DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IN MEMORIAM


IVAN - JUCO RUKAVINA, dipl. ing. šum. (8. 12. 1923 - 3. 8. 2001)


Dana 3. kolovoza 2001. godine
u 78. godini života, nakon duže bolesti,
zauvijek nas je napustio kolega
Ivan-Juco Rukavina, dipl.
ing. šumarstva, koji je u stvaralački
plodnoj karijeri pretežiti dio radnog
vijeka posvetio poslovima iz
područja šumskih komunikacija,
odnosno građevinarstva1.


Ivan Rukavina rođen je 8. prosinca
1923. u zaseoku Podastrana
kod Gornjeg Pazarišta u Lici. Njegov
je otac Nikola bio domar, a
majka Marija rod. Rukavina domaćica.
Pučku školu završio je u rodnom
kraju, a gimnaziju u Zagrebu.
Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Apsolvirao je
akad. god. 1947/48., a diplomirao


11. listopada 1949.
Prvo zaposlenje u struci bilo mu
je u Ministarstvu šuma Bosne i Hercegovine,
gdje je radio od studenog
1949. do travnja 1950. U tom razdoblju
projektirao je i gradio šumske
ceste na prostorima uz rijeku
Unu i na području Korduna i Banije.
Te ceste, osim što su bile u funkciji
gospodarenja šumama, imale su
i šire značenje, jer su na taj način
otvarana i okolna zabitna naselja.
Nakon kraćeg prekida u službi
početkom 1951. zaposlio se u DIP-u
Novoselec, gdje je ostao do kolovoza
1955. radeći na poslovima
iskorišćivanja šuma (dražbe, pribavljanje
sječina, sječa i izrada, iznošenje
- privlačenje). Zatim prelazi
u DIP "Gaj", Dugo Selo, gdje
seje zadržao do svibnja 1956.


Kolega Rukavina preostali dio
radnog vijeka posvetio je poslovima
šum. građevinarstva i šum. ko


munikacija. Od 1956 - 1961. radio
je u Šumskom građevnom poduzeću
"Radnik" u Zagrebu. Saznali
smo samo podatak daje tada radio
zajedno sa Zvonimirom Kovačem,
dipl. ing. šum.


Godine 1961. prelazi u Šumsko
gospodarstvo Zagreb, gdje je raspoređen
na radno mjesto samostalnog
stručnog referenta za građevinske
poslove. Na tim je poslovima
radio neprekidno 23 godine, a
kao stručni suradnik za građevinarstvo
umirovljenje 1. srpnja 1984.
Kao umirovljenik živio je u Novom
Zagrebu.


U ŠG Zagreb radio je na projektiranju,
izgradnji i održavanju šumskih
prometnica na području tadašnjih
šumarija Donja Stubica, Dugo
Selo, Krapina, Remetinec, Samobor,
Velika Gorica, Zlatar i Zagreb.
Obim posla bio je oko 12-15 km
šumskih cesta godišnje. Nadzirao
je i radove koje je obavljala iznajmljena
mehanizacija, jer vlastite


mehanizacije nije bilo dovoljno. U
sklopu poslova na izgradnji šumskih
prometnica projektirao je i drvene
mostove, a projektirao je i
manje objekte visokogradnje (specijalni
objekti u šumarstvu). Dio
poslova vezanih uz projektiranje
obavljen je u suradnji s Projektnim
biroom "Palmotićeva 45" u Zagrebu
u kojemu su radili šumarski
stručnjaci specijalizirani za projektiranje
šumskih i javnih cesta (F.
Hrženjak, P Jurić, M. Juzbašić, Z.
Kranjčec, P. Sinka, Ž. Škrgatić, T.
Tranger i dr.). Kraće vrijeme prije
odlaska kolege Rukavine u mirovinu
s njim je zajedno radio na navedenim
poslovima Emil Kohn
dipl. ing. šum., koji zatim u potpunosti
preuzima te poslove.


Kolega Rukavina običavao je
raditi neprekidno bez obzira na
radno vrijeme. Danju je obavljao
sve potrebne izmjere na terenu, a
duboko u noć posvetio se kancelarijskim
poslovima prenoseći podatke
na papir. Svoje znanje i iskustvo
nesebično je prenosio mladim šum.
inženjerima i tehničarima, uvodeći
ih u posao i osposobljavajući ih za
poslove šumskog građevinarstva i
komunikacija. Bio je društven i
lako stupao u kontakt s ljudima.
Bio je otvoren, što nije uvijek dobro
primano. Stječe se dojam daje
pomalo bio zapostavljen u stručnom
okruženju, posebno kada je riječ
o napredovanju u službi.


Porijeklom iz skromne ličke
sredine cijenio je skromnost, radinost
i pozitivne ljudske osobine.
Kao čovjek bio je marljiv i savjestan,
zračio je vedrinom i optimizmom.
Uvijek je gledao na život s


Za pomoć u prikupljanju podataka veliku zahvalnost dugujemo kćerki gdi Vesni Rukavina - Opatić, dr. med., g. Stjepanu Bradaču,
prom. tehn. u m., te djelatnicima Uprave šuma - Podružnica Zagreb gdi Ivki S tan i ć, uprav. tehn.,g. Emilu Kohnu, dipl. ing. šum.
i g. Milanu P a v i č i ć u, dipl. ing. šum.