1 bonitet


Cestar (1989), EOT: II-G-20


Bezak (1993) Model 1.


Model 2.


Model 3.


Ukupni etat meduprihoda u modelima veći je od
etata glavnog prihoda, što nije slučaj u tablicama navedenih
autora, osim prirasno-prihodnih tablica Jiitnera,
jake prorede na 1. bonitetu.


Poznato je da se razvojem različitog broja stabala,
ali podjednake temeljnice, postiže podjednaka prosječna
godišnja produkcija drvne mase. To dokazuju i ovi
modeli. Međutim prosječna godišnja vrijednost te drv


Prosječna godišnja produkcija novčane vrijednosti
drvnih sortimenata najveća je u modelu M-l, 1114 Eura/
ha, najmanja u modelu M-3, 591 Eura/ha, a razlika
je 523 Eura/ha.


Tečajni godišnji prirast vrijednosti drvnih sortimenata
u Eurima ne pokazuje kulminaciju tijekom ophodnje,
odnos u modelima isti je kao i u produkciji


0.42 : 0.34 : 0.24, a razlika priraštaje 1232 Eura/ha.
Samo godišnja vrijednost prirasta drvnih sortimenata u
140. godini pokriva troškove jednokratne njege svih
šumskouzgojnih radova jednostavne biološke reprodukcije.
Ukupna vrijednost meduprihoda (zbroj proreda) je
1/3 vrijednosti sveukupnog prihoda ili približno polovici
glavnog.


Rezultati ovih istraživanja, ekonomska analiza i
spoznaje o zakonitostima razvojnog tijeka sastojinske
strukture odlučujući su za određivanje ophodnje hrasta
lužnjaka, odnosno njezino skraćivanje ili produženje.


Modeli obuhvaćaju zakonitosti i specifičnosti razvojnog
tijeka sastojina hrasta lužnjaka, od prvih proreda
do oplodnih sječa. To su teoretski modeli koji će
"uređivaču" pomoći pri izradbi smjernica gospodarenja,
a "uzgajivaču´´ kod njihove provedbe. Izbor modela
za svaki ekološko-gospodarski tip, bonitet i vrstu dr-


Maksimalna godišnja produkcija hrasta lužnjaka
prema prirasno-prihodnim tablicama pokazuje interesantne
spoznaje.


ne mase u 140. godini u odnosu je 0.43 : 0.34 : 0.23 u
korist modela M-l. Analiza prirasno-prihodnih tablica
novčane vrijednosti drvnih sortimenata hrasta lužnjaka
(Tablica 2., 3. i 4). tj modela M-l, M-2 i M-3 pokazuje
velike razlike u produkciji.


Novčana vrijednost prosječne godišnje produkcije
drvnih sortimenata i prirasta vrijednosti hrasta lužnjaka
u vlažnom tipu u 140. godini je:


veća tijekom osnivanja sastojine najvažniji je zadatak
uređivanja šuma.


Struktura distribucije prsnih promjera, broja stabala,
prirasta, kao i obrast sve je važno za provedbu propisanih
smjernica gospodarenja. Stoga je nužno priložiti
osnovi gospodarenja modele i distribucije prsnih
promjera koje će voditi prevoditelje uređajnog elaborata
ka propisanom cilju.


U uređajnom elaboratu trebalo bi uvesti ekonomske
pokazatelje, što bi omogućilo periodično (desetgodišnje)
bilansiranje uspješnosti gospodarenja šumama
Milković,Vondra (2001).


Modelna stabla hrasta lužnjaka za konstrukciju
dvoulaznih drvnogromadnih tablica stari su preko 50
godina Spiranec (1975). Tijekom gospodarenja promijenio
se oblični broj, stoga je nužna provjera istih.
Tijekom sekcioniranja stabala za sastav dvoulaznih volumnih
tablica istovremeno se mogu prikupiti podaci i


o sortimentnoj strukturi. Izjednačenjem po modelu
Schumacher - Hall-a izradile bi se lokalne volumne i
sortimentne tablice. Obračun volumena i vrijednosti
drvne zalihe je jednostavan. Uz drvnu zalihu sastojine
dobivamo i vrijednost drvnih sortimenata u Eurima,
strateški parametar gospodarenja i razvojne strategije
Hrvatskog šumarstva.