DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Neka to bude poticaj za daljnja razmatranja i rasprave
o položaju geoznanosti na institutima i fakultetima
koji izučavaju prirodne znanosti. Herakovu knjigu
preporučam svim šumarima, ali ne samo njima, nego
svim prirodoznanstvenicima i drugim znanstvenicima
koji se bave prirodnim pojavama.


Nova izdanja "Školske knjige" skupine autora


Knjiga se može nabaviti u zagrebačkim knjižarama
ili u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Hebrangova
1, Zagreb.


D. Klepac
GRADSKA ŠETALIŠTA HRVATSKE KULTURA ŠETANJA


U sklopu ovogodišnje tradicionalne vrtlarske izložbe
u Zagrebu početkom lipnja, svečano je promovirana
knjiga "Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja",
uz nazočnost velikog broja poklonika, ljubitelja
cvijeća i uzvanika, u Boćarskom domu na Prisavlju.
Knjigu su predstavili: dr. se. Dragomir Mađerić , direktor
"Školske knjige", mr. se. Jasna Draganović -
Matekalo , urednica "Školske knjige", prof. dr. sc.
Sonja Jurković , Arhitektonski fakultet, voditeljica
autorskog tima, mr. se. Ivanka M1 i n a r i ć, trgovačko
poduzeće "Zrinjevac", glavni inženjer pripreme rada i
voditeljica autorskog tima, prof. dr. sc. Šime Me


štrović i Igor Tolj an, dipl. ing. šum. direktor trgovačkog
poduzeća "Zrinjevac". Gotovo svi promotori
izrazili su veliko zadovoljstvo što je knjiga ovakvog
sadržaja napokon ugledala svjetlo dana. Pri tomu su
bili jedinstveni u ocjeni da smo dobili knjigu visoke
stručne i znanstvene vrijednosti, koja je do sada nedostajala.
Izradu i tisak pomoglo je više institucija i poduzeća,
medu kojima navodimo Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb. Pravom ugođaju na promociji doprinjeli su
mladi znanstvenici Arhitektonskog fakulteta obučeni u
stare nošnje iz 19. stoljeća, koji su nas svojom ležernom
šetnjom Boćarskim domom, makar i na čas, vratili
u prošlost. U tom stilu bio je obučen i ženski dio tima
promotora. Stoga, svakako treba pohvaliti autore priredbe
na uspjelom i nezaboravnom ugođaju.


U knjizi su opisana šetališta i parkovi 28 naših gradova,
27 autora različitih struka. Među njima je i nekoliko
šumarskih stručnjaka i to: Ivica Samarđić , Tihomu
R e č i ć, Željko Š p a n j o 1, Vice I v a n č e v i ć i
prof. dr. Đuro Rauš. U uvodu lijepo opremljene knji-


Slika 2. U Boćarskom domu "Zrinjevac" knjigu su predstavili:
IgorToljan, dipl. ing. šum., direktor trgovačkog poduzeća
"Zrinjevac", mr. se. Jasna Draganović-Matekalo, urednica
"Školske knjige", dr. se. Dragomir Mađerić, direktor


(4/etališta


"Školske knjige", mr. se. Ivanka Mlinarić, trgovačko poduzeće
"Zrinjevac", glavni inženjer pripreme rada i vodi


cyffvatske


teljica autorskog tima, prof. dr. sc. Šime Meštrović i prof.
dr. sc. Sonja Jurković, Arhitektonski fakultet, voditeljica
Slika 1. Uspjelo likovno rješenje naslova knjige "Gradska šetališta autorskog tima (slijeva na desno)
Hrvatske - kultura šetanja" (Foto: Ljerka Pavić)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ge piše: "Knjiga upoznaje javnost o važnosti i značenju
gradskih šetališta i parkova u povijesti i danas. Bogato
naslijede urbane kulture podrazumijevalo je i njegovanje
gradskih šetališta kao dijela kvalitete gradskog
življenja, koja nas obvezuje da i danas nastavimo
s takvom tradicijom. U našim gradovima ostvareni su
važni objekti parkovne arhitekture koji nastaju u isto
vrijeme kada i u ostalim europskim gradovima. Nažalost,
kod nas je malo učinjeno u sustavnom istraživanju
i obilježavanju te vrijedne krajobrazne baštine,
pa ova knjiga donekle popunjava tu prazninu."
Ova publikacija, prva u nas, obraduje nastanak i razvoj
isključivo javnih površina zelenila, prvobitno šetališta
u nizu gradova Hrvatske. Osim teksta vrijednost knjizi
daju i stare karte, razglednice i fotografije koje prate i
olakšavaju razumijevanje opisane grade. U sličnom
ozračju pišu afirmativno i recenzenti knjige dr. se.
Branka A n e č i ć i prof. dr. sc. Mladen Obad - Sčitaroci,
istaknuti stručnjaci i znanstvenici za ovo područje.
Tako dr. se. Branka A n e č i ć, inače članica autorskog
tima, kaže: "Knjiga je vrijedan doprinos litetaturi
s područja krajobrazne baštine Hrvatske. Odlikuje
se lakoćom pisanja i jednostavnošću izraza, što jamči
širok i raznovrstan krug čitatelja. Takoder je vrlo koristan
udžbenik kako za profesionalno orijentirane studente
krajobrazne literature, tako i za štovatelje prirodnih
i povijesnih vrijednosti. " Prof. dr. se. Mladen
Obad - Sčitaroci kaže: "Tiskanjem ovakve knjige
objedinjena je na jednom mjestu vrijedna perivojna
baština hrvatske kulture, i time potaknuta veća skrb o
tom vrijednom dijelu hrvatskog kulturnog nasljeđa ".


U predgovoru prof. dr. sc. Sonja Jurkovi ć naglašava:
"Obrađena šetališta pokazuju tek dio kulture ophođenja
koja je na ovim prostorima njegovanja uljudnošću
prema drugima, ali i prema i prirodi". U pogovoru
knjige isti autor daje definiciju šetališta kao prostora
za kretanje ("spaziren gehen") i susretanje. Njegovo
trajno oblikovno načelo jest preglednost, usmjerenost
šetača jasnim ciljevima te suženi izbor ulaza i iz-


Slika 3. Svečana promocija knjige održana je u nazočnosti velikog
broja posjetitelja.
(Foto: Ljerka Pavić)


laza. Tako se osiguravalo nesmetano kretanje sa zaustavljanjem
i odmorom. Šetališta su zapravo prostrane
trake duž kojih smo sigurni da se neće mimoići drugi
šetači. Šetališta se razlikuju od parkova po tome stoje i
u velikim i u malim šetalištima postignut dojam
cjelovitog onoliko koliko se može vidjeti kretanje. U
šetalištima nisu poželjni nepregledni prostori (za razliku
od parkova). Šetališta prestaju biti u času kada se
izgubi sigurnost (strah od nepoznatog i nenadziranog).


Iz cijelog tima koji je od početka radio na knjizi,
treba posebno izdvojiti mr. se. Ivanku Mlinarić ,
idejnu začetnicu knjige, koja je svojim radom i optimizmom
odlučno utjecala na knjigu. Ova lijepa priča o
sretnom završetku započela je prije nekoliko godina
osnivanjem manjeg tima entuzijasta i to: prof. dr. sc.
Šonje Jurković, dr. sc. Branke Aničić, Amalije
D e n i c h, dipl. ing. i mr. se. Ivanke M1 i n a r i ć. Osim
toga, angažiranje veći broj stručnjaka s terena, koji su
svoj dio posla obavili bez ikakve naknade i autorskog
honorara. Naravno, to nije bilo dovoljno za konačnu
konstrukciju sredstava prilikom tiskanja knjige. U mukotrpnoj
potrazi za sredstvima, kolegica mr. se. Ivanka
Mlinarić napokon je naišla na razumijevanje
"Školske knjige", posredstvom urednice mr. se. Jasne
Draganović-Matekalo.Na kraju ostvarenja tako
velikog projekta, mr. se. Ivanka Mlinari ć ne miruje,
već namjerava nastaviti rad na drugoj knjizi, koja bi
obuhvatila šetališta ostalih gradova naše zemlje. U
svom osvrtu na tiskanu knjigu, mr. se. Ivanka
Mlinarić naglašava njezinu posebnu vrijednost kroz
okupljanje većeg broja autora raznih profesija.
Usklađeni su tekstovi svih autora prema zadanoj koncepciji,
tako da knjiga predstavlja zaokruženu cjelinu.
Zahvaljujući voditeljici stručnog tima mr. se. Ivanki
Mlinarić , u knjizi je objavljeno više fotografija
autora Zdravka Arno Ida (1898-1943) doajena naše
hortikulture i osnivača Zavoda za vrtlarstvo Agronomskog
fakulteta. Ovaj izuzetni stručnjak hortikulture, s
nekoliko fakulteta, smatra se začetnikom visokoškolske
nastave vrtlarstva i vrtne umjetnosti na zagrebačkom
sveučilištu. Osim toga, bio je dugogodišnji tajnik
"Hortikulturnog društva" i časopisa "Naš vrt". Preranom
smrću u 46. godini života usporenje razvoj visokoškolske
nastave vrtlarstva i vrtlarske umjetnosti na
zagrebačkom sveučilištu.


Šumarstvo kao multidisciplinarna biološka i tehnička
struka ima puno dodirnih točaka s uređenjem urbanih
prostora - gradskih šetališta i parkova. Nažalost,
svjedoci smo sve manjeg broja zaposlenih šumarskih
stručnjaka u poduzećima koja se bave uređenjem gradskog
zelenila. Za takvu situaciju, osim djelomično
neopravdano stvorenog negativnog javnog mijenja o
šumarstvu, treba potražiti odgovore i u našoj struci. U
našem pristupu treba postići veću otvorenost šumarske
struke u javnosti, ali i daleko angažiraniji nastup za