DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 121     <-- 121 -->        PDF

EMANUEL VILČEK, dipl. ing. šumarstva 1913 - 2002.


Dana 18. rujna 2002. godine
zauvijek nas je napustio kolega i
prijatelj ing. Emanuel Vi 1 ček.
Rođenje 5. ožujka 1913. godine u
Slavonskom Brodu u obitelji obrtnika.
U mjestu rođenja se školuje, a
maturira 1931. godine, dok šumarstvo
studira na Šumarskom fakultetu
u Zemunu i diplomu stječe 1935.
godine.


Vrlo bogat stručni životni put
ing. Vilčeka započinje 1936. godine
u Direkciji državnih šuma u Vinkovcima
te u Direkciji šuma Đurđevačke
imovne općine u Bjelovaru.
U početku radi kao umni nadničar,
a potom kao pripravnik do
1938. godine. Tada prelazi u Brodsku
imovnu općinu u Vinkovcima,
gdje radi u taksaciji, a kasnije kao
upravitelj šumarija Trnjani, Cerna,
Rajevo Selo, Pleternica i Daruvar
do 1945. godine.


U burnim godinama poslije
Drugog svjetskog rata bio je upravitelj
šumarija Stari Mikanovci i
Oriovac, referent kulturno-tehničkih
radova Narodnoga odbora Slavonski
Brod, referent plana Šumskoga
gospodarstva Nova Gradiška,
upravitelj Šumarije i manipulacije
Novska i referent plana Drvne
industrije Novoselec. Kao iskusan,
savjestan i marljiv stručnjak
bio je usmjeravan na takva radna
mjesta gdje je trebalo ažurirati stanje
uz pomoć stručnoga znanja i
dobre organizacije, koja mu je bila
jača strana. Ing. Vilček osobito je
dobar gospodarstvenik.


Budući daje zapažen kao vrstan
stručnjak, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu bira ga 1950. godine
za upravitelja tek dobivene fa


kultetske Šumarije Lipovljani. Tijekom
službovanja u fakultetskoj
šumi, ing. Vilček prenosi svoja bogata
iskustva i znanja iz šumarske
prakse na dvanaest generacija budućih
hrvatskih šumara, studenata


III. i IV godine iz područja uzgajanja,
zaštite, uređivanja i uporabe
šuma. Bile su to dragocjene upute
budućim šumarima, ali i prerađivačima
drva iz područja uporabe
šuma, kada se šumarska teorija pretvarala
u praksu. Zahvaljujući, između
ostalog, i ing. Vilčeku, terenska
nastava u Lipovljanima postala
je vrlo cijenjen dio nastavne cjeline
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Ing. Vilček osobito se ističe u
suradnji na znanstvenim projektima
različitih šumarskih disciplina
te u održavanju pokusnih površina
u fakultetskoj šumi.
Kao upravitelj Šumarije Lipovljani
puno je radio na unapređenju
Lipovljana i ostalih okolnih naselja,
primjerice na izgradnji cesta,
obnovi električne mreže, izgradnji


zadružnoga doma i ostalog, što mu
je stvorilo velik ugled kod stanov


ništva.


Poslije reorganizacije fakultetskih
šuma 1962. godine ing. Vilček
imenovan je šefom Komercuijalne
službe Šumskoga gospodarstva
Kutina, a 1970. postaje komercijalni
direktor Šumskoga gospodarstva
Nova Gradiška, gdje ostaje do umirovljenja
1977. godine. Kao dobar
gospodarstvenik posebno se isticao
u komercijalnim poslovima.


Umirovljenički dio života provodi
u Zagrebu, a kao dugogodišnji
član Hrvatskoga šumarskog društva
ostaje vjeran udruzi i po dolasku
u Zagreb povezuje se s Ogrankom
šumarskog društva Zagreb.
Vrlo intenzivno surađuje na oživljavanju
"šumarskoga četvrtka" i
sudjeluje u ogranizaciji stručnih
ekskurzija Ogranka.


Ing. Vilček bio je vrlo human i
društven čovjek kojega je svatko,
bez iznimke, štovao i volio. Bio je
vjeran suprug i nježan otac te dobar
kolega i prijatelj, osobito mladim
šumarima kojima je nesebično prenosio
svoje stručno znanje i životno
iskustvo.


U ime Hrvatskoga šumarskog
društva te Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, štovanoj obitelji
pokojnoga ing. Vilčeka izražavamo
sućut, a za sve što je učinio
kao šumarski stručnjak i vrlo cijenjen
čovjek, neka mu je vječna slava
i hvala!


Branimir Prpić
Miso Cirkveni