DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 34     <-- 34 -->        PDF

I. Su.;ar: HKINOSI IIRVATSKOM NAZIVUL, IZ BILJNI-. SIS´lTMATIKl´ Šuiiiji-^ki list Lir. ? 6. CXXVU COO.^). 237-24S
dručju sistematike, ii ovom je članku donesen popis
hrvatski!! naziva svili sistematskih jedinica od porodica
na više, razvrstanih po skupinama s istim sufiksom,
kako bi na temehu toga svatko moi^ao prosuditi je li
ovaj izbor i prijedlog za pojedine sistematske jedinice
prema upotrijebljenim sufiksimanaziva prihvatljiv.


Iako su polovicom 19. st. u sistematskoj botanici bila
na snazi poboljšanja koja su u sustav bili unijeli B. i A.


L. de .1 u s s i e u i Dc C a n d o ll c. suvremcmje uobličavanje
sistematskoga sustava u botanici počinje tek
pokretanjem edicije Die luttiirlidie)) Pilmzenfamilien
(F.neler iind Pranti \mT). Nije stoaa m čudo da se
ni u^istematici Šulekova Biljarstva. f (1856), unatoč
dobrim namjerama, još ne nazire prava sustavnost. Čudno
je međutim daje sustavnost lii-vatskog nazivlja u tom
Šiilckovu djelu ostala nedorečena ne samo na razini višeii
hijerahijskoo reda ne"o i na razini porodice što je
šteta, er se posl´ledice io Josjećaju sve do danas i na razini
porodican. svim višim sistematskim jedinicama.
B. Šulek je, slično kao stoje to učinjeno i na latinskom,
dodatkom različitih suHksa na imenicu koja je
nositelj naziva, želio i na hrvatskom obilježiti odgovarajući
stupanj sistematske jedinice, ali nažalost to nije
uspjelo ni njemu ni drugima sve do danas. On je, naime,´
nazive s istim sufiksima primijenio (kao što se vidi
iz prikaza Šulekova nazivlja), na različite hijerarhijske
stupnjeve, stoje dovelo do zbrke. Kako se time poslije
više nitko nije sustavnije bavio stanje je ostalo nedovršeno
do danas 1/priloženoga popisa sistematskih jedinica
iz Šulekova Bil/arstra razabire se neujednačena
uporaba sufiksa pri obilježavanju pojedinih sistematskih
kateizorija Osim toga ne može se reći daje tvorba
tih naziva bila uvijek rađena dosljedno i po određenim
obilježavanje redova upotrebljavao
ove sullkse:


- ke, - nice, - ovnice: sočivnice (Legtimitw.sac). mamamice
(Malpighiaceae). prema hr^´atskom
nazivu mamara za rod Malpigbia: svjcvlolistnice
{Lamprophvlhic). mrčnice [Mvnhiae). sa-
zaničnice (Calvauuhmue), cistovnice (0.7///.;me),
makovnice (RhoeaJeae), trolapnice (Tri^
sepahie). balukatnice {CoccuUnae). sukanice
(Coiuoriae), tulajnice {TuhifhiaL´). laharnice
iMvrsineae), djevičnice {Stvracnme), zvončanice
{Campanutiuacl dvohčnice {Prntelnae),
vodamice (Hvc/roc/uirklinae). lijerovnice (U-
Uaceae). gljivnice (Funghme). presličnice [Go^
niocmtUie). mlječcmice (Euphorhiaceae);
- atice: ružatice (Rosiflorae\ usnatice (Lct/mitif!orac):
- ače, jače,
- njače: vonjače (Teivhinlhiiuic^). ždralinjače
{Griiii7aies). mohunjaee (Cruci/erae),
sluznjače (Hvdropc/lk/eacl imeljaćc {Lontiuhaccaf),
vresnjače {Erinucae). lobodnjačc
(Chcnopocik,cc´,,e\ koprivnjače (Urticinacl
m


jabučnjače {Aristohchimiel blatnjaee {Ilehbiael
češcnijaee iCoiii/erael sitače (Jiiiinnae),
papratnjače {Fihcmael parožnjače (Siphonocaulae).
resnjaee (Algiime);


.evme:klokočeviiie(/)vrwcmO;


- ice, - ovice: klinčevice {Canvphvllime), ,sokovice
(Succulentae), krstašice (Cruciferae), goniomice
(Aggivgalae). kalinovice iLigiistriiutc),
Ućuniw\ce [Orcludmae):
- ine: broćine (Rubiacinae), heljdine iFagopvriimc),
vrbinc (Iteuideae). md.\-\ovine{Miiscimw)-
arke:dinjarke (Peponiferae), štitarke (Umbellifhme):
-njaci:resnjaci {Amentaceaey bibemjaci {Piperuceae)
A\´i-A:,n]2.c\(Algmcie)\


složeno-sufiksalna tvorba:
stuponoše {Colmimfenw). čaškocvjetke (Of/iciflorae),
tekmosmolci {Gutuferae), mnogoplodke
(Polvcarpicae). SMcvjetke {Cafjjpositae);
bez sufiksa, odnosno u nominativu množine: vinjage
(Ampciidael \)mmc (Pcdmae). mirodije (Scitamincaf).


Za obilježavanje razreda koji odgovaraju današnjim
porodicama, Šulek je upotrebljavao uglavnom nazive s
istim sufiksima kao i za redove, ili pak izraze bez ikakvih
sufiksa. lLvo popisa naziva za razrede (porodice)
prema odgovarajućim sufiksima:


-ice, -nice,-ovnice: leptimice {PapiUonaceae),
peckovnice {Di-upuveae). suručniee (Spiraech
ceae), rujevnice {Cassuvieac). simarubnice
(Siniarubeae). klokočniee (Siap/nicaceuei
pasjakovnice iRhaiiineui´). ždralovniee (0>raniaceae),
dragoljubnice irropaenlaceae). sljezovnice
{Malvaceae), čajevniee [Camelliaceae).
kameničnice iSa^ifrageae), ananasnice
(Bmmeliaceae). podvodnice {Najadaceae) i
mnoge druge;


- ai!e: osjetnjače (MimoseaeK rutvačc (Ruuueae). inađalače
{/Hppocaskimiceae). javornjače (Acerineae),
sapunovače {Sapindaceae), mahagonjače
iCedreleae), ceceljaee {Oxalideae), pustoriljače
{Phdadelpheael ´ogrozđače {Gm.ssularieae),
lubenjače (Ciieiirbiiaceae), mohunjače (5/7)qiwsae\
žabnjače {Ranunadaeeae), imeljače
{Loraudiaceael maslinjače (Oleincae), brusnjače
{Vaccineae), dvomjače {Palvgoneae) i
mnoge druge;


- ovice,- evice: sapanovice {Caesaipineae\ šipurkovicc
{Rofiaeeae). narančevice (Awainiaceae\
dvoliskovice (Zvgopbvileae). kurikovice (Eiioiivmeae),
česmiiiovice (flicineae), tušakovice
(Porndacaceae), katančice (Resedaccae) i
mnoge druge;