DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Na predstavljanju u Varaždinu (3. 10. 2002) o knjizi
iije govorila članica Uredništva Blaženka Kulić, dipl.
ing. šumarstva, samostalna stručna suradnica za šumarstvo
i lovstvo Upravnog odjela za gospodarski razvoj
u Primorsko-goranskoj županiji, koji je uz Lovački
iisavez Primorsko-goranske županije suizdavač knjige.


j


Na promociji u Rijeci ova se knjiga prvotne naklade
(500 primjeraka) mogla dobiti bez naknade. Kako je interes
za ovo djelce premašio očekivanja nakladnika (posebne
narudžbe uslijedile su od " Hrvatskih šuma", Veleučilišta
u Karlovcu, Hrvatskog lovačkog saveza i dr.),
Lovački savez PGŽ-a dao je tiskati još 1000 primjerakaidrugog nepromijenjenog izdanja, pa se ono danas može
naručiti i kod izdavača (Rijeka, Račkoga 1) i u HLS-u\
(Zagreb, Nazorova 63).


Knjiga "Smeđi medvjed u Primorsko-goranskoj županiji"
podijeljena je u 15 poglavlja: Uvod (jedna stra


j


nica), Sistematska pripadnost (1), Rasprostranjenost i
brojnost (4), Status, lov i gospodarenje (14), Izgled i
iigrada tijela (3), Stanište, izračun boniteta i kapacitet (4),
,,
Prehrana i štete (5), Način života i ponašanje (2), Razmnožavanje
i razvoj (4), Životni vijek i utvrđivanja starosti
(1), Neprijatelji i bolesti (1), Kako se ponašati u\
staništu medvjeda (4), Trofeje medvjeda -obrada, ocjenjivanje
i vrednovanja (7), Medvjed u karikaturi (1) i
iiKorištena literatura (2).


Prepuna je originalnih, osobito brižljivo skupljanih1podataka, vlastitom rukom snimljenih fotografija i tabličnih
prikaza. Uspoređujući je s drugim djelima slične:
tematike na hrvatskom i drugim jezicima, stječe se zaključak
daje to tek kvalitetan scenarij za lijepu, debeluxknjigu o medvjedima ovog malog dijela Europe; držimo3dakle "fige" Frkoviću, medvjedu i debeloj knjizi.


Da ne bude opći dojam ipak preblistav, treba postaviti
pitanje -ne samo kolegi Frkoviću. Koliko je realno3na temelju propisanog načina bonitiranja ("Stručne upute..."
su zapravo upute, ne propis) doći do broja od 4 grla
aamedvjeda na 10 000 ha, odnosno 150 grla za cijeli Gorski
kotar (uzevši dakako u obračun lovno-produktivne2površine) i time se potpuno približiti brojci koja je i
iislužbena procjena lovoovlaštenika. Jesu li obje stranesdo svog rezultata došle zaista neovisno jedna o drugoj?
??
Nije prihvatljiv odgovor: nema druge metode.


Treba dodati i da su neposredni komentari nazočnih
stručnjaka na predstavljanju knjige u Rijeci bili da je
moguće da medvjeda u Primorsko-goranskoj županiji
ima znatno više, budući da u razmatranje nisu uzete u
obzir velike površine primorskih padina, danas gotovo
bez stalne ljudske prisutnosti i djelatnosti, te potpuno
promijenjene slike obraslosti vegetacijom. Medvjedi
koji u tim predjelima danas stalno žive, gotovo da se
mogu nazvati "urbanim" medvjedima, s obzirom na
njihovu privrženost kontejnerima za otpad, pri čemu se
stječe navika na ljudski miris i polako topi plahost od
najvećeg neprijatelja. Vjerojatno su upravo takvi medvjedi
povremeni posjetitelji ili stalni gosti na otoku
Krku.


Nije na odmet priopćiti i mišljenja nekih stručnjaka,
da je prirast veći od deklariranog. Možda je ovo bila
prilika da se ustvrdi, uz obilje novih saznanja, da dolazi
do spoznaje postojanja sve većih zagonetki u prirodi.


Propuštena je prilika prikaza periodičnog uroda
šumskih vrsta teškog sjemenja, kao što nije dan ni prikaz
količine izložene hrane u lovištima, ne samo posebno
za medvjeda, već i kukuruza za divlje svinje, koji se
uglavnom izlaže cijele godine. Da li i koliko to utječe na
njegov način života, kretanje, zimski san? Dobro bi došao
i prikaz spola i dobi izlučenih medvjeda. Manjkaju i
informacije daje u posljednjih 15-tak godina zabilježeno
više incidentnih situacija (izvan Gorskog kotara), između
Nacionalnog parka Plitvička jezera i Ribnice u susjednoj
Sloveniji, uključujući i dva smrtna slučaja.


No, kako rekosmo u uvodu, za autora i stručnjaka
kao što je Alojzije Frković, knjižica "Smeđi medvjed u
Primorsko-goranskoj županiji" neka bude samo prvi
korak do prave knjige i monografije o medvjedu u Hrvatskoj,
koja će svojim kompletnim sadržajem biti jedan
od naših "europskih ključeva".


Na kraju istaknimo još i to da su, uz zagrebački
"Lovački vjesnik" (broj 5/2002, str. 25) kraće prikaze o
knjizi donijeli: ljubljanski "Lovec" (7-8/2002., str.
374-375), sarajevski "Lovački list" (58/2002., str. 33),
splitska "Dobra kob" (6/2002., str. 10-11), časopis
"Veterinarska stanica" (2/2002., str. 91) i "Priroda"
(11/2002., str. 47).


Željko Štahan


MONTI E BOSCHI


(Talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu
na šume i planinski okoliš)


Iz broja 6 studeni-prosinac 2002. izdvajamo: U uvodnom članku časopisa, autor Ervedo Giordano
(član znanstvenog odbora časopisa) daje osvrt
Ervedo Giordano: Završila je Međunarodna gona
Međunarodnu godinu planina koju je proklamirala
dina planina skupština UN i čija se završna sjednica održala od 28.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 91     <-- 91 -->        PDF

listopada do 1. studenoga 2002. g. u Pišpeku (Bishtek)
u Kirgistanu.


U završnici godine planina u čijem je radu sudjelovalo
67 nacionalnih komiteta koji su djelovali u koordinaciji
sa FAO-om (agencija UN), korisno je napraviti
bilancu izvršenih zadataka. Aktivnosti su uglavnom
bile usmjerene prema poboljšanju životnih uvjeta stanovnika
planina. Održano je stotinjak skupova na svim
kontinentima u kojima su sudjelovale javne organizacije,
lokalne zajednice, pojedinci, s osobitim angažiranjem
mladih i žena, stoje od velike važnosti zbog problema
depopulacije planinskih područja.


Kao primjer autor navodi talijansku planinsku provinciju
Trento, gdje godišnja redukcija stanovništva iznosi
2-2,5 %, stoje uzrokovalo velike promjene (posebno
u ekonomiji) u posljednjem desetljeću.


Problemi stanovnika Europe koji žive u planinskim
područjima ne mogu se usporediti s onima na drugim
kontinentima, gdje su teški životni uvjeti uzrok međusobnih
sukoba koji ograničavaju svaki napredak, ugrožavajući
preživljavanje i prisiljavaju stanovništvo na
migraciju. Iz medija svakodnevno saznajemo o takvim
sukobima u Latinskoj Americi, Aziji i Africi.


Po podacima FAO-a 12 % svjetskog stanovništva
živi u planinskim zonama i čine najveći dio od 815 milijuna
stanovnika koji pati zbog nedostatka hrane, loših
sanitarnih uvjeta i bez medicinske zaštite što, posebice
uzrokuje mortalitet novorođenčadi i djece.


Među prioritetima koji se trebaju pokrenuti na međunarodnoj
razini, ističe se prijedlog Talijanskog komiteta
za Summit u Nairobiju u Africi radi rješavanja
globalnih problema planinskih područja Afrike, vezanih
za infrastrukturu (prometnice, voda i si.) i očuvanje
lokalnih kulturnih vrijednosti, što se ne može realizirati
bez angažiranja međunarodnih snaga u razdoblju od
najmanje 30 godina.


Sveučilište iz Tuscia-e u suradnji s Institutom za
znanstvena istraživanja i tehnologiju na planinama, uz
potporu Autonomne provincije Trento, regije Sicilija i
provincija Chieti i Catania, organizirali su u Palači nacija
u Genovi u vremenu od 4-25. listopada 2002. g. izložbu
pod naslovom "Talijanski prilog međunarodnoj
godini planina". Cilj ove manifestacije je izučavanje
učešća znanosti u korist planinskih regija. Prvi dio izložbe
posvećenje prikazu Alpa iz XVIII. stoljeća, preko
opisa i ilustracija Deodata de Dolomieu-a, koji je
poznat po otkriću krških obilježja Dolomita (koji su po
njemu dobili ime).


Drugi dio posvećen je karakterističnim promjenama
koje obilježavaju razdoblje od nekoliko posljednjih
desetljeća.


Posljednja dva dana prikazani su filmovi s motivima
vezanim za planinski okoliš, uz niz ostalih aktivnosti,
stoje pobudilo veliki interes javnosti i akreditiranih
diplomatskih predstavnika.


Na kraju je autor zaželio da formulirani prijedlozi
nađu svoju primjenu i poslije Međunarodne godine
planina.


Cinzia Test i, Marco Ben venuti: Studija o
opasnosti od šumskog požara u Parku prirode Maremma


Posljednjih godina šumski požari postali su "ljetna
mora" uzrokujući goleme štete na šumskim površinama.


Ipak, često se zanemaruje ozbiljnost posljedica koje
uzrokuje požar, jer se one procjenjuju samo na bazi izravne
ekonomske štete. Požari se najčešće događaju relativno
daleko od urbanih središta, i zahvaljujući brzim
intervecijama uspijevaju se izbjeći teže posljedice,
tako da se isti nisu smatrali uzrokom velike katastrofe.
Uostalom, po nekima je vatra predstavljala i predstavlja
još i danas važan čimbenik biološke raznolikosti i
šumske obnove, kojoj se biljke znaju prilagoditi na iznenađujući
način. Tu ravnotežu najčešće prekida čovjek
kao treći najutjecajniji čimbenik.


Svake godine povećanjem ljudske aktivnosti u ljetnim
mjesecima (najopasnijem razdoblju) požari postaju
učestaliji, čemu doprinose prirodni uvjeti kao tipovi
vegetacijskog pokrova, morfologija tla, ekspozicija i
klimatski čimbenici.


Kako je preventiva najbolje oružje obrane protiv požara,
autor je u ovom članku prikazao jednu metodologiju
koja je primjenjiva u izvjesnim zonama, služeći se
analizama podataka sa satelita, (Geografic Information
System). Kao pokusna zona izabran je Regionalni park
Maremma, kao tipičan uzorak mediteranskog obalnog
okružja, s rezinoznim i grmolikim predstavnicima makije
koji su posebno ugroženi od požara.


Park je osnovan 1975. g. na površini od 8900 ha,
kojoj su dodana 8500 ha granične površine u provinciji
Grosseto na obali Tirenskog mora te predstavlja prirodno
bogatstvo velike vrijednosti.


U tu su svrhu prikupljeni podaci važni za istraživanje:


1.
Podaci o požarima u razdoblju 1971-1983. g. u obliku
karata te od 1984-1999. g. u digitalnom obliku.
Ti podaci sadrže: datum, vrijeme početka požara,
kraj požara, lokaciju, intenzitet, površinu obuhvaćenu
vatrom, vegetaciju, uzrok požara i način intervencije.
2.
Podaci o klimatskim čimbenicima za vrijeme od 15
g. (uzeti od susjednih meteoroloških stanica).
3.
Satelitske snimke od 13. 10. 1998. g. (satelit LandsatTM5).
4.
Digitalna karta cestovne mreže provincije Toscana.
5.
Vegetacijska karta regionalnog parka Maremma.
6.
Digitalni model terena.
7.
Klasifikacija Corine Land Cover za idnetifikaciju
vegetacijskih tipova.
Za analizu podataka korištene su sljedeće metode:
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 92     <-- 92 -->        PDF

informativni geografski sustav (GIS)


Office 97 (MS Word, MS Excel, MS Access)


-
Erdas Imagine 8,4.
Glavni elementi koji dovode do mogućnosti razvoja
požara mogu se grupirati u statičke i dinamičke čimbenike.
Statički su vezani za teritorij i ne mijenjaju se značajnije.
To su: ekspozicija, nagib terena, vegetacija
(koja ima cikličke promjene) i sva infrastruktura (ceste,
mostovi, naselja itd.).
Dinamički (praktički meteorološki ) čimbenici su
podložni promjenama u realnom razdoblju promatranja,
a to su: temperatura, oborine, vlažnost zraka te
smjer i jačina vjetra.
Nakon analiza svih raspoloživih podataka (Državna
zajednica šumarstva 2000. g.) proizlazi daje glavni
uzrok požaru najčešće ljudskog porijekla i to s namjerom
ili bez namjere, te da prirodni uzroci predstavljaju
zanemarive uzroke požara.
Ako se pode od te predpostavke, potrebno je istraživanja
usmjeriti prema odnosu ljudske aktivnosti i
prirodnog okoliša, posebice razvoju i udaljenosti cestovnih
mreža i urbanih središta.
Raspored požara u razdoblju od 1984. do 1999. g.
potvrđuje da su oni najučestaliji unutar pojasa od
300 m od ceste i 1000 m od urbaniziranih središta.
Iz analiza tih podataka izvučeni su razredi opasnosti
od požara i napravljene karte infrastrukturalne opasnosti.
Pored toga, obrađeni su utjecaji temperature i oborina
na učestalost požara. Postoji izravna korelacija između
povećanja temperature i povećanja broja požara
te obratna situacija, povećanje oborina i manji broj požara.
Visoke temperature i mala vlažnost povećavaju
zapaljivost biomase.
Na kraju autor zaključuje da požari predstavljaju
važan čimbenik za park Maremma, ali i za ostali dio
Italije, a njegovi uzroci uglavnom su vezani za ljudsku
aktivnost. Zbog toga se različiti parametri ne mogu
uzeti u obzir na isti način, i potrebno je unijeti model
"težine" uzroka i promatrati ih odvojeno, kako bi se
dobili što vjerodostojniji podaci.


Giuseppe C. Lozzia, Ivo E. Rigamonti: Ips
acuminatus Gyll. Štetnik na bijelom boru


Mnogi fitofagi koriste uvjete stresa u kojima se nađu
stabla nakon nepovoljnih klimatskih događanja ili
premale brige za njihove ekološke potrebe te prouzročuju
značajna oštećenja.


Tijekom 2001. godine u Valtellini (južna Italija) uočen
je ozbiljan napad kukaca, s uočljivim oštećenjima
na stablima bijelog bora (Pinus silvestris). Radilo se o
stotinjak žarišta u pojasu od 20-ak kilometara. Napad
je obuhvatio stabla raznodobne visoke šume, na nad


morskoj visini između 800 i 1400 m. Već prethodnih
godina uočena su manja žarišta, ali su štete bile vidljive
tek u ljeto 2001. g kada su krošnje mnogih stabala
bora intenzivno pocrvenile. Poslije toga uslijedilo je
uginuće mnogih stabala.


S najvećom vjerojatnošću glavni uzrok treba tražiti
u klimatskim poremećajima uzrokovanim velikom sušom,
koja je stabla na plitkim tlima bez kapaciteta zadržavanja
vode dovela u uvjete stresa. Na ovako fiziološki
oslabljena stabla uslijedio je napad potkornjaka.
Obaranjem zaraženih stabala identificirani su karakteristični
hodnici (materinski i larvalni) te bijelo-smeđa
izvrtina, i na kraju odrasli imago insekta Ips acuminatus,
malog potkornjaka koji je inače široko rasprostranjen
u cijeloj Italiji, ali ne predstavlja opasnog primarnog
štetnika.


Ovaj je štetnik inače tipična vrsta hladnijih zona
(Skandinavija, Rusija i Sibir), a u mediteranskim područjima
ograničen je na planinske zone.


Odrasli je insekt dužine 2,2 do 2,5 mm, a ženke su
malo veće. Smeđe su boje sa tamnijom glavom i protoraksom,
koji su zajedno veličine ostalog dijela tijela.
Spolovi se razlikuju po formi zubi, jer kod muškog donji
zub ima dvije točke, a kod ženke samo jednu. Larva
je bez nogu, bijela, sa smeđom glavom veličine 2,5 do
3,5 mm, dok je kukuljica neznatno manja.


Insekt obično ima jednu generaciju, ali u povoljnim
uvjetima i dvije. Rojenje počinje u travnju ili svibnju
uz temperaturu veću od 18 °C i relativnu vlagu manju
od 50 %. Stabla najprije zaposjednu muški primjerci, i
to na dijelovima s tanjom korom (grane ili viši dijelovi
debla). Nakon nekog vremena priključuju se ženke pri-


Slika 1. Žarište napada insekta Ips acuminatus
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 93     <-- 93 -->        PDF

vučene feromonom kojega izlučuju mužjaci. Nakon
parenja svaka ženka počinje kopati u bjelici linearne
hodnike dužine do 40 cm (u prosjeku 15 cm). Ženka
odloži 20-ak jaja u posebne nasuprotne niše u malim
razmacima, tako da ženka može napustiti hodnik i ponoviti
proces još do tri puta. Larvalni hodnici su kratki
(do 2,5 cm). Razvoj larva traje 35 do 40 dana, nakon
čega se larva zakukulji. Ta faza traje 10 do 15 dana.
Novi odrasli kukci ostaju u sustavu hodnika 10 do 20
dana, hraneći se do spolne zrelosti. Nakon toga napuštaju
stabla i uz povoljne uvjete daju drugu generaciju
koja završava u listopadu.


Napadnuta stabla ne pokazuju odmah nazočnost insekta,
već se nakon nekoliko tjedana može uočiti obilna
bijelo smeđa grizotina. Nakon nekog vremena hodnici
oštrozubog borovog potkornjaka smanjuju kapacitet
protoka sokova, što dovodi do promjena na stablima:
grane se savijaju prema dolje, krošnja se počinje
crveniti, stabla se suše i zatim ugibaju. Ovom doprinose
i gljive roda Ophiostoma kojima se inficijraju hodnici
koje je napravio potkornjak, tako daje protok biljnih
sokova potpuno onemogućen.


Izravni napadi na potpuno zdrava stabla vrlo su rijetki
i događaju se izuzetno samo u vrlo gustom sklopu.


U svrhu obrane može se koristiti širok broj antagonista
koji kao predatori mogu doprinijeti sporijem napredovanju
potkornjaka. Herard iMercadier (1996. u


Francuskoj) navode popis od 35 vrsta insekata važnih
predatora potkornjaka. Neki od njih uništavaju jajašca i
larve, a neki i odrasle insekte. Mnogo su važnije preventivne
mjere koje se sastoje u brzom eliminiranju
oštećenih stabala i granja. Velike količine drvne mase
koja nije izvučena iz šume ili pravovremeno okorana,
najčešći su uzrok povećane opasnosti od napada potkornjaka.
U preventivnoj praksi potrebno je uništiti zaražena
stabla i grane u intervalu između kraja rojenja i sazrijevanja
kukaca tj. između lipnja i srpnja te rujna i listopada
(druga generacija). U alternativi se mogu upotrijebiti
lovna stabla koja moraju biti pravovremeno izložena
(travanj i kolovoz). Stabla trebaju biti okresana i
stavljena u blizinu žarišta napada prošle godine. Ako je
moguće, trebali bi biti lokalizirani na mjesta gdje nema
drugih borova koji bi mogli biti napadnuti od insekata iz
neposredne okoline. Lovna stabla tretiraju se sa piretroidima
(p.e. deltametrin) za neposrednu eliminaciju
insekata, ili pak lovna stabla nakon infekcije trebaju biti
udaljena i uništena. Ovaj način omogućava dosta uspješnu
borbu protiv razvoja populacije potkornjaka.


S obzirom da na tržištu još nisu raspoloživi specijalni
feromoni, lovna stabla omogućuju optimalne
uvjete za monitoring ciklusa razvoja potkornjaka i nazočnost
njegovih prirodnih neprijatelja.


Gherardo Chirici, Piermaria Corona, Marco
Marchetti, Davide Travagl i n i, Ugo Wolf: Model
procjene fizičke povoljnosti terena za realizaciju
podizanja plantaža domaćeg oraha i duglazije u južnoj
Italiji


Za planiranje investicija u podizanju kultura šumskih
vrsta potrebna je korektna procjena kvalitete terena
za predviđenu vrstu.


U ovom članku autori su prikazali model klasifikacije
terena (s ekološkog stajališta) kao potencijalno
stanište za domaći orah (Juglans regia L) i duglaziju
(Pseudotsuga menziesii Mirb) u Basilicati, Calabriji i
Campagni.


Metodologija se bazira na odrednicama FAO-a iz
1976. g. (land suitability, land capability), procjenom
prikladnosti izvjesne zone za određenu uporabu tla.
Ova je metoda već korisno primijenjena u šumskom
sektoru , a studija se temelji na primjeni te metode uz
pomoć analize više kriterija s "nejasnom logikom"
(fuzzy logic) u okolišu (geographic formation sistem).


S obzirom da se u ovoj studiji geografskog informativnog
sustava (GIS) radi o fizičkoj prikladnosti terena,
nisu uzeti u obzir socijal-ekonomski čimbenici
koji često mogu biti od velike važnosti.


U analizi prikladnosti terena ključno mjesto imaju
ambijentalni čimbenici, jer njihovo međusobno djelovanje
izravno utječe na prikladnost terena za određenu
uporabu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Teškoće u procjeni proizlaze iz nedostatka informacija
oko utjecaja, koje različiti čimbenici imaju prema
prilagodbi i produktivnosti vrsta koje se istražuju.


U cilju procjene prikladnosti terena za ove dvije vrste,
uzeti su u razmatranje sljedeći čimbenici za okoliš:


srednje godišnje minimalne temperature,


broj mjeseci sa srednjom temperaturom većom od


10 °C,


prosječne godišnje temperature,


srednja temperatura najhladnijeg mjeseca,


srednja temperatura najtoplijeg mjeseca te


nagib, tlo i udaljenost od obale.


Osim čisto ekoloških čimbenika, glavnu ulogu nesumnjivo
imaju mogućnosti izvođenja naknadnih kulturnih
radova (nagib i pogodnost terena).


Relativne vrijednosti svakog čimbenika za okoliš
zajedno su zbrojeni za svako područje po linearnokombiniranoj
metodi. Izračunate su srednje vrijednosti
i standardne devijacije. Po konačnim rezultatima postotak
površine prikladne za plantažiranje oraha ispada:
za Basilicatu 1,8 % od ukupne površine regije, za Calabriju
4,1 % i za Campagnu 6,5 %.


Za duglaziju ovi podaci iznose: za Basilicatu 1,6 %,
za Calabriju 4,3 % i za Campagnu 2,9 %.


U svakom slučaju ova istraživanja daju samo informativni
i orjentacijski prilog na bazi raspoloživih podataka, a
operativna logika nalaže istraživanje mnogo više detalja
koji su potrebni za planiranje konkretnih aktivnosti.


Slika 3. Prorez trupca česmine


Roberto Zanu11ini, Guido Boe11o, Paolo Cielo,
Corrado Cremonini: Uporaba drva crnike
(Quercus ilex L.) u proizvodnji modernih proizvoda


U ovom članku autori su prezentirali nove prijedloge
oko uporabe drveta crnike koji do sada nisu bili tradicionalni.
Na bazi fizičko-mehaničkih svojstava ovoga
drveta procijenjena je mogućnost da se prilikom
proizvodnje ogrijevnog drveta izdvoje kvalitetniji
trupci, te da se bez posebnih ulaganja u zanatskoj proizvodnji
prorezom i sekcioniranjem pokuša ustanoviti


uporabna vrijednost drveta i prikladni proizvodi. Drvo
crnike ima veliku tvrdoću, svijetlu boju i na prvi pogled
sliči drvetu ostalih hrastova. Zbog toga se smatralo
prikladnim da se od njega izrađuju elementi podova i
masivnih ploča, jer učestalost pogrešaka ne omogućuje
proizvodnju elemenata većih dimenzija.


Pokusima u proizvodnji i laboratoriju došlo se do
prve procjene mogućnosti izrade raznih vrsta podova
koji su najčešće u uporabi:


podovi od listona s perom i utorom, debljine 17 do
22 mm, širine 60 do 140 mm i dužine 470 do 1000
mm, koji se na podlogu pričvršćuju čavlima u utor i
podlogu


lamelparket, napravljen od hoblanih lamela debljine
8 do 12 mm, širine 35 do 70 mm i dužine od 190
do 420 mm, sa donjim rubovima lagano iskošenim
zbog učinkovitijeg ljepljenja na podlogu


-
mozaik, sastavljen od malih spojenih pločica koje
su sastavljene od sitnih lamela pričvršćenih na fleksibilnu
podlogu radi mogućnosti slaganja u raznim
geometrijskim oblicima.
Tako dobivene ploče ljepe se na podlogu.
U novije vrijeme sve se više proizvodi pod od parketa
"prefinito", koji nalazi sve veću primjenu umjesto
tradicionalnog masivnog parketa.
Po normativu UNI8131 "prefinito" je definiran kao:
jedan ili više elemenata sastavljenih od slojeva različitog
materijala, s vanjskim slojem od masivnog drveta
odgovarajuće tvrdoće i izgleda, koji je izbrušen i završno
lakiran u procesu proizvodnje. Mogu se lijepo spajati
u razne oblike. Ovaj parket proizvodi se u više
dimenzija, raznih debljina i broja slojeva.


Ploče od masivnog drveta nalaze sve veću primjenu
u unutarnjem opremanju objekata. Te se ploče dobivaju
tehnikom ljepljenja lamela drveta i njihovom površinskom
obradom. Na taj način dobiju se ploče visoke
estetske vrijednosti u raznim dimenzijama. Prednost
ove tehnologije je da se od oblovine lošije kvalitete
može dobiti konačni proizvod visoke vrijednosti. Te
ploče mogu biti sastavljene od elemenata iste dužine
(širinsko ljepljenje) ili od kraćih elemenata koji su međusobno
spojeni.


Primjenjuju se ljepila s otpornošću na različite
utjecaje.


S obzirom da piljenice hrasta crnike obiluju raznim
greškama, proizvodnja elemenata velikih dimenzija
nije moguća. Pokusi vršeni u zanatskom pogonu s količinom
od 26 trupaca prosječne debljine od 29 cm i
dužine 2 do 6 m, ukupne kubature 6,9 kubika, dali su
prve orjentacijske podatke o mogućnosti uporabe drva
česmine u industrijskoj preradi.


Kako drvo česmine obiluje greškama, iskorištenje
je vrlo nisko. Dobiveni proizvodi nisu visoke kvalitete