DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 109     <-- 109 -->        PDF

vastirane lovno-gospodarske objekte, nedostatna sredstva
za prihranu divljači, a poseban je problem što još
na razini Federacije BiH nije donesen niz zakona, pa
tako ni novi Zakon o lovu. Sto se stanišnih uvjeta tiče,
površine šuma i lovišta imaju veliki potencijal za razvoj
lovstva i lovnog turizma, jer u očuvanim staništima
uz autoktonu divljač u slobodnoj prirodi nije teško naći
lovne turiste. Na ovom području glavne vrste lovne
divljači su medvjed, divlja svinja, srna, te još uvijek
vuk i veliki tetrijeb.


U proteklom ratnom razdoblju šumarstvu su nanesene
velike štete, ponajprije na šumskom fondu. Počinjena
je i devastacija šumskih rasadnika i šumskih pro


metnica, dok je šumarska mehanizacija uglavnom uništena
ili otuđena. U Poduzeću se pokušava sanirati stanje
u što kraćem razdoblju, ali je izvjesno da bez kreditnih
sredstava ili donacija to neće biti moguće za duži
razdoblje.


Djelatnici Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume"
d.o.o. Kupres nastoje razviti suradnju sa šumarima
iz drugih zemalja, a na prvom mjestu sa šumarima u
Hrvatskoj, jer u tome vide svoju sigurnu budućnost.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš
Doc. dr. sc. Marijan Grubešić
Dr. sc. Josip Margaletić


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


O aktivnosti naših ogranaka


SENJSKI OGRANAK OSTVARIO JOŠ JEDNU USPJEŠNU
STRUČNU EKSKURZIJU U SR NJEMAČKU


U ovogodišnjoj aktivnosti senjskog ogranka organizirana
je stručna ekskurzija u SR Njemačku, od 3. do 6.
srpnja 2002. godine na veliki međunarodni sajam šumarstva
"Interforst 2002" u Miinchenu. Osim toga, posredstvom
kolege mr. se. Josipa Dundović a dopunjen
je program obilaskom šumarije Siegenburg, nedaleko
Münchena.


Nakon temeljitih priprema, na put udobnim autobusom
"Autotransa" krenulo je 40 članova Ogranka do
konačnog odredišta München, gdje smo stigli 3. srpnja
u ranim večernjim satima. Sljedeći dan bio je rezervi


ran za detaljno razgledavanje "Interforsta 2002" -devetog
međunarodnog sajma šumarstva i tehnike, koji
pripada grupi vodećih svjetskih sajmova šumarstva.
Održava se svake četvrte godine, pa je tako na zadnjem
sajmu, 1998. sudjelovalo 417 izlagača iz 17 zemalja.
Tom prilikom registrirano je 44.000 posjetitelja, stoje
10 % više nego prethodnog sajma. München, kao poznati
sajamski grad, s pravom je očekivao da će ovogodišnji
sajam nadmašiti sve dosadašnje. U prostranim
paviljonima i na otvorenom, pregledno su se nizali sadržaji
iz mnogobrojnih područja šumarstva kao stoje:


Slika 1. Na terenu se vodila vrlo živa rasprava oko načina gospoSlika
2. Na vojnom poligonu unutar Šumarije Siegenburg, upravidarenja.
Naš domaćin g. Hubert Berghammer, dipl. ing. telj šumarije pokazuje na karti navedeno područje. Asistira
šum., upravitelj Šumarije Siegenburg, svojski je nastojao mu g. Ivan Soldo, dipl. occ. koji budno prati njegovo izlagaobrazložiti
opravdanost poduzimanja određenih gospodarnje,
kako bi prijevod bio što točniji. Drugi s desna je kolega
skih zahvata. Frane Grospić, autor svih fotografija sa stručne ekskurzije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 110     <-- 110 -->        PDF

obnavljanje i održavanje šuma, zaštita šuma, sječa i
prijenos drveta, skladištenje oblovine, gradnja i održavanje
šumskih putova, prijevoz drva, obrada oblovine i
drva za grijanje, zaštita šuma za oporavak, njega stabala,
održavanje okoliša i tehnika kultiviranja, automatska
obrada podataka, upravljanje i telekomunikacija,
sigurnost na radu, zaštita na radu, prva pomoć, informiranje
i savjetovanje, te usluga sječe drveta. Osim
toga, posredstvom mnogobrojnih predavanja, izložbi i
konferencija, ostvaren je izravni kontakt posjetitelja i
predstavnika industrije, uslužnih djelatnosti, upravnih
tijela i znanosti o svim praktičnim znanjima i inovacijama
pojedinih segmenata šumarstva. Vjerujemo daje,
u tako velikom sadržaju sajma, svaki posjetitelj zasigurno
pronašao područje svog afiniteta. Nakon cjelodnevnog
boravka na sajmu, na povratku, usputno smo
razgledali komplekse olimpijskog sela s visokog modernog
olimpijskog tornja i uživali u prekrasnoj panorami
Miinchena i okolice.


Idućeg jutra krenuli smo prema sjeveru Njemačke i
nakon 80 km vožnje od Miinchena, posjetili šumariju
Siegenburg. Na ugovorenom mjestu dočekao nas g.
Hubert Berghammer, dipl. ing. šum., njezin upravitelj,
i g. Ivan Soldo, dipl. oec, dugogodišnji predstavnik
firme "Omnico" u Njemačkoj, koji se, na zamolbu
mr. sc. J. Dundovića, prihvatio uloge prevoditelja.
Uz protokolarne pozdrave dobrodošlice slijedio je
terenski obilazak Šumarije, gdje smo se upoznli s nje


zinim cjelokupnim radom. Pri tomu se koristimo našim
autobusom koji se bez teškoća kreće dobro održavanim
šumskim putovima. Otvorenost šuma Šumarije
iznosi 40 m7ha, dok za izgradnju dužnog metra treba
izdvojiti 15-20 Eura. Održavanje šumskih putova povjereno
je jednom specijaliziranom državnom poduzeću.
U našem obilasku upoznajemo strukturu i gospodarenje
šumama, specifičnost postojanja vojnog poligona,
lovstvo i bukove djevičanske šume.


Šumarija Siegenburg gospodari dijelom šumskog
područja Diirnburških šuma (Dürnbucher Forst). To je
područje jedno od najvećih zatvorenih šumskih
kompleksa - zaštićenog krajolika Donje Bavarske na


6.000 ha. I danas su ove šume dobro sačuvane, zahvaljujući
minimalnim zahvatima u prošlosti. Lovstvo je
također jedna od važnih gospodarskih grana još od početka
18. stoljeća, kada je jedina svrha bio provod bavarskih
kneževa i njihovih gostiju. Tako je u jednom lovu
1723. godine, u trajanju od 10 dana, "stradalo" najviše
divljih svinja (732 kom.), zatim srnjaka (166 kom.),
jelena (42 kom.), lisica (14 kom.) i zečeva (12 kom.).
Kao još jedan kuriozitet, navodi se podatak o jednom
lovu iz 1739. godine. U njemu je sudjelovalo 1.200 goniča,
270 konja i 12 kola, te u pripremi još 85 kola i 240
konja. Tada je odstrijeljeno 445 kom. crvene divljači
(jelena) i crne divljači (svinja), te ulovljeno 12 kom. jelena
za kneževske parkove.
Slika 3. Skupna fotografija za uspomenu domaćina i našeg Ogranka ispred lovačke kuće u
Šumariji Siegenburg. Pitamo se na kraju; zašto sve lijepo tako brzo prođe.


Prvi spis o namjenskom gospodarenju Diirnburških stavke za potrajno gospodarenje. Također je regulirano
šuma datira iz 1796. godine kada je Salis von Schilche-pravo sječe te skupljanje listinca i pašarenje. Međutim,
ru, šumskom komesaru i taksatoru, bila povjerena takve radnje negativno se reflektiraju na stanje šuma
izmjera i opis sastojina, te određivanje smjernica pa su i ukinute 1806. godine, uz istovremeno plaćanje
gospodarenja. Tada je izmjerena površina od ukupno nadoknade dotadašnjim korisnicima. Godine 1826. po


6.000 ha, izračunat godišnji etat od 18.000 m3 i određedijeljene
su Diirnburške šume, a potom je 1838. godine
na ophodnjica od 80 godina. Time su stvorene pretposastavljen
i danas važeći uređajni elaborat. Zapadna