DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 11     <-- 11 -->        PDF

V. lvančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 3-22
ne sadnica za vlastite potrebe, ali i za ostale zainteresirane
diljem zemlje.


Rasadnik Sv. Mihovil vjerojatno je najstariji u našoj
zemlji.14 Ukupna površina svih rasadnika iznosila
je 2,54 ha, a od toga proizvodna 1,49 ha. Za neprekidnog
rada Nadzorništva - Inspektorata ukupno je posijano
u njegovim rasadnicima 14.344 kg sjemena ili


Plan - skica branjevine "Veljun", M 1 ´:40", izradio je E. Malbohan
1888. god. na finom platnu.


prosječno godišnje 231 kg (70 % četinjača i 30 % listača)
te ukupno proizvedeno 82.724.368 kom. sadnica ili
prosječno godišnje 1.334.264 kom. sadnica (93 % četinjača
i 7 % listača). Vidljiva je izvjesna disproporcija
između omjera sjemena i sadnica glavnih vrsta drveća
koja je nastala zbog teškoća uzgoja sadnica listača u
odnosu na četinjače. Otežani uzgoj sadnica listača
predstavlja još jednu prepreku više kod pošumljavanja
krša. Ovdje se zapravo nalazi i dio odgovora na današnje
neargumentirane primjedbe o potrebi veće zastupljenosti
sadnica listača na pošumljavanju krša. U odnosu
na starost sadnica u rasadnicima, najviše je proizvedeno
jednogodišnjih sadnica 39 % (četinjača 37 % i
listača 63 %), zatim dvogodišnjih 36 %, trogodišnjih
24 % i višegodišnjih 1 %. Proizvodnja sadnica traži
puno znanja i strpljenja, počevši od izbora prikladnog
sjemena, pripreme tla, sjetve, uzgoja sadnica, suzbijanja
štetnika i zaštite od nepovoljnih vanjskih utjecaja.
U proizvodnji sadnica važnu ulogu ima podrijetlo sjemena
poznate provenijencije. Taj neobično važan detalj
zarana je bio uočen u Nadzorništvu. Zbog toga je
već 1895. godine počelo sakupljanje sjemena crnog
bora u kvalitetnim kulturama Nadzorništva, koje se
potom pripremalo u vlastitoj trušnici za rasadničarsku
proizvodnju. Prema pisanju "Šumarskog lista", trušni


14 S. Matić, 1976
15 S. Matić, 1976
"´ Pod pojmom branjevina-kultura podrazumijeva se krška pustoš,


u pravilu ograđena suhozidom. Osim branjevine u upotrebi su


još i nazivi zabran ili zabrana. Usljed zabrane ispaše i ulaska


ljudi postupno dolazi do prirodne obnove autoktone sastojine u


branjevini. Istodobno obavljaju se i radovi na pošumljavanju,


ovisno o obujmu krša i raspoloživim sredstvima.


ca Nadzorništva svakako je najstarija u našoj zemlji,
ali i na širim prostorima.´5 U rasadnicima su ostvareni
mnogobrojni pokusi sa stranim vrstama radi pravilnog
izbora u daljnjoj proizvodnji i pošumljavanju. Znatan
broj sadnica besplatno se dijelio diljem zemlje na temelju
odobrenja tadašnjih vlasti. Tako je od sveukupnog
broja raspoloživih sadnica čak 60 % bilo distribuirano
diljem zemlje, a 40 % na područje primorskog
krša uključujući i Nadzorništvo - Inspektorat. Među
isporučenim sadnicama u zemlji dominirale su četinjače
(98 %), te listače sa samo 2 %. Među besplatno podijeljenim
sadnicama najzastupljenije su sadnice crnog
bora sa 76 %, pa smreke 21 %, dok se ostatak od 3 %
odnosio na ostale četinjače i listače. Rezultati pošumljavanja
sadnicama iz senjskih rasadnika diljem naše
zemlje nisu bili zadovoljavajući, i to u prvom redu
zbog dugog transporta sadnica i otežane aklimatizacije.
Zbog toga se već krajem 19. stoljeća pristupilo
osnivanju manjih rasadnika u ostalim dijelovima zemlje,
pa je isporuka sadnica iz senjskih rasadnika gotovo
potpuno izostala. Uza sve teškoće, ipak je izvjesni broj
kultura u unutrašnjosti naše zemlje uspješno podignut
sadnicama iz senjskih rasadnika.


U traženju uspješnijih načina proizvodnje sadnica
neposredno prije II. svjetskog rata ističemo pokus sjetve
u suncokretovim cijevima. Takav način proizvodnje
sadnica s pravom se smatrao pretečom današnje proizvodnje
sadnica u kontejnerima. Osim glavnih vrsta za
pošumljavanje krša proizvodile su se u manjem obujmu
i razne dekorativne vrste, uključujući razne vrste
voćki. Sadnice različitih vrsta voćki besplatno se dijele
područnom stanovništvu, a stručnjaci Nadzorništva -
Inspektorata na terenu organiziraju besplatnu poduku


o cijepljenju i općenito o voćarstvu. Pionirska uloga
šumara na terenu u prosvjećivanju stanovništva umnogome
je ublažila krute stavove o izdvajanju novih površina
za pošumljavanje krša.
Rasadničarska proizvodnja u senjskim rasadnicima
nažalost je potpuno prestala 70-ih godina prošlog stoljeća,
pa od tada na području sadašnje Uprave šuma
Senj jedino egzistira rasadnik "Podbadanj" u Crikveni


ci. U tom suvremenom rasadniku proizvode se sadnice
samo za potrebe krša Uprave šuma Senj, iako je njegov
kapacitet daleko veći.
b) Pošumljavanje krša - osnivanje i gospodarenje
kultura-branjevina


Nakon osnutka Nadzorništvo preuzima od susjednih
šumskih ureda malobrojne kulture-branjevine.16
Inače, prve branjevine na primorskom dijelu krša osnovao
je Kraljevski šumski ured Ogulin 1865. god. na
području k.o. Krmpote, i to: Vrški, Mački, Drinak,
Petnja, Mićina glavica i Medveđak, zaslugom šumara
Frane Kadića, a ubrzo nakon toga i Kraljevski šumski
ured Otočac 1867. godine dvije branjevine (Senj