DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 107     <-- 107 -->        PDF

2. Španjol. D. Barčić, R. Rosavec: ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE NA VELEBITU Šumarski list SUPLEMENT (2003), 93-106
Nakon otkrića Lukine jame duboke - 1392 m, naglo krškim fenomenima i raznolikom florom i faunom.
se povećao interes domaćih i stranih speleologa za Iako bi se to očekivalo, rezervat nije dovoljno znanHajdučke
i Rožanske kukove, pa je za očektivati da bi stveno obrađen upravo radi neprohodnosti terena i
u skorijoj budućnosti, tijekom ljetnih mjeseci, u rezerbrojnih
prijetećih pukotina.
vatu moglo boraviti više speleoloških ekipa.


Hajdučki i Rožanski kukovi prirodni su rezervat od
posebne vrijednosti i ljepote, jer obiluju zanimljivim


4. POSEBNI REZERVAT
a) BOTANIČKI REZERVATI
1. Zavižan - Balinovac - Zavižanska Kosa -2. Visibaba-NP Sjeverni Velebit
NP Sjeverni Velebit Rezervat je na površini od 80 ha, a istim je proglaRezervat
je površine 118,5 ha, a istim je proglašen šen 24. 3. 1986. Rezervat čini nalazište hrvatske sibire


29. 3. 1971. godine. Značajku mu daje klekovina plaje
{Sibirea croatica) u šumi crnog bora s dunjaricom
ninskog bora (Lonicero barbasianae-Pinetum mugi), (Catoneastro-Pinetum nigrae).
pretplaninska bukova šuma s ureznicom (Homogyno
sylvestris-Fagetum sylvaticae); prorijeđene pretplaninske
smrekove šume (Listero-Picetum abietis).
b) REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE


1. Štirovača - Park prirode Velebit
Rezervat je povšine 118,50 ha , a zaštićen je od 26.


4. 1965. godine. Obilježje mu daje mješovita šuma
bukve i jele u Klepinoj dubini na Velebitu - stadij sekundarne
prašume.
Slika 7. Posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača
(Foto: A. Pelivan)


5. SPOMENIK PRIRODE
a) BOTANIČKI SPOMENIK PRIRODE
1. Velebitski botanički vrt naka Velikog Zavižana i Balinovca, završava više od
Unutar botaničkog rezervata nalazi se botanički vrt 40 metara dubokom vrtačom.
koji je osnovan 1967. godine na inicijativu prof. dr. Prema zakonu o zaštiti prirode zaštićen je kao spoFrana
Kušana. Nalazi su u jugozapadnom dijelu menik prirode 3. 7. 1969. godine.
Modrić - doca koji tu, podno strmih i stjenovitih obro-


PRIJEDLOG ZA ZAŠTITU


Na području zaštićenog dijela planinskog masiva objekte: Senjska draga, Nadžak bilo, Mali Rajinac, VeVelebit,
nalazi se samo jedan posebno zaštićen objekt liki Kozjak, Štirovača II, Devčića tavani, Ramino koriprirode
u kojemu je šumska vegetacija temeljni priroto,
Dobri - bačića kuk, Budakovo brdo, Velinac i stablo


dni fenomen To je posebni rezervat šumske vegetacije obične jele, u ukupnoj površini od 1556 ha.
Štirovača, čija je prašuma i razlog zaštite.


Prema Vukclić i dr. (2003), uz Štirovaču, a iz
istih razloga i u istu svrhu, trebalo bi zaštititi sljedeće