DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 92     <-- 92 -->        PDF

niku ogranka Ogulin Mariu Stipetiću zahvaljujemo na
uspješnom radu i suradnji, a novom predsjedniku
ogranka želimo da nastavi stopama prethodnika.


Očekujemo da su delegati pregledali i financijsko
izvješće, pa ako ima pitanja spremni smo na njih odgovoriti.


c) Već u broju 1-2/2003. u Zapisniku 2. sjednice
UO, možemo pročitati detaljno Izvješće o Šumarskome
listu, pa ga ovdje ne ponavljamo. Prije ove Skupštine,
u ovoj su godini tiskana dva dvobroja časopisa,
1-2 i 3-4/2003. Sadržaj oba dvobroja obuhvaćen je u
44 napisa na 208 stranica. U skupinu znanstvenih i
stručnih članaka uvršteno je 12, a ostali napisi sadržani
su u rubrikama Zaštita prirode, Izazovi i suprotstavljanja,
Aktualno, Knjige i časopisi, Znanstveni i stručni
skupovi, Priznanja,"Novi doktori šumarskih znanosti,
Obljetnice, Iz iirvatskoga šumarskog društva i In memonam.


Iz skupine znanstveno-strtičnih članaka pet je iz područja
šumskih ekosustava, zaštite prirode i genetike,
po dva iz zaštite šuma i iskorištavanja šuma te po jedan
iz uzgajanja i urcdivatija šuma U zanimljivoj rubrici
Izazovi i suprotstavljan a njezin najvjemji suradnikje
Tomislav Starčević koj u prvom dvobroju piše o
neuspjeloj suradnji šumarstva i zaštite prirode koja
puca po šavovima Naši zakonski akti i europska iskustva
t´ovorc u nrilo" šumarskih ´.tavovi kori se n šumovit
ri^r^uldr^ SS^m ™Sn ^
odbimu zH^š^l U^a nrota a LS nrlo S^
d^.k ? niultiSsc! mUr™^^^


kako^v^no^lvn^iSa^ U^oomX;^^
iuDornVsbvZ´^^^^^^^^
u"iSdrnvi " clltr.nan^^^^^^^


podZiTuunHrrcl?
nalSnuk/l´ vodSi^^Smk^^^
^oi\i^ehi z^ d<^ ! ^m ^.^^v n^


SpLenuIVsred^tv^^^^^^


Zapisnik sastavio tajiiik HŠD-a:


Hranislav Jakovac, dipl. ing., v.r


nom o šuiTtama RH iz 1990. želi prisvojiti Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog uređenja, što bi dovelo do
degradacije šumskih ekosustava u Hrvatskoj i onemogućilo
skrb o šumama na kršu. Sljedeći dvobroj Šumarskoga
lista je u pripremi za tisak, očekujići još izvješća
o događanjima s obilježavanja ovih Dana hi^atskoga
šumarstva.


d) Izvješće Nadzornog odbora HŠD-a dostavljeno
je svima uz inaterijale za Skupštinu, a i sastavni je dio
´također dostavljenog Zapisnika 3. sjednice UO, pa ga
kakoje dogovoreno´ne ponavljamo.


Ad 4. Izvješća pod Ad 3. od a) do d) Skupšina je
jednoglasno verificirala, s naznakom da izrečeno i usvojeno
u izvješću predsjednika HŠD-a treba uputiti na odgovarajuće
adrese.


Ad 5. Program rada i Fnacijski plan za 2003. god.
verificiranje bez primjedbi.


Ad 6. Prema odluci na 3. sjednici UO l!ŠD-a u
dnevni red ove Skupštinu predložena je i usvojena točka:
Ustroj i izbor članova Suda časti HŠD-a. Za članove
Suda časti Skup.ština je jednoglasno izabrala mr se.
.lurja Ze lića, Đuru Kauzlarića, dipl. ing., Maricu
Re č ić, dipl. ing., Hermana Sušnika, dipL ing. i mr
se. PetraJurjevica.


Ad 7. Na prijedlog i uz obrazloženje u izvješću
predsjednika HŠD-a S. Matica, Skupština jednoglasno
zaključuje unutar IIŠD oformiti Sekciju PRO SILVA
CROATICA.


Ad 8. Pod ovom točkom nije bilo prijedloga niti
rasprave.


II DIO Savjetovanje na temu "Uloga šumarstva
u zaštiti i očuvanju pitkih voda", započelo je nakon
kratke pauze s Uvodom pred,sjednika HŠD-a Slavka
Matica, a nastavljeno poticajnim referatima I. Mil1
kovića,M. Starčević i M. Pećarevića: Uloga
šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja,
zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske
te B. Prpića Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na
nizinske šume (vidi prikaz Savjetovanja posebno na
prvim stranicama dvobroja Š.L. 5-6/2003.).


Predsjednik HSD-a:
Prof. dr se. Slavko Matić, v. r.


Ovjerovitelji Zapisnika:


1. Frane Grospić, dipl. ing. v.r
2. Mr. se. Ivica Milković, v.r
3m
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 93     <-- 93 -->        PDF

BARANJI USUSRET


Stručno rekreativna ekskurzija HŠD - Ogranak Zagreb


Po prethodno složenom programu, Ogranak Zagreb
organizirao je ekskurziju, kojoj je cilj bio upoznavanje
prirodnih znamenitosti i načina gospodarenja šumama,
lovištima i zaštićenim objektima US Podružnica Osijek,
te proizvodnjom tvornice "Belišće" d.d. - Belišće.


Ovu eksktirziju osmislili su članovi uprave Ogranka,
a ostvarenje omogućili HŠ, Šumarski faktiltet (autobus),
Belišće d.ci. i Permopromet d.o.o., na čemu iin
srdačno zahvaljujemo.


Na put je krenulo 35 sudionika, a u Našicama i Belišću
priključili su nam se kolege mr. ,!osip Dundo vić
i Ivan Ta maj dipl.ing, koji su bili organizatori i
naša veza s domaćinima na terenu. Na njihovu angažiranju
u organizaciji i stručnom sadržaju boravka toplo
imzahvaljujemo.


Prvi dan, 13. svibnja - lUorak
Točan polazak u 7h ispred zgrade IIŠD autobusom
ŠF, autoputom do Lužana, zatim preko Pleternice i Našica
do prvog cilja u Belišću gdje smo stigli oko 11 h.
Tu nas je dočekao stručni štab tvornice na čelu s
ravnateljem gospodinom Vladom .1 erbiće m i našim
starim prijateljem, bivšim ravnateljem .losipom Lulicem,
dipl. ing., koji je još aktivno angažiran u razvoju
proizvodnog programa tvornice.
Prilikom prijema u velikoj sali upravne zgrade pozdravio
nas je ravnatelj J erbi ć, koji nas je upoznao s
tijekom razvoja i izgradnje tvornice od osnivanja
1884. g., kada je mađarski poduzetnik Gutman počeo
graditi tvornicu i naselje, iz koje je s vremenom nastalo
poduzeće s velikim proizvodnim programom. Iz bogate
povijesti tvornice izdvajamo razdoblje Domovinskog
rata, kada su radnici Belišća svakodnevno izloženi
granatiranju nastavili proizvodnju Tada je ojačala
njihova moralna snaga, pa su po završetku rata nasta


vili s još više snage u obnovi ponišenog i izgradnji novih
proizvodnih kapaciteta. Bilo bi preopširno prikazati
sve proizvodne programe, ali ono što smo vidjeli impresioniralo
je sve nas. Danas Belišće zapošljava oko
1870 radnika u raznim djelatnostima na bazi prerade
uglavnom mekih listača.


Nakon obilaska tvornice, kada smo se uvjerili ti veličinu
djela ljudi čiji je entuzijazam i stvaralački poriv
stvorio na ovom prostoru ovakav proizvodni gigant,
pozvani smo na svečani ručak u tvornički restoran, visoke
razine kvalitete i usluge. Tu su izmijenjeni pozdravi
domaćina i zahvalna riječ našeti predsjednika
Herberta Krauthakera i nastavljeno druženje uz
dobro vino i raspoloženje do 15h, kada smo po protiramn
morali dalje. Oprostili smo se od dragih domaćina
koii su nas ispratili do autobusa i mahali Hudima koji
zaslužuju divUenje.


Mostom preko Drave stigli smo u Baranju, na područje
šumanje Baranjsko Petrovo Selo gdje smo posjetili
lovačku kuću lovišta "Podravljc", poznato po


imenu "Židopusta", koje je pod koncesijom firme Fermopromet
d.o.o. Zagreb, vlasnika gospodina Huberta
K i š p a 1 a. Domaćin ovog ekskluzivnog lovišta upoznao
nas je s lovnim sadržajem, površinom, kapacitetom
lovišta, lovnogospodarskim objektima, vrstama
divljači i uvjetima za lovni turizam. Kvaliteta lovišta,
divljači i usluga omoiiućuju moderm lovni mrizam
koji može zadovoljiti ^najzahtjevnije europske lovce
Srdačno smo dočekani i počašćeni te gospodinu Kišpalu
zahvaljujemo i žebmo uspjeh u njegovom radu.


Vozeći se predivnim krajolikom Baranje prema istoku,
stigli smo oko 18h u "Zlatnu Gredu", naše odredište
i konačište za 22 osobe, dok je 8 osoba određeno
za objekat L.D. Monjoroš, a 5 za "Cošak šume".


Ne znam točno porijeklo naziva "Zlatna Greda", ali
"grede" su povišena mjesta u poplavnim područjima, a
naziv "Zlatna" ovaj objekat zaista zaslužuje. Moglo je