DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Jean, Charlevoix -Bas-Saguenay, Temiscamie: jedna
ekspedicija u sjeverni Quebec, Montreal i Monte-
regie područje te ekskurzija u Main, USA. Ekskurzije
traju od tri do šest dana i koštaju od 650 do 1 500 kanadskih
dolara.


Na kongresu se očekuje blizo 5 000 sudionika iz
160 zemalja svijeta. Prijave se za XII. svjetski šumar-


OBLJETNICE


Zapaženi jubilej


ski kongres primaju do 15. studenog 2002. godine. Službeni
su jezici engleski, francuski i španjolski.


Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan
Predstojnik Zavoda za iskorištavanja šuma
Šumarskog fakulteta Zagreb,
Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb


U POVODU 35. OBLJETNICE VELEBITSKOG
BOTANIČKOG VRTA (1967-2002) JEDINOG
NAŠEG VISOKOPLANINSKOG BOTANIČKOG VRTA


Zahvaljujući inicijativi prof. Frana Kušana i nekolicine
njegovih najbližih suradnika, te potpori Šumskog
gospodarstva Senj, Republičkog zavoda za zaštitu
prirode (dalje: Zavod) i Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta u Zagrebu, 1967. godine osnovan je Velebitski
botanički vrt u Modrić docu podno Planinarskog
doma "Zavižan", na površini od 50 ha. Prema tadašnjem
Zakonu o zaštiti prirode, Vrt je uvršten u kategoriju
spomenika vrtne arhitekture - botanički vrt. Vrt
je osnovan radi popularizacije, upoznavanja, kulturnoprosvjetne
edukacije i znanstvenog istraživanja flore i
vegetacije Velebita te zaštite njegovih rijetkih i ugroženih
biljnih vrsta. U Vrt su se mogle unositi i uzgajati
samo one biljke koje rastu na Velebitu. Sadašnjim Zakonom
o zaštiti prirode Vrt je uvršten u spomenike parkovne
arhitekture - botaničke vrtove.


Istovremeno, s osnutkom Vrta sklopljen je ugovor
između Šumskog gospodarstva Senj i Zavoda o njegovom
gospodarenju i osiguranju sredstava. Administrativne
poslove preuzeo je Zavod, koji je također participirao
i u financiranju poslova. Izvršenje pak svih poslova
u Vrtu, osim znanstvenog karaktera, bilo je povjereno
Šumskom gospodarstvu Senj i Šumariji Krasno,
koji su svake godine izdvajali znatno veća sredstva od
Zavoda. Vremenom se participacija Republike putem
Zavoda u financiranju radova u Vrtu sve više smanjivala,
da bi posljednjih godina potpuno izostala. U tom
dužem razdoblju jedino je zapravo područno šumarstvo
stalno izdvajalo sredstva za radove u Vrtu, koja su 90-ih
godina znatno smanjena. Intenzivniji radovi u okviru


J.P "Hrvatske šume", Uprave šuma Senj, nastavljeni su
1994. godine kada je ponovno došlo do osnivanja Komisije
za predlaganje stručnih mjera i nadzora, pa sve
do 2001. god. kada je osnovana Javna ustanova NP
"Sjeverni Velebit" (dalje: Nacionalni park).


I tako je 35. obljetnicu osnutka Vrta ovog puta organizirao
Nacionalni park, u čijem sklopu se sada nalazi i
Velebitski botanički vrt. Obilježavanju obljetnice prethodio
je čitav niz popratnih manifestacija. Na završnoj
svečanosti pod nazivom "Dan Velebitskog botaničkog
vrta", održanoj ispred drvene kućice u Vrtu 17. kolovoza
u nazočnosti velikog broja prijatelja Velebita, planinara,
šumara te predstavnika lokalne vlasti i medija,
skup je pozdravio Milan Krmpotić, dipl. ing. šum.,
ravnatelj Nacionalnog parka. U svom kraćem izlaganju
osvrnuo se na dosadašnje i buduće radove u Vrtu te istakao
dobar primjer "Zagrebačke banke" u ulozi sponzora


Slika 1. Pozdravne riječi Milana Krmpotića, dipl. ing. šum., ravnatelja
NP "Sjeverni Velebit" u povodu 35. obljetnice osnutka
"Velebitskog botaničkog vrta" ispred kućice u Vrtu.
(Foto: Svjetlana Lupert-Obradović)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 105     <-- 105 -->        PDF

u financiranju njegovog ovogodišnjeg plana rada. Izrazio
je zadovoljstvo uspješnom suradnjom s Botaničkim
zavodom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
i doprinosom cjelokupnog osoblja Nacionalnog
parka u ostvarenju planiranih radova u Vrtu. Uz to, naznačio
je osnovne aktivnosti svoje Ustanove, te izrazio
umjereni optimizam u pogledu njihovog ostvarenja.
Istaknuo je pozitivan primjer ostvarenja mnogih zadataka
u prošloj godini, zahvaljujući pomoći Ličko-senjske
županije, Ministarstva zaštite okoliša i "Hrvatskih šuma",
Uprave šuma Senj. Najveće teškoće u ostvarenju
planova nastaju zbog nedostatka sredstava. Govoreći o
minulom razdoblju izdvojio je znatni doprinos područne
šumarske ustanove i čitavog niza šumarskih stručnjaka,
koji su svojim angažmanom umnogome pridonijeli
sadašnjem izgledu Vrta.


Slika 2. "Velebitski botanički vrt"
(Foto: Svjetlana Lupcrt-Obradović)


O dosadašnjem radu u Vrtu, od osnivanja Nacionalnog
parka početkom rujna 2001. do danas, govorila je
Svjetlana Lupert-Obradović, dipl. biolog, njegova
stručna voditeljica. Od važnijih radova ističe označavanje
biljaka i plijevljenje, kao i njihovu determinaciju
od strane Botaničkog zavoda PMF-a iz Zagreba.
Osnovano je klijalište, obnovljene su staze u dužini od
700 m, izrađena dva panoa, uređena središnja kamenjara,
tiskano više razglednica raznih motiva Vrta i
prospekt na hrvatskom i engleskom jeziku te prikupljeni
podaci o vrstama biljaka. Svakodnevne radove u
Vrtu sezonski obavlja Herman Slamenik, koji je
ujedno i smješten u kućici Vrta. Do likvidacije senjskog
DIP-a radio je na mjestu električara, a u slobodnim
trenucima često je kao planinar posjećivao Velebit
i ostale naše planine. Rukovoditelji Nacionalnog parka
hvale zainteresiranost i kvalitetu njegova rada, jer ponekad
u odsutnosti stručnih vodiča uspješno preuzima
njihovu ulogu. U svom daljnjem izlaganju stručna je
voditeljica navela mnogobrojne aktivnosti povezane s
obilježavanjem obljetnice. Tako je po prvi puta odr


žana likovna kolonija "Velebitski botanički vrt" od


12-17. kolovoza 2002. godine. U tom razdoblju boravile
su u Vrtu četiri slikarice iz Zagreba, gdje su unatoč
lošem vremenu marljivo prenosile prirodne motive na
platno. Tom prigodom nastalo je 15 slika koje odišu
neposrednošću i toplinom doživljaja netaknute prirode,
prirođene ženskom senzibilitetu. Umjetnice su svoje
radove poklonile Nacionalnom parku. Prihodom od
njihove prodaje financirat će se radovi u Vrtu. Njihova
imena vrijedno je zapamtiti, jer se nadamo da ćemo ih i
sljedeće godine ponovno susresti na Velebitu na istom
zadatku. To su: Ivanka Pip lie a, Marija BertićŠtefanac,
Zlata Živković i Branka K o p e t i. Zatim
je stručna voditeljica predstavila letak "Velebitskog
botaničkog vrta" i jednu novu akciju pod nazivom
"Prijatelj Velebitskog botaničkog vrta", koja
omogućava svakom pojedincu ili organizaciji članstvo
među prijateljima Vrta uplatom stanovitog iznosa
("sponzor"). S obzirom na dosadašnje veze između područnog
šumarstva i Vrta te otvaranju mogućnosti daljnje
suradnje bilo bi poželjno da "Hrvatske šume"
Uprava šuma Senj postane prvi član "Prijatelja Velebitskog
botaničkog vrta".


O proteklom razdoblju (1967-2002) u životu Vrta
govorio je dr. se. Vice Ivančević , rukovoditelj
Odjela za ekologiju "Hrvatskih šuma" - Uprave šuma
Senj. Naime, sadašnje rukovodstvo Nacionalnog parka
procijenilo je da dosadašnji doprinos područne šumarske
organizacije u gospodarenju Vrtom zaslužuje poseban
tretman. Zbog toga smo naše uvrštenje u službeni
dio programa doživjeli kao određeno priznanje za uloženi
trud u gospodarenju Vrtom. Upućujući čestitke
Nacionalnom parku na ovom značajnom jubileju, u
daljnjem izlaganju je iznio kronološkim redom sva
zbivanja u Vrtu, s posebnim naglaskom na najvažnije
radove. Također je istaknuo da je najveći doprinos u
gospodarenju Vrtom u proteklom razdoblju dala područna
senjska šumarska organizacija. Vrijedno je spomena
daje to bila jedina šumarska organizacija u nas u


Slika 3. "Velebitski botanički vrt i rezervat" na razglednici.
(Foto: Branko Stivić)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 106     <-- 106 -->        PDF

čijem se sastavu nalazio botanički vrt kao zaštićeni prirodni
objekt. Dugogodišnje veze šumarstva i Vrta vremenom
su poprimile poseban senzibilitet, pa je Vrt s
pravom postao miljenikom naše struke. Izrazio je zadovoljstvo
stoje napokon ove godine ostvaren projekt
likovne kolonije, iako su preliminarni razgovori započeli
još prije više godina. Velike zasluge u tome pripadaju
mr. Dragici J e d v aj , zaljubljenici Velebita, čiji je
doprinos odigrao odlučnu ulogu prilikom ostvarenja
navedenog projekta. Izdvajanje Vrta iz sastava "Hrvatskih
šuma", Uprave šume Senj, Šumarije Krasno 1999.
godine, prema mišljenju šumara ne znači i prekid veza
između dviju različitih organizacija. U izgradnji naših
korektnih odnosa mogući su i nesporazumi, koje ćemo,
nadamo se, uspješno prebroditi.


U sklopu "Dana Velebitskog botaničkog vrta" predstavljeni
su dječji radovi koji su nastali u radionici za
najmlađe pod nazivom "Crtajmo velebitsko bilje". Istovremeno,
u Planinarskom domu "Zavižan" predstavljena
je izložba fotografija nazvana "Velebit te (se) zovem"
autora Branimira Šalova iz Zadra. Izložene fotografije
većeg formata ponovno otkrivaju neslućene ljepote
Velebita, kojima se opet, i ovog puta, ponovno divimo.
Očito nema kraja novim iznenađenjima i izvornoj
ljepoti ove predivne planine. U Vrtu su se također mogli
nabaviti plakati i razglednice posvećene "Međunarodnoj
godini planina 2002". Ova godina posvećena je
zaštiti planinskih ekosustava i unapređenju života ljudi
u planinskim zajednicama. Planine osiguravaju vodu za
čitavo čovječanstvo i obiluju velikom biološkom raznolikošću,
te iznimno osjetljivim ekosustavima na kojima
obitava 1/10 ljudske populacije. Čak se 10 zaštićenih
područja u Hrvatskoj nalazi u planinskom području. Po
završetku službenog dijela bio je omogućen obilazak
Vrta pod stručnim vodstvom predstavnika Nacionalnog
parka. Skupu su bili nazočni i predstavnici vlasti grada
Senja, na čelu s gradonačelnikom Milanom Devčićem,
dipl. ing. šum. i predsjednikom Gradskog vijeća
Darkom Fekežom, dipl. ing. šum. Među prisutnima
nije bilo predstavnika Ličko-senjske županije i Ministarstva
zaštite okoliša. Od predstavnika javnih medija bili
su novinari "Večernjeg lista" i "Novog lista", koji su na
primjeren način, u više navrata, popratili manifestaciju.
HRT je snimio kratku reportažu koja je bila emitirana u
Županijskoj kronici. Iako nije u izravnoj vezi s ovom
obljetnicom, navodimo jedan interesantan detalj povezan
s obilježavanjem 30. obljetnice Vrta. Naime, neposredno
po završetku manifestacije 1997. godine izrađena
je prigodna kazeta o Vrtu. Kao majstor kamere bio je
angažiran Ante Spanić, afirmirani snimatelj iz Senja,
dr. se. Vice Ivančević za pisanje teksta i režiju, dok je
tehnička obrada bila povjerena IRS studiju iz Kastva.
Prošle godine održanje 4. međunarodni festival turističkog
filma i 8. međunarodni sajam turizma i opreme, "Interstas
2001" u Splitu pod pokroviteljstvom Stjepana


Mesića, Predsjednika Republike Hrvatske. Na tom
skupu sudjelovalo je 30 zemalja, a u službenoj konkurenciji
prikazano je preko 200 turističkih filmova. Ante
Španić prijavio je kazetu o Velebitskom botaničkom
vrtu koja je u oštroj međunarodnoj konkurenciji ušla u
najuži izbor za nagrade i pobudila veliki interes. Ovakvi
usamljeni primjeri pokazuju da je nažalost promocija
šumarstva u drugim segmentima svakodnevnog življenja
tek sporadična pojava. Zbog toga je u načinu našeg
vladanja potrebno čim prije promijeniti statičke navike.


Prošlo je, eto, već 35 godina od osnutka Vrta, koji je
od početka dobio naziv "Velebitski botanički vrt". Zahvaljujući
prirodi svog posla, bio sam u prilici izravno
ili neizravno pratiti cjelokupna zbivanja u Vrtu, pa sam
upoznao gotovo sve njegove aktere. Naime, sve to govorim
u kontekstu razmišljanja o davanju imena Vrtu
po jednom nezaobilaznom sudioniku i znanstveniku,
koji je svojim angažmanom zaslužio takvu čast.
Mislim na prof. dr. F. K u š a n a, idejnog osnivača Vrta,
koji je svojim osobnim radom u njemu ostavio trajne
tragove. Međutim, takav prijedlog nije ostvariv, jer je
već nakon njegove smrti "Botanički vrt ljekovitog
bilja" u Zagrebu ponio njegovo ime. U traženju drugog
prijedloga ne bi trebale postojati dileme oko izbora
imena Vrta po prof. dr. Stjepanu Bertoviću. Jer,
upravo zahvaljujući njegovom kontinuiranom višegodišnjem
radu u Vrtu postignuta je visoka razina uređenja
i sadržaja. Ostali podaci o njegovom plodnom
stručnom i znanstvenom radu sigurno su poznati šumarskoj
struci i ostalima, pa ih ovom prilikom ne treba
spominjati. Ukoliko bi se prijedlog uzeo u ozbiljno razmatranje,
lako bi se mogli obrazložiti razlozi potkrijepljeni
potrebnim podacima.


Želimo Nacionalnom parku na čelu s ravnateljem
Milanom Krmpotićem, dipl. ing. šum. puno uspjeha
u budućem gospodarenju Velebitskim botaničkim
vrtom. Također se nadamo da će "Zagrebačka banka"
kao sponzor i dalje sudjelovati u projektu njegove obnove.
Prikazani početni rezultati Nacionalnog parka na
uređenju Vrta, u povodu 35. obljetnice njegova osnutka
i neprekidnog rada, opravdano jamče njegovu još
uspješniju budućnost.


Dr. se. Vicko Ivančević