DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 36     <-- 36 -->        PDF

I. SuL;;ir l´RINn^i |[l<\;ATSKOVl NAZIVLJU IZ BILJNf: SISITMATIKE Šumarski liM tir 5 (\ CXXVII (20(i3i, 237-248
matske jedinice koje su i danas zastupljene u biljnoj
sistematici, kao što su odjeljak (npr. cvjetnjače), pododjeljak
(npr. kritosjemenjače), red (npr. jednosupnice) i
porodica, kao što sLI lijeri, sunovrati, perunike, kaćuni,
paome i dr., dakle nazivi prema najvažnijem predstavniku
porodice, ali bez ikakavih sufiksa, tj. samo nominativ
množine dotičnog roda nositelja naziva. No, u
isto vrijeme kada je S. (jjurašin priredio spomenuti
udžbenik, u sistematici je još bilo lutanja. Tako je u
udžbenik iz botanike za više razrede srednjih škola,
koji je, prema njemačkom izvorniku V. Burgersteina
priredio M. Kišpatić, uvedena jedna nova sistematska
jedinica lirjia, a zatim su slijedili red i razred, ali između
njih zapravo nije bilo razlike. Naravno da se ta
taksonomska kategorija nije održala, a ii kasnijim je izdanjima
(1940, 1941) poboljšana i klasifikacija.


Golema je šteta da Sulekovo Biljarstvo i Jandina
Počela bouinike nisu, unatoč određenim nedostacima,
prihvaćeni kao školski udžbenici iz botanike na hrvatskome
jeziku. Danas zasigurno ne bismo imali toliko
teškoća s biljnim nazivljem. To su bili udžbenici napisani
na visokoj stručnoj´razini. U njima ic bila obuhvaćena
građa iz svih tadašnjih botaničkih struka. U morfologiji
bilja podrobno je bilo razrađeno florističko nazivlje,
a u Jande je sistematski dio bio popraćen ključem
za određivanje porodica. Obuhvaćen je bio veliki
broj vrsta koje su obilježene latinskim i hrvatskim imenom,
a među njima osobito one koje su se odlikovale
određenim korisnim svojstvima, kao .što su ljekovitost,
uporaba u prehrani, industriji. Sulekovo je Biljarstvo
imalo 320 stranica, a .landina Počela bolamU-bila su
opsežnija - imala su preko 500 stranica. Sadržavali su
niz hrvatskih i stranih stničnih naziva, koji su se kasnije
udomaćili u novim botaničkim strukama, kao što je
npr. izraz ruderalne biljke, koji se u Jandinu djelu prvi
put spominje u nekom hrvatskom udžebniku, a danas
je uobičajen u fltosociologiji i ekologiji bilja.


U Jandinim Počelima iz botanike svaka je biljna
skupina obilježena određenom sistematskom kategorijom,
ali nazivlje ni u njega nije nažalost usustavljeno.
Što se tiče hrvatskih naziva pojedinih sistematskih jedinica,
upotrebljavao je nazive sa sufiksima koje je
uveo Šulek, ali je uveo i nekoliko naziva s novim sufiksima.
Tako je J. .fanda za imenovanje razreda - to je kategorija
koja odgovara uglavnom današnjem" redu
(ordo) u sistematici - upotrebljavao nazive sa sljedećim
sufiksima:


- nite, npr. močvarniec (llehbiae), bibeniice (Fiperineae)
i dr
-ače, npr. vonjače (TerebinlhinacA ždralinjače
(Griiinales), makovnjače [Rhocadaks) i dr.
-evice, - tiče, npr. klinčeviee {Carvophvlliiiael usnatice
(Luhiatifhracl ružatiec {Rosaccae) i dr.
No, i kod njega se javljaju, često na razini porodice,
ali vrlo rijetko na razini razreda, nazivi bez sufiksa, tj.
nominativ množine osnovnoga naziva, kao što su resine
i gljive, crvotočine, mahovine i paprati na razini razreda,
te npr. slakovi {Convolvulaceae), pomoćnice (So-
Uimiceae), vrbice (Lvrhrarieae) i dr. na razini obitelji
ili porodice, stoje očito da spoznaja o sustavnom rješenju
taksonomskoga nazivlja na hi^atskom još nije bila
sazrela.


No, Janda je, uz već postojeće hrvatske nazive taksonomskih
jedinica, koje je u sistematiku unio Šulek, uveo
za imenovanje obitelji nekoliko novih naziva -s nastavkom
na -ovke odnosno -evke (uz palatale). Takvih naziva
ima svega devet, i to su sljedeći nazivi: tisovke (Kiv/neae)
(str. 318), dioskorevke (Dioscmme) (str. 349),
amberovke {Liquklambareae) (str. 385), žutikovke
{Berheridact-ae) (str. 398), vrhovke {Epacrideae) (str
489), kluziovke (Clusieae) (str. 409), ternstroemiovke
(Ternstroemiaccae) (str. 410), sapunovke (Sapiiideae)
(str 422) i klokočevke (Staplivleae) (str. 422).


REZULTATI


Od svih do tada upotrijebljenih naziva s različitim
sufiksima za obilježavanje porodica, nazivi sa sufiksom
na -ovke/-evke učinili su mi se najprikladnijima
za ugradnju u sustav hrvatskog sistematskog nazivlja
na razini porodice. Nazive porodica s tim sufiksom
sustavno sam proveo u svojim internim skriptama iz
Botanike za studente Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
u Zagrebu, po kojima se botanika predavala na
tom Fakultetu od 1994.do 2001. godine, a i danas se
ona na tom fakulteta predaje po istim skriptama. Jači
poticaj da hrvatske nazive porodica sustavno provedem
sa sufiksom na -ovke/-evke bila je Burgerstein-
Kišpatićeva Botanika (1940, 1941), te knjiga J. Radića
(1976) u kojoj je po prvi puta hijerarhijsk´i slijed naziva
taksonomskih jedinica, osim na latinskom, prove


- Results
den i na hrvatskom jeziku. Iako je sustavno provedeno
samo nazivlje koje se odnosi na red, to je djelo ipak
potaklo potrebu sustavne provedbe naziva i za porodicu.
Nazivi na razini odjeljka, razreda i porodice nisu
naime ujednačeni, ali oko 33 % porodica imenovano je
po biljci nositeljici naziva za porodicu sa sufiksom na
-ovke, npr. tisovke, borovke itd., dok 66 % porodica
ima drukčije, neujednačene sufikse, ili su pak bez ikakva
sufiksa.


Stanoviti poticaj da sufiks -ovke/-evkc uzmem kao
osnovicu za sustavno imenovanje porodica na hrvatskom
pmžili su mi i neki filološki radovi, u kojima je
stanovit broj porodica spontano naveden upravo sa sufiksom
na-ovke (usp. N. Vajs 1998).


Ut