DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ing. i prof. dr. se. Slavko M atić, za zapisničara tajnik
HŠD-a Hranislav Jako vac, dipl. ing., a za ovjerovitclje
Zapisnika FraneGrospić,dipl. ing. imr. se. ivicaMil1koić.


Nakon ovog izbora predsjednik ifŠD-a S. Matić,
pozvao je one koji zcle pozdravit SkiipSlinii.


Zaželivši svima utiodan boravak u gradu i Županiji
te uspješan rad Skupi;´tini, nazočne je pozdravila gradonačelnica
Županje prol´. Ljubica Brdarić upozn^wsi ih
kratko ponajprije s onim što Županja danas ima, a ne
iiovoreći o onom, kako je rekla, što bi trebala imati ili
[c imala. Grad s oko 16 000 stanovnika, nekad jaki
cospodarsko-industrijski centar, koji će za nadati se,
nakon ratnih posljedica i pretvorbenih kriza doživjeti
bolje dane. Od kulturnih institucija istakla je preko 140
godina staru knjižnicu, limenu tilazbu i tri KUD-a, a
glede sporta, pored dva šahovska kluba gradje kolijevka
nogometa i tenisa na ovim prostorima. Naravno,
ono radi čega smo i danas ovdje su čuvene slavonske
šume, od kojih se nada nakon najavljene decentralizacije
većoj koristi za lokalno pučanstvo.


Nazočne je zatim pozdravio gost iz Mađarske gosp.
Laszlo Jttng, zamjenik genaralnog direktora Et]ER


d.d. i predsjednik Šumarsko^i društva, zahvalivše se na
pozivu na obilježavanje Dana hrvatskoga šumarstva,
izrazivši želju i očekujući široku suradnju mađarskih i
hrvatskih .šmnara. ´


Pozdravivši ponajprije uvažene goste a zatim i
ostale nazočne, Skupštini se s nekoliko riječi obratio
predsjednik Uprave IIŠ d.o.o. gosp. Željko Ledinski,
posebno naglasivši ulogu HŠD-a kao najstarije nevladine
udruge u Hrvatskoj. Glede HŠ d.o.o. na čijem je
čelu, naglasak je dao na dva momenta u radu. Prošle
godine je od javnosi poduzeća preoblikovanjem nastalo
trgovačko društ™. koje bi sa šumama trebalo i dalje
gospodariti, ali na jedan protltabilniji način, no i nadalje
s težnjom očuvanja potrajnosti gospodarenja. Odabirom
Vinkovaca kao ovogodišnjeg domaćina Dana
hrvatskoga šumarstva, pokazujemo da posebno cijeni


mo one koji su danas i u prošlosti znali gospodariti šumama
na najbolji mogući način. Drugi važan događaj
je dobivanje l´SC certifikata za šume na cijeloj površini
s kojom gospodare HŠ d.o.o., a UŠP Vinkovci je
pA´a uprava koja je dobila taj certitlkat, koji govori da
sa šumama i;ospodarimo po svim socijalnim i ekološkim
standardima. To znači da od naših partnera u drvnoj
idusn-iji tražimo da drvo prodaju ne kao dasku,
nego kao proizvod s ekološkom markicom. Pozdravnu
riječ okončao je uputivši nazočnima i javnosti poruku
-Kozarčevom izrekom "Sretan je onaj narod koji zna
cijeniti stoje šuma."


Skupštinu je zatim ispred Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, ministra gosp. Božidara Pankret
i ć a i svoje osobno, pozdravio doministar gosp. Ivica
Grbac. Ocjenjujući ovu godinu prijelomnom u šumarskom
sektoru, naveo je, kako je upravo ovih dana
u Vladinoj proceduri Nacionalna šumarska politika i


?2(\
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 91     <-- 91 -->        PDF

strategija a isto tako i proces restruktunratija HŠ d.o.o.
Pred završetkom je Nacionalni standard za certificiranje
šuma, potpsnici smo Bečke konvencije s pet rezolucija
o zaštiti šuma, sudinici Svjetkog foruma o šumama
u UN, a očekuje nas i Svjetski šuniarski kongres u
rujnu o.g. S ponosom je istakao, kako smo jedna od rijetkili
struka u našoj zemlji, od kojih europska i svjetska
znanost uči. Naravno da s puno toga nismo zadovoljni
pa se treba i dalje boriti da šumarski sektor zauzme
ono mjesto koje mu po znanju i značaju pripada.


AtJ 3. a) Kako ovo izvješće ocjenjujemo značajnim
za hrvatsko šumarstvo, jer se u njemu zrcale problemi
šumarske struke i najznačajnije aktivnosti HŠD-a u ne-
tom proteklom razdoblju, objavljujemo ga na samom
početku Šumarskog lista kao uvodni članak našeg
znanstveno-stručnog i staleškog glasila pod naslovom


"Neki problemi koji opoterećuju hrvatsko šumarstvo
II današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim
uvjetinia."


b) Tajnik HŠD-a H. Jakovac napominje, kako su Izvješće
o radu i financijskom poslovanju HSD-a za
2002. god. i ostali dokumenti uključivši i Izvješće
Nadzornog odbora, dio materijala dostavljenog članovima
UO i"NO HSD-a još za sjednicu održanu H. travnja,
na kojoj su jednotilasno prihvaćeni, a isto su tako
dostavljeni putcni predsjednika ogranaka svim ostalim
delegatima Skupštine na uvid. Pored toga dostavljen je
i Zapisnik odnosne sjednice koji obiilivaća aktivnosti
HSD-a II prva tri mjeseca ove godine Stoga je je dot-ovoreno
da se ova izA^ješća prethodno po ograncima raspfRvc
pa ili nije potrebno ovdje ponavljati.
orimjedbi oneće biti isk´izane u raspravi´ Uzevši k
tome u obzir i opširnoizvješće predsjednika´ ovdje
možemo još samo naznačiti posljednje značajni e
aktivnosti ^ ^


Potkrepljujući izvješća i mišljnje glede spomenutog
Zakona o za.štiti prirode i raspravu na drugoj sjednici
Saborskoga odbora za zaštitu okoliša, koja je imala
drukčiji ton od pretliodnc. a na kojojoj je kolega Star čevi
ć napomenuo, da je očito politička a ne stručna
odluka prevagnula da Zakon ide u prvo čitanje, nailazimo
na još jednu nekorektnu primjedbu, koja pokazuje
odnos ministra gosp. Kovačevića prema šumarstvu.
Naime, nakon što je predsjednik Uprave HŠ d.o.o.
gosp. Ledinski upozorio na primjedbe šumarske struke
glede odnosnog Zakona ministar je replicirao kako
šumari i vodoprivrednici prigovaraju Zakonu jer on
dira u njihov loby, zapravo profit kao trgovačkog društva.
Takav stav, koji bi trebao uvjeriti one koji odlučuju


o prihvaćanju ponuđenog Zakona, da se šumarska struka
bori samo za profit uvredljiv je za šumarsku struku i
pokazuje nepoznavanje osnovnih postulata šumarske
struke i to od strane čovjeka koji se prihvaća članstva u
NO poduzeća koje gospodari s 80 % hi-vatskih šuma
Prema obećanju p,-edsjednika Saborskosj odbora zt l
zaštitu okoliša gosp. Kramarića , imat ćemo priliku


o tom Zakonu još raspravljati. Živi bili pa vidjeli!
O sljedećoj zadaći, Šumarskoj komori, pored već
spomenutog u prethodnim izvješćima imamo dva dokumenta
koji podržavaju naš stav i dosadašnji rad na
ustrojstvu Komore. To je ponajprije zaključak III. europskog
inženjerskog tbmma i Deklaracija sa skupa u
Cavtatil održanog u listopadu 2002 god gdje je na
okruglom stolu poduprta ideja o osnivCanju Europskog
savjeta inženjerskih komora kao prvoga koraka u osnivanju
Europske inženjerske komore, a za čije učlanjenje
je preporučeno, da radi lakše i bolje suradnje u svakoj
zemlji bude samo jedna Komora koja će okupljati
inženjere svih struka.


Drugi dokument su dostavljeni zaključci Predsjedništva
Akademije tehničkih znanosti od 12. svibnja
2003.god.


1.
U Hrvatskoj treba donijeti jedinstven Zakon o
Hi-vatskoj inženjerskoj komork kojim će se odrediti
način organiziranja i rada ovlaštenih diplonuranih
inženjera.
2.
Kao dobra osnova za izradu teksta Zakona o
Hrvatskoj inženjerskoj komori treba poslužiti, uz
odgovarajuće nužne izmjene i dopune, Nacrt prijedloga
Zakona o Hrvatskoj inženjerskoj komori izrađe*;!
još 1999. god. u Ministarstvu Gospodarstva.
3.
Zakonom o gradnji potrebno je stavke koje se odnose
na projektiranje, izgradnju i održavanje objekata,
procesnih i proizvodnih postrojenja, iskazati tako
da bude jednoznačno jasno da se ta pitanja moraju
rješavati´izradom projekata koje izrađujui potpisuju
ovlašteni inženjeri odgovarajućih struka.
Kako smo o ovom zajedničkom pitanju prethodno
razgovarali s nekim članovima Akademije tehničkih
znanosti, vidimo da nam se stavovi podudaraju i da
akciju treba zajednički nastaviti.


Ono što bi posebno trebalo naznačiti u aktivnosima
HŠD-a, a što malo ističemo je razmjena stručnih ekskurzija
među ograncima, kojih bude i po desetak godišnje
u oba smjera, te predavnja na razne teme - preko
50 godišnje. Kadaje riječ o međunarodnim ekskurzijama,
u svibnju je središnjica i nekoliko ogranaka bilo
domaćinom .´^-dnevne stručne ekskurzije švedskih šumara
i šumovlasnika (Medvednica, Vrbovec, (jorski
kotar, Rab, Plitvička jezera, Slunj). Njihova zahvala
svima, potvrda je da smo bili dobri domaćini te da smo
uspješno predstavili hrvatsko šumarstvo i Hrvatsku.
Glede posebnosti iz rada ogranaka, izvješćujemo da su
u dva ogranka održane Izborne skupšine, i to u ogranku
Zaiireb gdje je za predsjednika ponovno izabran kolega
Herbert Krauthacker te u ogranku Ogulin gdje
izabran novi predsjednik kolega Dubravko Hodak, koji
verifikaeiiom na ovoj Skupštini po svom položaju postaje
i novi član UO HŠD-a. Dosadašnjein predsjed-


M