DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


CERTIFIKACIJA


Dana 19. studenoga održana je u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i šumarstva druga nacionalna
radionica projekta Izrada nacionalnih standarda za certificiranje šuma. Skup je otvorio
novoimenovani pomoćnik ministra za šumarstvo prof. dr. sc. Ivica G rb ac . Prije rada na projektu predstavljena
je Nacionalna šumarska politika i strategija (I. Istok), Nacionalna strategija biološke i krajobrazne
raznolikosti (J. Radović), Politika, zakonski, institucionalni zahtjevi i sustav informiranja sa
stajališta certificiranja šuma (predstavnik međunarodnog Vijeća za nadzor šuma - The Forest
Stewardshih Council /FSC/ iz Finske), Restrukturiranje poduzeća Hrvatske šume d.o.o. (I. H o d i ć) te
Novi podaci o certificiranim površinama u Hrvatskim šumama (R. Matošević). Posljednji izlagač
izvijestio je da je na osnovi dosadašnjih spoznaja o ekološkom, ekonomskom i socijalnom stanju
državnih šuma u Hrvatskoj od strane FSC-a uslijedila akreditirana certifikacija za čitavo područje kojim
upravljaju Hrvatske šume. Ta certifikacija predstavlja izuzetno međunarodno priznanje hrvatskome
šumarstvu za potrajno gospodarenje u prirodnim šumama kroz više generacija šumarskih stručnjaka,
predvođenih hrvatskom šumarskom znanošću.


U svezi s održanjem ovoga prestižnoga certifikata potrebno je poštivati Hrvatski nacionalni standard
za FSC certifikaciju šuma, čiji smo prvi nacrt dobili prije dolaska na radionicu. Naš nacionalni
standard za FSC certificiranje šuma predmet je izrade Povjerenstva koje se sastoji od tri skupine
stručnjaka različitih specijalnosti, koji su s ekološkoga, socijalnoga i gospodarskog stajališta vezani uz
šumu. Prvi nacrt standarda sadrži dosta neusuglašenih pristupa i pojedinosti koje treba uskladiti.


Prvi nacrt standarda sastoji se od devet poglavlja i to: 1. Poštivanje zakona i načela FSC-a, 2. Prava
posjedovanja i korištenja zemljišta i odgovornosti, 3. Prava autoktonog stanovništva (ne odnosi se na
Hrvatsku), 4. Odnos sa zajednicom i prava radnika, 5. Koristi od šume, 6. Utjecaj na okoliš, 7. Plan
gospodarenja, 8. Nadzor i procjena i 9. Održavanje šuma visoke vrijednosti očuvanja.


Najviše rasprava i usuglašavanja zahtijeva poglavlje o utjecaju na okoliš. To se osobito odnosi na
održavanje raznolikosti biljnoga i životinjskoga svijeta šume koje predlagač vidi isključivo u skrbi
održavanja suhih stabala i pričuvaka, zatim u površini oplodne (maksimalno 3 ha) i preborne sječe
(promjer kruga 30 m), u udaljenosti dviju površina dovršne oplodne sječe (najmanje 150 m) te razdoblju
između dvije površine oplodne sječe u istoj sastojim (1/4 vremena trajanja ophodnje), a što vrijedi za sve
šumske ekosustave. Zanemarena su biološka svojstva i ekološki zahtjevi različitih vrsta drveća, primjerice
različitost vremena za postizanja sklopa, što šumskoj sastojini osigurava više ekoloških funkcija
(hidrološka, vodozaštitna i protuerozijska uloga). Veći dio kriterija i indikatora toga, a djelomično i
drugih poglavlja, potrebno je usuglasiti sa znanstvenim i stručnim spoznajama iz ekofiziologije šumskoga
drveća, uzgajanja, zaštite, uporabe šuma uređivanja šuma i šumarske ekonomike u ozračju općekorisne
uloge šume, ali i novonastalih šumskih šteta ("kisele kiše") koje izazivaju promjenu staništa i
značajno skraćuju životnu dob drveća.


O prvom nacrtu Hrvatskoga nacionalnog standarda za FSC certificiranje šuma može se reći da predstavlja
dobru osnovicu za dopunu i izmjenu standarda, koje bi trebalo usuglasiti sa stručnjacima i
znanstvenicima različitih šumarskih specijalnosti, kojih je u Povjerenstvu bilo premalo (pa zaboga radi
se o šumi) uz konzultacije sa specijalistima ostalih područja (zoolozi, mikolozi, ornitolozi i dr.) koji su
zainteresirani za šumu i do sada su u velikoj mjeri sudjelovali, što je, zasigurno, samo za pozdraviti.
Hrvatsko šumarsko društvo moglo bi imati itekako važnu glavnu ulogu, budući da ujedinjuje vrhunske
šumarske stručnjake i znanstvenike.


Na kraju ove burne godine, možemo kao struka ustvrditi daje bila obilježena različitim zbivanjima i
promjenama, od kojih nam neke nisu donosile izglede u bolje dane (Irci i dr.), ali je FSC certifikat
Hrvatskim šumama potvrdio da nas je Europa prepoznala.


Koristim priliku da čitateljima Šumarskoga lista u ime Uređivačkoga savjeta, Uređivačkoga odbora,
predsjednika prof. dr. sc. Slavka Matica, tehničkoga urednika Hranislava Jakovca iu svoje osobno,
zaželim čestit Božić i sigurnu novu 2003. godinu.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Zimska idila na Risnjaku (Gorski kotar)
Winter idyll on Risnjak (Gorski Kotar)
(Foto: B. Hrašovec)


Naklada 1770 primjeraka