DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 92     <-- 92 -->        PDF

UPITNA JE NASA SITUACIJA S DRVNIM OTPADOM,
BIOMASOM I RESTRUKTUIRANJEM ŠUMARSTVA


U Šumarskom listu br. 7-8/2002. godine pročitan je
članak naših priznatih znanstvenika gg. Jakopovi ca,
Risovića i Domca, objavljen pod naslovom:
Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj, u kojemu se raspravlja
i predlaže unovčenje i toga dijela biomase.


Činjenica je da drvni ostatak kod prerade u Hrvatskoj
predstavlja značajan dio proizvedene biomase, koji
njihovim vlasnicima stvara opterećenje, kojega se rješavaju
na različite načine, pa čak i spaljivanjem na otvorenom
prostoru. U svrhu racionalnijeg korištenja, predlaže
se njegova priprema za izvoz, čime bi se "osigurao
znatan dodatni prihod domaćoj industriji, stvorio novi
izvozni proizvod te posredno pomoglo razvoju tržišta i
sektora korištenja energije biomase u Hrvatskoj".


To me je ponukalo da iznesem i svoje osobno razmišljanje
o toj temi i njoj sličnima. U Šumarskom listu
1-2 i 9-10/2001 mogli smo pročitati aktuelna Izvješća
navedenih znanstvenika i Doc. dr. se. Davorina Kaj be
(Šum. list 11-12/2000) s Međunarodnih skupova o uzgajanju
mekih listača u kulturama s kratkom ophodnjom,
kao sirovine za industriju celuloze i u svrhu korištenja
biomase za proizvodnju energije. Ova izvješća
dobro su došla kao poticaj i ohrabrenje nekim šumarskim
stručnjacima, koji svojom dinamikom i ambicioznošću
nastoje pridonijeti restruktuiranju našega šumarstva.


Poznato nam je da u industrijski naprednim zemljama,
s racionalnim korištenjem proizvoda šumarstva,
najveći dio sječive mase otpada na celulozno drvo, za
razliku od nerazvijenih, kod kojih najveći dio otpada
na krupnu oblo vinu, kod čije prerade nastaje znatan
otpad. Isto tako poznato nam je da će u svjetskoj konkurenciji
moći napredovati samo one zemlje i njihova
industrija, koji će biti u mogućnosti svoju industriju
opskrbiti s odgovarajućom sirovinom uz prihvatljive
uvjete, tj. uz niže prijevozne troškove i jeftiniju pogonsku
energiju-uz jednaku produktivnost strojeva i ljudskog
rada. Sve ovo ukazuje na našu značajnu količinu
drvnog otpada, koji bi se mogao racionalnije koristiti
za proizvodnju energije u Hrvatskoj, nego trošiti vrijeme,
novac i ljudski potencijal na njegovu pripremu za
izvoz i na sniženje kompliciranih podvoznih troškova.
Zato je navedeni kapital potrebno trasirati i angažirati
u tom smjeru. Već danas je otežano izvoziti kvalitetnije
drvne proizvode, a postići plasman za glomazan i malo
vrijedan proizvod izgleda nemogućim, pa se može reći
da je gospodarski opravdana njegova potrošnja u Hrvatskoj,
samo treba znati i htjeti. Znanje je dostižno, ali
htijenje izgleda otežano. Sadašnji upotrebljivi energenti,
struja, plin i nafta, postaju sve skuplji. Nisu čak niti
obnovljivi poput biomase, za čiju obnovu se koristi
neiscrpan izvor besplatne prirodne blagodati sunca i


vlage, a kisik, kao nusproizvod, također se može koristiti.
Obnovom se postiže i veće zaposlenje stanovništva
zemlje, kao i njegov prihod, koji također predstavlja
dio nacionalnog dohotka.


Restruktuiranje u šumarstvu doprinijelo bi bržem
korištenju biomase u svrhu dobivanja energije ne samo
iz otpada dobivenog u drvnoj industriji, nego i iz uzgojenih
količina biomase. Međutim, ne djeluje optimistički
iznijeto mišljenje o toj temi u istom broju Šumarskog
lista u članku "Sedam razloga zašto se ne rekonstruiramo"
Tomislava Starčevića. Uočena slaba zainteresiranost
predstavnika šumarske struke i otpor promjenama
u struci potječe od davnine. Prisutnost još
uvijek naslijeđa iz prošlosti, u kojoj je prevladavala politička
osebujnost prisutnih u struci i koji su onemogućavali
sve ono što nije bilo u skladu s njihovim pogledima,
bez obzira na posljedice.


Za dokaz takvoga ponašanja političkih moćnika
može poslužiti članak u Šumarskom listu br. 9-10/1999
objavljen pod naslovom: "Kako je Zagrebačka tvornica
papira ostala bez sirovine". U članku se navodi daje
tvornicu trebalo osigurati celuloznim drvom prema
uvjetima: "Čim prije, čim više i što jeftinije". U tu
svrhu šumarski je stručnjak zaposlen u tvornici, zbog
rješenja toga problema predložio program s vlastitim
izvođenjem: Uzgoj brzorastućih mekih listača u gustim
redovima (3x3m) i kratkoj ophodnji. Bila je to novost u
struci. Postojao je jedinstveni način uzgajanja mekih listača
u širokim razmacima (6x6m) i dugim ophodnjama.
Uzgajala se krupna oblovina s ponešto celuloznog
drva u krošnji, nedovoljno za potrebe tvornice. "Politički
podobni" u vrhovima struke i položajima moći,
onemogućili su izvođenje prihvaćenog programa u
tvornici i doprinijeli otpuštanju njegovoga tvorca.


U to vrijeme (1960 god.) u struci se nije javila ni
pomisao da se podrži taj program, tj. brzog uzgoja biomase,
koja bi koristila šumarstvu i drvno-kemijskoj industriji.
Zagrebačka tvornica papira ostala je bez celuloznog
drva i vlastite celuloze. Uvozna celuloza i politički
podobno novo vodstvo doveli su ju u propast.
Opravdanost i realnost predloženog programa potvrđena
je izvješćima navedenih znanstvenika o istovjetnim
načinima uzgajanja biomase u naprednijim zemljama,
koje nemaju dovoljno drvnog otpada za potrebe svojih
toplana i elektrana, već ih napredno šumarstvo opskrbljuje
s uzgojenom biomasom. Nedaleka Austrija raspolaže
sa nekoliko stotina pogona toplana i elektrana u
kojima se koristi energija biomase - a hrvatski privrednici
mudruju i spavaju!


Ivan Oštrić, dipl. ing. šum.