DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 52     <-- 52 -->        PDF

K. Bezak: MODELI SASTOJ1NA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus rohur L.) I NJIHOVA NOVČANA ... Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 479-487
6. ZAKLJUČCI - Conclusions
Istraživanja ekonomske vrijednosti produkcije drvnih
sortimenata hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u
šumama vlažnog tipa (II-G-20) provedena su za tri
modela:


M-l s razvojnim tijekom manjeg broja stabala od
prosječnog.


M-2 s razvojnim tijekom prosječnog broja stabala.


M-3 s razvojnim tijekom većeg broja stabala od
prosječnog.
Vrijednost drvnih sortimenata hrasta lužnjaka i njihove
sveukupne produkcije iskazana je u Eurima.
Iz obavljenih istraživanja proizlaze sljedeći zaključci.


1.
Najveću prosječnu godišnju novčanu vrijednost
produkcije drvnih sortimenata u 140. godini 1114
Eura/ha i godišnji prirast 2808 Eura/ha daje model
M-l.


2.
Prosječna godišnja produkcija u modelu M-2 je 868
Eura/ha, a godišnji prirast vrijednosti drvnih sortimenata
u 140. godini je 2284 Eura/ha.
3.
Najmanju prosječnu godišnju vrijednost produkcije
drvnih sortimenata u 140. godini 591 Eura/ha i godišnji
prirast 1576 Eura/ha daje model M-3.
4.
Odnos prosječne godišnje produkcije drvnih
sortimenata hrasta lužnjaka na kraju ophodnje je
0.43 : 0.34 : 0.23 u korist modela M-l.
5.
Ukupna novčana vrijednost drvnih sortimenata meduprihoda
(zbroj proreda) je 1/3 vrijednosti sveukupnog
ili približno 1/2 glavnog prihoda.
6.
Tijekom propisane ophodnje od 140 godina sva tri
modela ne pokazuju kulminaciju tečajnog godišnjeg
prirasta vrijednosti ni poprečnu novčanu vrijednost
sveukupne produkcije drvnih sortimenata.
7.
Uređajnim elaboratima treba priložiti i modele odnosno
prirasno-prihodne tablice koje će prevoditelje
uređajnog elaborata voditi ka propisanom cilju
gospodarenja.
8.
Funkcija Schumacher - Hall-a može se primijeniti
u praksi kao model za izradu sortimentnih tablica i
tablica vrijednosti drvnih sortimenata.
7. LITERATURA - References
Bezak, K., Cestar, D., Hren, V., Kovačević,
Z., Martinović, J., Pelcer,Z., 1989.: Uputstvo
za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova
brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske,
Radovi br. 79: 1-119, Zagreb.


Bezak, K., 1990: Proučavanje strukture i veličine sastojinskog
rasta i prirasta hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom
žutilovkom (Genisto elatae -Quercetum
roboris Horv. 38), Disertacija, Šumarski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu;


Bezak, K., Slunj ski, V., 1990: Aplikacijski program
za kompjutorsku obradu drvnogromadnih
tablica i tarifa, Zagreb;


B e z a k, K., 1992: Prigušene oscilacije fenomena rasta
i prirasta praćene Levakovićevim analitičkim izrazima,
Zbornik o Antunu Levakoviću, HAZU,
Centar za znanstveni rad Vinkovci, Posebna izdanja
VI: 57-83 Vinkovci;


Bezak, K., Krejči, V, Krznar, A., 1993. Prirasnoprihodne
tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga
tipa, Radovi br.1-2: 55-67, Zagreb;


Bezak, K, 2001: Parametri špiranćevih drvnogromadnih
tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercuspetrea
L.) i bukvu (Fagus sylvatica L.), Šum. list
br. 11-12., 635-640, Zagreb;


Klepac,D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Nakladni zavod Znanje, Zagreb;
Klepac , D., 1982:Hrastove šume u Slavoniji, Šum.
list br. 11 /12, Zagreb, 489-499;


Kl ep ac, D., 1996: Rast i prirast hrasta lužnjaka; knjiga:
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj,
HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci,
Vinkovci - Zagreb;


Milković, I., Vondra, V, 2001: Ekonomski učinak
prorjeđivanja sastojina hrasta lužnjaka, Znanost
u potrajnom gospodarenju Hrvatskim šumama,
Znanstvena knjiga, s 606-622, Zagreb;


Špiranec , M., 1975: Drvnogromadne tablice, Radovi
br. 22, Zagreb


Štefančić, A., 1997: Udio drvnih sortimenata u volumenu
krupnog drva do 7 cm promjera za hrast
lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip,
Šum. list 9/10, s 479-497, Zagreb.