DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

S. Vojnikcnić: POVIJEST 1 POSTOJEĆI PROBLEMI FTTOL´ENOLOŠKF NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE Šumarski list br. 3 4. CXXV1I (2003). 153-159
ime neke biljke iz skupine karakterističnih vrsta, iz
sloja prizemne flore ili grmlja,


c) Nazivi biljnih zajednica koji sadrže zemljopisni,
ekološki ili fizionomski atribut (npr.: adriaticum,
serpentinicum, prealpinum... ), su zabranjeni, itd.


Nakon Kongresa u Sydney-u, Kodeks jitocenološke
nomenklature je revidirao Barkman,J.;Moravec,


J. iRauschert,S. 1986. Posljednja dopuna međunarodnog
Kodeksa je 2000., godine (Weber, H. E.;
Moravec,J.;Theurillat, J.-R), gdje su izmijenjeni
ili dodani dijelovi određenih definicija, načela i preporuka.
Ove posljednje izmjene još više nam nameću
obvezu usklađivanja postojeće nomenkalture s međunarodnim
Kodeksom.
PROBLEMATIKA


Neuvažavanje normi za nomenkalturu, odnosno
Kodeksa jitocenološke nomenklature, nepraćenje postojeće
važeće fitocenološke sistematike, različito tumačenje
termina i definicija, ali i pogrešno i nedovoljno
istraživanje i poznavanje određene biljne zajednice,
najčešće su greške koje kasnije imaju odraz na klasifikaciju.
Tako je čest slučaj da se kod ispitivanja određene
fitocenoze ona istražuje samo tijekom jedne vegetacijske
sezone, ili što je još opasnije tijekom samo jednog
gledišta. Za ove pogreške možemo generalno reći
da su posljedica ljudskog čimbenika.


Dotaknimo se karakterističnih vrsta. V u k e 1 i ć, J. i
Rauš. Đ. 1998 s pravom navode, cit.: "... Potpuno
isto vrijedi i za lužnjak. On je edifikator i glavna vrsta
na gredi s grabom (Carpino betuli -Quercetum roboris),
i u niži sa žutilovkom (Genisto elatae -Quercetum
roboris), iako one pripadaju različitim sistematskim
jedinicama. [...] Pitanje je, dakle, može li jedna
te ista vrsta u dvijema zajednicama, u kojima ima jed


no te isto značenje, biti svojstvena"? Odgovora na ovo
pitanje ima više, on ovisi o autoru odnosno školi i
pravcu kojemu pripada. U svakom slučaju svojstvene,
odnosno karakteristične vrste, treba razlikovati od
skupa svojstvenih - karakterističnih vrsta. Dopustimo
si da usporedimo skup svojstvenih vrsta s glavnim
mineralima u stijeni, a karakterističnu vrstu s mineralom.
Glavni minerali klasificiraju stijenu, i bez njih ta
stijena ne bi bila ono što jest, tako npr. granit sadrži
kao glavne sljedeće minerale: kvare, ortoklas i biotit.
Bez jednog od tih minerala stijena ne bi bila granit
nego neka druga eruptivna stijena (Tajder, M. i
Herak , M. 1966). Kao što jedan isti mineral može
pripadati različitim skupinama glavnih minerala, tako i
jedna svojstvena vrsta može pripadati različitim zajednicama
koje definira skup svojstvenih vrsta. Uvijek se
treba okretati skupini svojstvenih vrsta, što se u njima
razlikuje, koje se vrste kao nove pojavljuju, a koje
izostaju.


Vrste 1 i 2 su karakteristične za asocijaciju
B, i njihove populacije su koncentrirane
u toj asocijaciji. Vrste 3 i 4 su karakteristične
za asocijaciju A, vrsta 5 je
karakteristična za asocijaciju C. Vrste 4
i 6 su diferencijalne za subasocijaciju a
asocijacije B, vrste 7 i 8 su diferencijalne
za subasocijaciju c asocijacije B.
U svakom slučaju prisutnost diferencijalnih
vrsta razdvaja mokru i suhu subasocijaciju
od "tipične" svježe subasocijacije
b. Vrsta 9 široko je distribuirana
i može pomoći za karakteriziranje asocijacije
B, kao konstantni pratitelj te
asocijacije. Vrsta 9 može polužiti kao
karakteristična vrsta za višu sinatksonomsku
kategoriju, kao npr. veza koja
ujedinjuje asocijacije B i C s ostalim
asocijacijama.


( Whittaker R.H. 1980).


Shema 1. Dijagnostičke vrste duž gradijenta vlažnosti


Fig. I Diagnostic species along moisture gradient