DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 119     <-- 119 -->        PDF

IN MEMORTAM


MARINKO VUCINIC, dipl. ing. šum. (23. 2. 1927 - 14. 4. 2001)


Kad umire čovjek, umire dio svijeta
i zemlja postaje teža, iskusnija i ljudski/a


Dana 14. travnja 2001. god. u


75. godini života, nakon duge i teške
bolesti, zauvijek nas je napustio
kolega Marinko Vuči ni ć, dipl.
ing. šum., koji je pretežit dio svoga
radnog vijeka radio na poslovima iz
područja drvne industrije.1
Marinko Vučinić rođenje u Moravicama
23. veljače 1927. g. Njegov
otac Marko bio je strojovođa, a
majka Marija rod. Mamula domaćica.
Osnovnu školu i gimnaziju završio
je u Osijeku. Na Šumarski
odjel Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
upisao se 28. rujna 1946. Apsolvirao
je škol. g. 1949/50. na šumskouzgojnom
odsjeku, a diplomirao


16. lipnja 1951. godine.
Nakon diplome radio je tri mjeseca
u Javorniku u Lici, a zatim je
do 1954. bio upravitelj Šumarije
Korenica. S obitelji je živio u vrlo
skučenom prostoru u šumariji, dok
mu šumarijski stan nije bio dostupan,
jer je u njemu bio smješten
vojni odsjek. Uz ostale poslove s
kolegom Dcgoricijom, dipl.
ing. šum., izgradio je šumsku cestu
Bubinka na Plješevici. Tada je položio
i državni stručni ispit.


God. 1954. prelazi u DIP Ogulin,
gdje je kao tehnički direktor radio
do 1964. U tom je razdoblju po
njemačkoj licenci izgrađena tvornica
iverica IVEROKAL u Moravicama,
u vlasništvu DIP-a Ogulin.
Kolega Vučinić godinu dana je vodio
izgradnju tvornice u Moravicama.
Prije je boravio na specijalizaciji
u Njemačkoj, odakle je sva potrebna
tehnologija prenesena u Moravice,
da bi se iskoristio pilanski i


i veća za jednu ranu,...


(Jure Franičević-Pločar)


šumski otpad. Nakon izgradnje,
tvornica IVEROKAL je bila osnova
za izgradnju montažnih kuća,
koje je tad proizvodio DIP Ogulin.
Sa svim pogonima tada je u DIP-u
bilo zaposleno oko 3 000 radnika.


Godine 1963. nakon katastrofalnog
potresa koji je zadesio glavni
grad Makedonije Skopje2, u tom je
gradu zajedno sa Živkom To mi čem
, dipl. ing. drv. ind., zaposlenikom
DIP-a Ogulin, rukovodio izgradnjom
montažnih kuća proizvedenih
u DIP-u Ogulin za stradalnike
potresa. Za posebne zasluge na obnovi
porušenog Skopja kolega Vučinić
je Ukazom predsjednika FNRJ
Josipa Broza Tita od 24. prosinca


1963. dobio Orden rada sa zlatnim
vjencem, dok mu je Gradska skupština
grada Skopja uručila 26. srpnja
1965. Spomen plaketu u znak priznanja
za osobite zasluge za grad.


Na poziv EXPORTDRVA god.
1964. dolazi u Zagreb na mjesto
pomoćnika direktora Sektora montažnih
objekata (direktor Sektora je
tada bio Karlo Franke, dipl. ing.).
Nakon toga obnašao je dužnost direktora
Sektora montažnih objekata,
a zatim je oko godinu dana bio


Za pisanje nekrologa koristili smo podatke koje smo dobili susretljivošću supruge gđe. Ivanke-Nade Vučinić. Njezina je tragedija velika,
jer joj je neumitna sudbina otela i voljene sinove Bojana prije desetak godina i Marinka gotovo istovremeno kada i supruga. Zato joj zahvaljujemo
stoje imala toliko hrabrosti i snage da nam pomogne u pisanju nekrologa.


Zahvaljujemo na pomoći i g. Živku Tomiću, dipl. ing. drv. ind., dugogodišnjem suradniku i prijatelju pok. kolege Vučinića i njegove
obitelji.


: Katastrofalni potres zadesio je Skopje 26. srpnja 1963. Grad je bio gotovo potpuno razrušen, a ljudske su žrtve bile mnogobrojne (1029
mrtvih). Između ostalog, razrušena je zgrada Narodne biblioteke, Arheološki i Historijski muzej. Univerzitet, Umjetnička akademija,
Kuršumlija-han, tvrđava Kale i dr. Uskoro nakon potresa gradje obnovljen i moderno izgrađen (Izvor: Enciklopedija leksikografskog
zavoda, svezak 6, Zagreb 1969. str. 8).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 120     <-- 120 -->        PDF

na položaju generalnog direktora
EXPOTRDRVA. Od 1968-1972
(veljača) kao pomoćnik direktora
sektora boravi u Njemačkoj s grupom
radnika EXPORTDRVA na organizaciji
i izgradnji montažnih
objekata.


Nakon što su Tursku i Italiju zadesili
snažni potresi, kao direktor
Sektora u ime EXPORTDRVA ugovara
izgradnju 1000 montažnih kuća
za stradale u Anatoliji (Turska).
Posao je obavljen u rekordnom vremenu,
u svjetskim razmjerima, od
72 dana (proizvodnja, transport,
montaža). Na montaži objekata radio
je Ž. Tomić, dipl. ing. Nakon
potresa u Italiji kolega Vučinić boravio
je nekoliko mjeseci na tom
području na poslovima organizacije
gradnje montažnih objekata.


Za vrijeme rada u EXPORTDRVU,
većinom kao direktor Sektora
montažnih objekata, uspješno
je radio na izvozu građevne stolarije
i montažnih objekata u Njemačku,
Austriju, Francusku, Nizozemsku,
Belgiju i dr. Za područje
bivšeg SSSR-a radio je na izvozu
opreme za objekte (hotele, bolnice,
sanatorije i dr.).


Nakon OOUR-izacije provedene
u EXPORTDRVU 80-ih godina
prošlog stoljeća postavljenje za direktora
OOUR-a "Oprema objekata
i montažnih kuća". Na tom položaju
radio je do umirovljenja 1. lipnja
1990. god.


Osim već navedenih priznanja
1986. godine primio je Spomen
plaketu prigodom proslave 30-go


dišnjice nastanka i razvoja Drvno
industrijskog kombinata "Spačva"
u Vinkovcima.


Spomenimo da je kolega Vučinić
za vrijeme II svjetskog rata bio
u NOB-u od 5. lipnja 1944. god., a
nakon završetka rata od svibnja
1945. bioje u Titovoj gardi. Bio je i
narodni zastupnik u Vijeću prizvodača
Sabora NR Hrvatske od 10.
travnja 1958. do 25. lipnja 1963.


Prema dostupnim podacima 60ih
godina prošlog stoljeća bioje aktivan
član HSD (tada Sveza inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske). Tako je 1962.
izabran za delegata na kongresu Saveza
ITŠDI biv. Jugoslavije, a na
Skupštini HŠD u lipnju 1966. izabran
je za člana Upravnog odbora.


Marinko Vučinić, dipl. ing.
šum., ukupno uzevši, dao je značajan
doprinos organizaciji i razvoju
drvne industrije u Hrvatskoj i bivšoj
Jugoslaviji.


Kao umirovljenik, ali i prije
toga, imao je većih zdravstvenih
problema, posebno sa srcem. Nekoliko
srčanih infarkta oslabilo je
njegov organizam. Nakon umirovljenja
imao je veliku podršku kolege,
dugogodišnjeg suradnika i
prijatelja g. Živka Tomića.


Duga i teška bolest ali i tuga za
voljenim sinovima Bojanom i Marinkom,
shrvali su njegov organizam.
Umro je u 75. godini života.
Posljednji ispraćaj kolege Marinka
Vučinića bio je 18. travnja 2001.
godine u Krematoriju na zagrebačkom
groblju Mirogoj, uz nazočnost


neutješne supruge Ivanke-Nade, te
ostale rodbine, kolega, prijatelja i
znanaca. Od pokojnika se biranim
riječima oprostio njegov suradnik
iz EXPORTDRVA, Zagreb, gosp.
Juraj M ažuran, dipl. oec, koji je
između ostalog rekao:


"Drvna industrija i EXPORTDR
VO, opremanje i izgradnja objekata
bilo je i ostalo tvoja velika ljubav
i životni poziv. Zbog te silne
ljubavi bio si zapaženo uspješan u
poslu i zadacima koje si obavljao.
A kad čovjek radi ono što voli, onda
radi svim srcem, onda i može dati
najviše. Koliko je objekata opremljeno,
koliko novih objekata izgrađeno,
koliko si poslova dogovorio,
proveo i završio u našoj lijepoj domovini
za potrebe naših ljudi i koliko
na ostalim tržištima svijeta. Ostat
će zapamćene mnoge gospodarske,
kulturne, znanstvene i druge
ustanove i objekti u kojima je ugrađen
dio tvog života, tvoje stručnosti
i tvog entuzijazma ".


Ovih nekoliko redaka neka
budu znak oproštaja s kolegom Marinkom
Vučinićem, sa željom da
sjećanja na njega budu ispunjena
štovanjem i zahvalnošću za sve što
je učinio za razvoj drvne industrije
u Hrvatskoj.


Nek mu je laka zemlja, i vječna
slava našemu kolegi!


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.