DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002), 489-499
UDK 630* 181.8 + 270


FENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA
U BOTANIČKOME VRTU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOGA
FAKULTETA U ZAGREBU


PHENOLOGY OF SUMMER FLOWERING OF SOME WOODY PLANTS IN
THE BOTANICAL GARDEN OF THE FACULTY OF
NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS


Dario KREMER*


SAŽETAK: U radu je analizirana fenologija cvjetanja kasnoproljetnih i
ljeti cvjetajućih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu na nekim vrstama iz rodova: Callicarpa, Campsis,
Catalpa, Ceanothus, Clerodendrum, Hibiscus, Indigofera, Koelreuteria,
Lespedeza, Punica i Sophora. Bilježeni su početak cvjetanja, vrhunac i kraj
cvjetanja tijekom 1998., 1999. i 2000. godine. Ustanovili smo da se za dio
vrsta (Clerodendrum trichotomum, Hibiscus syriacus, Punica granatum, Sophora
japonica) može prilično točno predvidjeti vrijeme cvjetanja, jer tijekom
tri godine nije uočen značajniji pomak u vremenu cvjetanja. U manjeg broja
vrsta (Catalpa bignonioides. i C. ovata, Koelreuteria paniculata, Lespedeza
bicolor) uočena su nešto veća odstupanja u pogledu vremena početka cvjetanja,
te je kod njih pomak u cvjetanju između pojedinih godina iznosio do tri
tjedna. U ostalih vrsta (Callicarpa spp., Campsis radicans, Ceanothus spp.,
Indigofera spp.) uočena su odstupanja u pogledu vremena početka cvjetanja
od 1 do 2 tjedna. Sve vrste u pravilu pokazuju najveću stabilnost u pogledu
vremena završetka cvjetanja, manje vrhunca cvjetanja, dok je vrijeme početka
cvjetanja najvarijabilnije.


Ključne riječi: Fenologija, vrijeme cvjetanja, Callicarpa, Campsis, Ceanothus,
Catalpa, Clerodendrum, Hibiscus, Indigofera, Koelreuteria, Lespedeza,
Punica, Sophora.


UVOD - Introduction
Kao rezultat višegodišnjeg proučavanja fenologije vrsta koje cvjetaju kasnije u proljeće (npr. Mallus spp).
cvjetanja drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu PrirodoBudući
daje cvjetanje kasnoproljetnih i ljeti cvjetajućih
slovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vrsta ostalo nezabilježeno smatrali smo potrebnim isobjavljena
su do sada dva rada (Kremer 2001, 2002). tražiti i vrijeme cvjetanja tih vrsta. Takve su nam vrste
U njima je obrađena fenologija cvjetanja nekih vrsta koznačajne
za potrebe urbanog šumarstva i uređenja proje
su zanimljive za urbano šumarstvo, a cvjetaju zimi ili stora, jer je znatno manji broj vrsta koje cvjetaju u kastijekom
proljeća. Pri tome je ustanovljeno da se vrijeme no proljeće i ljeti. Zanimljivo je i to da, slično kao i kod
početka, a često i vrhunca cvjetanja zimi cvjetajućih vrzimi
cvjetajućih vrsta, ima vrlo malo naših domaćih
sta (npr. Chimonanthus praecox (L.) Link i Jasminum ljeti cvjetajućih drvenastih vrsta. Zato, kada govorimo o
nudiflorum Lindl.) ne može točno predvidjeti, jer je ono ljeti cvjetajućim vrstama mislimo ponajprije na egzote.
pod snažnim utjecajem vremenskih prilika. S daleko veObogaćujući
drvorede i perivoje svojim cvjetanjem,
ćom sigurnošću može se predvidjeti vrijeme cvjetanja one čine urbani prostor raznolikijim i privlačnijim.
Kontinuiranim praćenjem cvjetanja i fenologije općenito
dolazimo do vrlo važnih podataka o razvoju dr


Mr. se. Dario Kremer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,


venastih egzota u nas i njihovoj generativnoj reproduk-


Svetošimunska 25