DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 77     <-- 77 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3 4. CXXVII (2003), 171-176
UDK 630* 432


POŽARI OTVORENOG PROSTORA OTOKA I PRIOBALJA SLUČAJNOST
ILI LOGIČAN SLIJED DOGAĐANJA?"


FIRES ON OPEN SPACES, ISLANDS AND THE LITTORAL AN
ACCIDENT OR A LOGICAL SEQUENCE OF EVENTS


Jakov NODILO*


SAŽETAK: Zadnjih desetljeća svjedoci smo masovnog odlaska stanovništva
s otoka, a u priobalju iz zaleđa u gradove i u turistička mjesta. Vinogradi,
maslinici i doći postaju zapuštene poljoprivredne površine, mjesta najčešćeg
izbijanja i najbržeg širenja požara otvorenog prostora.


Nepostojanje sustavnog osposobljavanja gasitelja požara otvorenog prostora
u eumediteranu velik je problem, jer se često i vrhunski profesionalci iz
unutrašnjosti teško snalaze kod gašenja u takvim uvjetima.


Šumarska struka se zapostavlja, često i marginalizira pripredlaganju preventivnih
mjera zaštite od požara otvorenog prostora, a posebice kod gašenja.
U stožerima za zapovijedanje gašenjem požara otvorenog prostora skoro
da i nema inženjera šumarstva, već se njihova uloga uglavnom svodi na
poslove procjene šteta.


Ključne riječi: raseljavanje domicilnog stanovništva, nedovoljna
osposobljenost i opremljenost gasitelja, zaobilaženje šumarske struke.


1. UVOD - Introduction
Svake godine svjedoci smo brojnih požara na otocidanima
i tjednima bore se s vatrenom stihijom. Požari
ma i priobalju, nerijetko i s razmjerima elementarne su često prioritet i čelnim ljudima države. Pitanje, je li
nepogode. Na stotine profesionalnih i dragovoljnih vatomu
razlog samo splet nesretnih okolnosti uslijed protrogasaca,
pripadnika vojske i lokalnog stanovništva, mjena klime ili je to očekivana pojava koja se uz prauz
angažiranje skupih vatrogasnih sredstava i opreme, vilan pristup može znatno ublažiti.


2. OSNOVNI RAZLOZI UČESTALOSTI POŽARA OTVORENOG
PROSTORA NA OTOCIMA I PRIOBALJU
Basic reasons for the growing frequency of fires on open spaces
on islands and the littoral


Razmotrimo osnovne razloge nastanka i veličine Prestaje obrada vinograda, maslinika, polja, dolaca,
požara na ovim prostorima: a na napuštene i zapuštene površine prodire najprije li


2. 1. Zadnjih desetljeća dolazi do masovnog odlavadna,
a potom i šumska vegetacija, u prvom redu
ska mlađeg stanovništva s otoka, a u priobalju iz zalealepski
bor. Na ovim površinama izbija najveći broj
đa u gradove i u turistička mjesta uz more, te više nema požara otvorenog prostora i na njima se požar daleko
onih koji su prvi, odmah po dojavi pristupali gašenju. najbrže širi.
Ono malo preostalih žitelja, uglavnom visoke starosne
dobi, ali i mladi kad dođu u kratkotrajni posjet, nisu
u mogućnosti obrađivati ni manje površine, pa pribje


* Jakov Nodilo, dipl. ing. šum.
Javna ustanova Nacionalni park "Mljet" gavaju spaljivanju korova stoje česti uzrok požara.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 78     <-- 78 -->        PDF

J. Nodilo: "POŽARI OTVORENOG PROSTORA OTOKA I PRIOBALJA - SLUČAJNOST ILI LOGIČAN ... Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003). 171-176
Pogrešno je mišljenje daje spaljivanje korova i u
ljetnjim mjesecima pojava novijeg datuma. To je oduvijek
običaj na otocima i priobalju, samo se to nekad
radilo pod drugim okolnostima. Na docima koji su
okruživali ostale poljoprivredne površine, a koje su
graničile sa šumom i šumskim zemljištem, uzgajale su
se grahorice: bob, bobica, slanutak, zavrč, poljak i
ostalo, a to je sve dozrijevalo i bilo uklanjano s poljoprivrednih
površina sredinom lipnja, tako daje ostajao
dovoljno širok koridor koji je sprječavao nekontrolirano
širenje vatre. Bio je običaj da se nakon prve kiše sabere
i uz nadzor spali korov, kako bi se pripremile površine
za jesenje radove.


Stariji stanovnici koji su i u mladosti vatrom uklanjali
korov, najčešće izazivaju požar, a vrlo često postaju
i njegove žrtve.


Slika 1. Zapušteni dio polja Pomjenta


Fig. I Abandoned parts ofa field in Pomjent


2. 2. Ovo područje je turistički vrlo zanimljivo te
ima velik broj posjetitelja, posebno u požarno najopasnijem
dijelu godine, ljeti. Mnogi posjetitelji ne shvaćaju
da tu vladaju druge meteorološke prilike i da je
ovdje vegetacija različita od vegetacije njihova kraja,
pa pribjegavaju paljenju vatre radi roštiljanja, puše u
šumi i slično.
2. 3. Nedovoljno je isticanje opasnosti i štetnih posljedica
od požara otvorenog prostora u javnosti, nedovoljna
je upućenost domicilnog stanovništva, a posebno
posjetitelja. Premalo je promidžbenog materijala i
predavanja, posebno po vrtićima i školama, a hvalevrijedna
akcija "Mjesec zaštite od požara" je nedostatna.
2. 4. Zanimanje profesionalni vatrogasac je izuzetno
zahtjevno i opasno, a loše plaćeno. To je itekako
izraženo u godinama uspješnih turističkih sezona, tako
da je vrlo mala zainteresiranost mladih za to zanimanje.
Opremljenost je nedovoljna, dio opreme je zastarjeo
i ne odgovara potrebama.
Postoji još jedan veliki problem kojemu se ne posvećuje
dovoljno pozornosti: gašenje požara otvorenog
prostora u unutrašnjosti i gašenje požara na otocima i


Slika 2. Gusta šuma alepskog bora


Fig. 2 Dense forests of Aleppo pine


priobalju ima kudikamo više različitosti nego sličnosti,
pa se i vrhunski profesionalci iz unutrašnjosti nerjetko
teško snalaze kod gašenja požara na otocima i priobalju.


2. 5. Dragovoljno vatrogastvo na otocima i priobalju
u zadnje vrijeme je u velikim problemima, dosta često
na granici postojanja. Razloga je više: mali broj
mladih ljudi, a i sve manja zainteresiranost, nedovoljna
opremljenost i zastarjela oprema, a nemogućnost
nabave nove.
2. 6. Zapovijedanje gašenjem požara često se povjerava
nekompetentnim osobama, izabranim na temelju
funkcije na kojoj se trenutno nalaze, a ne na temelju
stručnosti, tako da zbog loših procjena bezazleni požari
često prijeđu u katastrofalne.
2. 7. Šumarska struka koja je često najpozvanija za
rješavanje ovih problema, posebice kada je riječ o
šumi i šumskom zemljištu, nedovoljno je zastupljena,
a često i marginalizirana u preventivi, a osobito kod
gašenja požara otvorenog prostora, tako da se njena
uloga uglavnom svodi samo na procjenu šteta. Nerjetko
se događa da se ne prizna procjena koju rade šumari,
već procjenu napravi netko drugi koji samo navede
cijenu gašenja i štetu na izgorjelom drvu, tako daje naslika
3. Turistički zanimljiv prostor


Fig. 3 Areas interesting for tourism
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 79     <-- 79 -->        PDF

J. Nodilo: "POŽARI OTVORENOG PROSTORA OTOKA I PRIOBALJA - SLUČAJNOST ILI LOGIČAN ... Šumarski lisl br. 3-4. CXXVII (2003). 171-176
vedena cijena ponekad i mnogostruko niža od stvarne.
Kao primjer možemo uzeti prvu polovicu kolovoza
1998. godine kada su u isto vrijeme na području Dubrovačko-
neretvanske županije danima harala četiri katastrofalna
požara: Korčula, Lastovo, Pelješac i Konavle,
a u nijednom stožeru za zapovjedanje gašenjem tih
požara nije se našlo mjesta ni za jednog od 12 inženjera
šumarstva koji žive i rade na području ove županije.


2.8. Nabavka vatrogasne opreme, tehnike i sredstava
za preventivu i gašenje požara otvorenih prostora
iziskuje velika financijska sredstva, pa su mnoge vatrogasne
postrojbe nedovoljno opremljene, a oprema je
često zastarjela. Uz to, poneki kod nabavke nove opreme
ne vode dovoljno računa o djelotvornosti te opreme
za navedene prilike, pa kupljena skupa oprema nije dovoljno
iskorištena, a ponekad ne služi svrsi.
2. 9. Dostupnost mnogih ugroženih površina zbog
malog je broja i dužine, a često i lošeg rasporeda protupožarnih
prometnica, izuzetno teška.
2. 10. Gašenje požara otvorenog prostora iziskuje
velike psihofizičke napore, pa i najmanji propust ljudi
zaduženih za zapovijedanje gašenjem i potrebnom logistikom,
može vrlo negativno utjecati na moral gasitelja
i uspješnost gašenja. Nepravodobna i neravnomjerna
dostava hrane i bezalkoholnih pića ili zakašnjela zamjena
umornih gasitelja, često su uzroci ponovnog aktiviranja
već lokaliziranih požara. Ako analiziramo požare
većih razmjera, neće biti malo onih u kojima ćemo
pronaći ove propuste.
2. 11. Zakoni koji reguliraju ovo područje u nekim
segmentima su nedorečeni, a rad inspekcijskih službi i
sudstva zbog dugotrajnosti rješavanja pojedinih slučajeva
često je nedjelotvoran.
3. PRIJEDLOG MJERA ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA POŽARA OTVORENOG
PROSTORA TE USPJEŠNO GAŠENJE AKO DO NJEGA DOĐE
Proposal of measures for the prevention of fires in open spaces and their
successful control when they occur


3. 1. Zadržavanje preostalih stanovnika na otocima
i priobalju te osiguravanje uvjeta za početak povratka
odseljenih ili njihovih potomaka, jedan je od prioriteta,
jer je to preduvjet za naseljavanje onih zainteresiranih
koji ne vuku korijene iz tog kraja, a to znači da će uvijek
imati potrebne snage za gašenje požara neposredno
nakon nastanka.
Kao primjer može se navesti gašenje požara koji je
izbio 19. kolovoza 1999. godine u predjelu iznad Babinih
Kuća na Mljetu, u oko 120 godina staroj sastojini
alepskog bora, s jakom podstojnom etažom makije u


kojoj su od vrsta prevladavale tršlja, zelenika, veliki
vrijes, somina i šmrijek. Dežurni motritelj s motrionice
Montokuc je u 16,32 sati dojavio o požaru na navedenom
mjestu. Domicilno stanovništvo i djelatnici Nacionalnog
parka "Mljet" odmah su pristupili gašenju i
požar je lokaliziran dvadesetak minuta nakon dojave.
Šteta je bila neznatna, izgorjela je samo makija na površini
od 0,022 ha, jer je sprječeno širenje vatre u krošnje
borova. Specijalna vatrogasna postrojba koja je helikopterom
prebačena u rekordnom vremenu iz Splita,
stigla je na mjesto već ugašenog požara u 18,10 sati.
Možemo samo nagađati kolika bi bila izgorjela površina
i šteta da nije bilo domicilnog stanovništva i djelatnika
NP "Mljet", već daje navedena postrojba prva započela
s gašenjem.


3. 2. Stvaranje pozitivnog odnosa prema vegetaciji
kako kod domicilnog stanovništva, tako i kod posjetitelja,
a posebno kod djece, izuzetno je važno za zaštitu
od požara otvorenog prostora. Nerijetko čujemo da navedene
šume i šumska zemljišta ne vrijede ništa, da od
njih nema nikakve materijalne koristi pa je često i odnos
prema istima u skladu s takvim razmišljanjima.
Samo stalna cjelogodišnja promidžba; razna predavanja,
edukacija djece svih uzrasta, plakati, razne znanstveno-
popularne i turističke brošure, natjecanja i kvizovi,
a posebno promidžba putem elektronskih medija,
najdjelotvorniji su način za prevladavanje navedenih
zabluda.
Fig. 4 Observation post Montokuc
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 80     <-- 80 -->        PDF

J. Nodilo: "POŽARI OTVORENOG PROSTORA OTOKA 1 PRIOBALJA - SLUČAJNOST ILI LOGIČAN ... Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 171-176
3. 3. Izobrazba stručnjaka, u prvom redu šumara, za
definiranje i provođenje preventivnih mjera te zapovijedanje
gašenjem u slučaju požara otvorenog prostora.
Nedopustivo je da se tako specifični i važni poslovi
često povjeravaju laicima.


3. 4. Gašenje požara otvorenog prostora na otocima
i priobalju, posebice u gustim sastojinama isprepletenim
tetivikom i kozokrvinom, uz velike napore djeluje
i zastrašujuće, posebno za gasitelje koji nisu navikli na
gašenje u takvim uvjetima. Zbog toga bi trebalo tijekom
jeseni, zime i proljeća potencijalne gasitelje iz
unutrašnjosti osposobljavati za djelovanje u takvim
uvjetima, kako bi što pripremljeniji dočekali ljeto.
3. 5. Iznaći načine za osposobljavanje što većeg broja
dragovoljnih vatrogasaca iz redova domicilnog stanovništva,
posebice mladih muškaraca.
Dragovoljne vatrogasce nakon kvalitetne obuke
sve više izjednačivati i u pravima s profesionalnim vatrogascima.


U dogovoru s Ministarstvom obrane, što prije dio
vojnih obveznika u pričuvi osposobiti i rasporediti u
pričuvne postrojbe za gašenje požara otvorenog pros-


Slika 6. Vatrogasna oprema; cisterna i cijevi


Fig. 6 Fire fighters ´equipment, a tank and water hoses


tora, s ciljem da ponajprije djeluju na području stalnog
boravka.


3. 6. Zakonom prisiliti neodgovorne koji još uvijek
nisu izradili kvalitetne procjene ugroženosti od požara
i planove gašenja da to naprave u najkraćem roku, te
da se kroz navedene dokumente precizno odredi uloga
svih koji su se dužni uključiti u preventivu i gašenje
Slika 7. Šumski protupožarni put
Fig. 5 Firefighters in action
Fig. 7 Forest fire line
(Svefoto: M. Nodilo)
174
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 81     <-- 81 -->        PDF

J. Nodilo: "POŽARI OTVORENOG PROSTORA OTOKA I PRIOBALJA SLUČAJNOST ILI LOGIČAN Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 171-176
(MUP, MORH, MPŠ, Hrvatske šume, Hrvatska vatrogasna
zajednica, Državni hidrometeorološki zavod,
tijela lokalne uprave i samouprave ...).


Vrlo je važno da svi gradovi i općine što prije izrade
navedene procjene, jer je to preduvjet za kvalitetnu zaštitu
od izbijanja požara na zapuštenim poljoprivrednim
zemljištima koja graniče sa šumama i šumskim
zemljištem.


3. 7. Održavanje i podizanje kvalitete postojećih
protupožarnih prometnica i izrada novih koje će biti
sukladne prijedlozima Procjene ugroženosti od požara,
bitan je čimbenik uspješnosti.
Naročito skrbiti o tome da što veći broj novoizgrađenih
protupožarnih prometnica bude provozan za vatrogasna
vozila.


3. 8. Nabavka protupožarne tehnike i opreme zahtijeva
izdvajanje znatnih materijalnih sredstava, pa treba
voditi računa o najprikladnijoj tehnici i opremi za navedeno
područje.
3. 9. Osposobljavanje ljudstva za kvalitetno motrenje
i ophodarenje uz mogućnost trenutne dojave.
Od svih sredstava veze, najkvalitetnija i najjeftinija
je radio-veza. Mobitele izbjegavati zbog česte nedjelotvornosti,
jer su zbog prenatrpanosti mreže u određenim
dijelovima dana nedostupni. Uz to, kod prijenosa
poruka mobitelom sužen je broj onih koji tu poruku ili
zapovjed primaju neposredno, dok kod radio-veze, po


ruke ili zapovjedi primaju svi koji su na određenoj frekvenciji,
što olakšava komuniciranje.


3. 10. Izuzetno je važno, posebno na područjima
udaljenim od mjesta sjedišta profesionalnih vatrogasnih
postrojbi, da se unaprijed zna tko je zapovjednik
gašenja, a tko njegov zamjenik odnosno pomoćnik. Zapovjedništvo
je potrebno odrediti i zbog toga da se zna
tko može do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika
pozivati u pripomoć dodatno ljudstvo, zrakoplove
i drugo.
3. 11. Unaprijed odrediti ljude zadužene za ravnomjernu
dostavu bezalkoholnih pića (po mogućnosti mineralne
vode) i hrane na požarište te za organiziranje zamjene
umornih gasitelja.
Posebice voditi računa o tome da se s dostavom
bezalkoholnih pića mora započeti najkasnije sat nakon
početka gašenja, da se na požarište ne smije dostavljati
lako pokvarljiva hrana i da bi trebalo kod gašenja požara
po danu gasitelje mijenjati nakon najviše šest sati,
jer zbog velikih vrućina učinak njihova rada opada, a
postoji i veća mogućnost povreda. Također je vrlo važno
da u svakoj grupi gasitelja ima netko tko dobro poznaje
teren.


3. 12. Zakonski regulirati problem požara otvorenog
prostora i omogućiti provođenje zakonskih sankcija.
Voditi računa o tome da djelotvornost sankcije najviše
ovisi o brzini njezinog provođenja.


4. ZAKLJUČAK Conclusion
Umjesto zaključka biti će naveden primjer pučinskog
otoka Mljeta, koji unatoč slaboj naseljenosti (ispod
10 stanovnika/km:) i nepovoljnoj starosnoj strukturi
stanovništva (prosječna starosna dob je preko 50
godina) još uvijek odolijeva katastrofalnim požarima.


U razdoblju 1980 - 2002. na Mljetu je bilo 90 poža


ra otvorenog prostora:


-
3 1 požar u Nacionalnom parku i
59 požara na ostalom dijelu Mljeta.
Tablica 1. - Table 1


Broj požara - The number of fires
Izgorjela površina (ha) -Burnt area (ha)
Prosječno izgorjela površina (ha)


Verage of burnt area (ha)


Prosječna izgorjela površina po požaru iznosila je :


-
na cijelom Mljetu-11,757 ha,
-
u Nacionalnom parku - 0,668 ha,
-
na području izvan Nacionanog parka - 17,584 ha.
Zapovjednik kod gašenja najvećeg broja tih požara
bio je inženjer šumarstva.


Nacionalni park


National park


31
20,708


0,668


Izvan NP Cijeli Mljet


Outside the NP Whole Mljet
59 90
1037,456 1058,164


17,584
11,757
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 82     <-- 82 -->        PDF

J. Nodilo: "POŽARI OTVORENOG PROSTORA OTOKA I PRIOBALJA - SLUČAJNOST ILI LOGIČAN Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003), 171-176
Tablica 2. Table
2
Broj požara Izgorjela površina (ha) Izgorjela površina po požaru (ha)
The number of fires Burnt area (ha) Burned area per fire (ha)
Ukupno -Total 59 1037,456 17,584
Požari preko 100 ha
Burned area above 100 ha
3 873,000 281,000
Požari ispod 100 ha
Burned area above 100 ha
56 164,456 2,937


5. LITERATURA - References
Dimitrov,T. , V. Jurčec : Šumski požari i vremenZakon
o vatrogastvu, N.N. 106/99.
ske prilike na Jadranu u 1989. i 1990. godini,


Zakon o zaštiti od požara N.N.58/93.


Šumarski list br. 10-12/91.


Zakon o šumama N.N. 52/92.


Grupa autora: Osnove zaštite šuma od požara, Centar


Zakon o zaštiti prirode N.N. 30/94.


za informacije i publicitet, Zagreb, 1987.


Pravilnik o uređivanju šuma N.N. 11/97.


Nodilo, J., J. Bilandžija: Požari otvorenog pro


stora, Simpozij: Prirodne značajke i društvena


valorizacija otoka Mljeta, Pomena, otok Mljet


4. - 10. rujna 1995.
SUMMARY: We have witnesses of mass migrations from islands, and a
coast areas from hinterland, to towns. Vineyards, olive-groves and fields had
become run-downs and places where the open fires mostly started and fastest
spread.


Training fire-fighters for open areas of eumediterranean is very big problem.
Top-grade professionals have many difficulties with managing in conditions
of open fires.
Forester professionals is set a side and marginalized in proposing prevention
standards and specially at time offigting with forest fires.
In fire-fighting headquarters usually there is no any of forestry. They only
assess a damage.