DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 92     <-- 92 -->        PDF

rijeke Drave kroz koje teče tzv. biološki minimum, gdje
je očuvan dio nekada bogatog riječnoga ekosustava. Taj
se dio prirode sada bez potrebe regulira, što je samo
isprika da bi se došlo do šljunka, a izaziva nestanak
postojećeg biljnog i životinjskog svijeta.


Isti dan otvorena je izložba tematskih ekoloških postera
izrađenih u eko-radionicama Božice Jelušić i
Ivane Kranželić , pod naslovom: Pustite Dravu da
mirno teče. Izložba je otvorena u Osnovnoj školi "A.
Nemčić Gostovinski".


U subotu 28. rujna održana je u Koprivnici Konferencija
na temu: "Zaštita Drave i projekti održivoga
razvoja međunarodne dravske regije - između vizije
i stvarnosti".


Konferenciju je otvorila koordinatorica prof. Helena
Hečimović , ukratko iznoseći ciljeve skupa. Ukazuje
na potrebu održivoga razvoja te istovremenu zaštitu
riječnoga tijeka i zaobalja Drave, njezine najveće
pritoke Mure i Dunava, te općenito podizanja svijesti
pučanstva na razinu koja bi omogućila i zaštitu i korištenje
te održivi gospodarski razvoj nizinskoga područja
tih rijeka i njihovoga biološkog kapitala.


Skup je pozdravio gradonačelnik Koprivnice gospodin
Zvonimir Mršić i predložio Deklaraciju o zaštiti
Drave, budući daje Drava temelj života riječnoga ekosustava
i brojnih ekosustava zaobalja. Deklaracija o zaštiti
Drave je podržana i krenula je prema svim općinama
zbog prihvaćanja.


Skup je pozdravila dosadašnja predsjednica "Dravske
lige" gospoda Dora Radosavljević, dipl. ing.,
te izvijestila o tijeku osnivanja Saveza udruga "Dravska
liga" kao i o svojim nastojanjima da se Savez poveća
pristupanjem svih značajnijih udruga područja, te
intenziviraju radovi na popisu biljnoga i životinjskoga
svijeta Podravine.


Pozdrav skupu uputio je župan Koprivničko-križevačke
županije gospodin Josip Striščić te podržao
predloženu Deklaraciju. Ukazao je na problem prijedloga
koji se odnosi na odlaganje opasnoga otpada u iskorištene
bušotine INE u području Županije, stoje zasigurno
na više načina prijetnja okolišu.


Pozdrave skupu uputili su zatim predstavnici ekoloških
udruga Mađarske i Slovenije.


Dr. se. David Reeder pozdravio je skup, te je izvijestio
daje WWF osnovao u Koprivnici svoj ured kojega
je on voditelj, s ciljem koordinacije međunarodnih
aktivnosti za zaštitu i promicanje podravske regije.
Skup je s oduševljenjem porihvatio tu odluku.


Početak radnoga dijela Konferencije otvorila je koordinatorica
skupa prof. Helena Hečimović , održavši
referat pod naslovom: Što smo postigli od I. Međunarodnog
dana Drave? Izvjestiteljica je navela niz
aktivnosti koje su pokrenute i ostvarene u proteklih godinu
dana u okviru djelovanja udruga "Dravske lige",
te ostalih udruga i izvršnih tijela gradova Koprivnice,


Varaždina, Čakovca, Virovitice i Osijeka, u smislu
ekološkoga odgoja djece, mladeži i odraslih, inventure
flore i faune, organiziranja biciklističke staze, suradnje
s udrugama u Mađarskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj,
EU, upozorenja onečišćivačima i dr.


Mr. se. Zdravko Mihevc , dogradonačelnik Koprivnice
i direktor Turističke zajednice Koprivničkokriževačke
županije, izložio je referat pod naslovom:
Podravska biciklistička magistrala, Drava Route i
opisao pripreme, rad i završetak biciklističke staze od
Soderice do Gole, koja prolazi kroz vrlo slikovito područje
dijela koprivničko-đurđevačke Podravine.


Dipl. ing. Danijel Fišter, voditelj Odjela zaštite
okoliša "Podravke", opisao je suvremeni uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda u referatu: Uloga "Podravke"
u zaštiti okoliša Podravine. U izlaganju su date
potankosti o suvremenoj metodi kemijskog i biološkog
pročišćavanja otpadnih voda.


Član udruge ZEUS iz Donje Dubrave gospodin
Goran Čizme šija izložio je referat pod naslovom:
Problem iskapanja šljunka iz Drave. U referatu se
detaljno govori o štetnom iskapanju šljunka iz Drave,
koje izaziva značajne promjene u ekosustavu rijeke u
smislu sniženja dna riječnoga korita i posredno sniženja
razina podzemnih voda u zaobalju, s katastrofalnim
posljedicama za šumske ekosustave. Referat je popraćen
fotografijama.


Predstavnik udruge "Prijatelji Kopačkog rita", dipl.
ing. Varga, održao je referat: Postignuća i problemi
u Parku prirode Kopački rit, u kojemu je dao više
prijedloga da se odnosi između Uprave Parka prirode,
Uprave "Hrvatskih šuma" i okolnoga pučanstva poprave,
kako bi lokalne samouprave u okolici Parka imale
više mogućnosti za suradnju.


Siniša Golub iz ZEO Nobilis, Čakovec, održao je
svoj referat pod naslovom: Mura - najveća pritoka
Drave. Autor referata opisao je ljepote rijeke Mure i
njezinu ulogu u razvoju ekoturizma, te uspjeh ekološke
udruge u zaštiti prirode i okoliša Međimurske županije.
Iz referata i prekrasnih fotografija, moglo se zaključiti
kako i manje atraktivni dijelovi krajobraza mogu uz
dobru organizaciju postati vrlo zanimljivi za ekološki
turizam.


Emil Flaj šman, dipl. biolog, predsjednik Pokreta
prijatelja prirode "Lijepa naša", Varaždin, dao je iscrpan
referat pod naslovom: Prikaz gornjega dijela
Drave u Hrvatskoj. Autor je izložio biološki gubitak
koji je nastao izgradnjom varaždinske i čakovečke hidroelektrane
na Dravi, koji je došao osobito do izražaja
poslije regulacijskih radova zbog eksploatacije šljunka,
nakon izgradnje hidroelektrana u dijelovima riječnoga
tijeka koji je ostavljen s biološkim minimumom
vode. Gubitak je prikazao nestankom zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta.


Darko Grlica, dipl. biolog, ornitolog, Prirodoslovno
društvo Drava,Virovitica, izložio je referat pod