DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 101     <-- 101 -->        PDF

razdoblju od 19b6 1970. bio je poslovođa
servisne službe za motorne
pile te od 1970 - 1974. poslovođa
faze 111 u Radnoj jedinici Mehanizacija.
Najviše je radnot; vremena proveo
kao referent za infoi-macije SG
Karlovac (1974 1991). Osnivanjem
i-lrvatskih šuma obnašao je
poslove upravitelja upravne zgrade
IJprave šuma Kalovac i stručnog suradnika
za cnilnii zaštitu. Radni vijek
ie završio s 35 siodina radno"
staž n srpnja I99S godine odlast
kon^i u prijevremenu niirovinu zbog
bolesti.


Osim šumarstvom bavio se i
vrlo uspješno s Limjetnošćti. CJliivna
podruqa zanimanja u uiujetnosii
bila su mu vizualne umjetnosti, posebno
skulptura i crtež. Imao je samostalne
i skupne izložbe u Hrvatskoj
(Za´TCb Kalrovac Duga Resa),
Sloveniji (Trebnje) Srbiji
(Ki-agujcvacSvetozarevo i Zlatar
Njemačkoj i Italiji Ratne 1991 uodine
napravio je mapu "AnnoDomini
1991 ´´ s ´´4 crteža posvećena
hrvatskim bramteljima i stradalni


cima Domovinskog rata. Naslikao
je 1998. godine .sliku Svetog Roka
za obnovljenu župnu crkvu Svetog
Roka u Skakavcu. Bio je član
Udruženja naivnih umjetnika Hrvatske
i četiri godine član Umjetničkog
savjeta iralerije "Mirko Virius"
Zagreb. Od 1971 - 1975. bio
je član Predsjedništva Udruženja


naivnih umjemika Hrvatske. Dobitnik
je Taborske listine 1977., prve
nagrade Karlovačke likovne jeseni
19Sa., zlame medalje Accademia
D´ Italia 1980. i specijalne nagrade
žirija za sklpmru u Trebinju 1984.
O njetiovu radu pisano je u sljedcćoj
literaturi: ´´nrvatska izvorna
umjetnost" Vladimir Maleković
(ZaCTcb 1973 ) "Jut:oslavcnski
naivci" Marijan Grakalie Ene.klopedija
svjetske naVve" ,(Beograd
1984 ) ´-livoi-na umjetno t danas"


- XX I anale Vladimir Malekovič
(Poreč 1983) "c^^itemporan^ pe sonalities"
AceadcmialtaliaT"The
?ntc^ iatonl)wt\^
^K^W vo Ine ix ^er .1^1.1
Bo^ranhica Centre S^^^^^^^^
(EngS 1985). ^´´´´´"´´-´´


Na kraju, dragi naš Andrija ostat
ćenamudragojlispomeni, a za sve
što je u životu činio neka mu je
vječna hvala.


Hrvatsko šumarsko društvo,
ogranak Karlovac