DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 12     <-- 12 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNISTVA ZA POSUMLJENJE KRASA . Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22
ska draga I i Grabova strana). Te branjevine bile su
ograđene suhozidom, dok je na vegetaciji izvršena resurekcija.
Tako je za 64 godine (1878-1942) sveukupno
osnovano 95 kultura-branjevina na 10.097 ha. Od
toga je 5.722 ha (57 %) bila državna svojina ili erar,


4.200 ha (41 %) općinsko zemljište, 164 ha (2 %) gradski
posjed, 6 ha privatni posjed, a 5 ha je pripadalo
zemljišnim zajednicama. Na kraju su površine kulturabranjevina
razvrstane po vlasništvu i upravnim općinama
(Grafikon 1.). U svim kulturama-branjevinama ukupno
je pošumljeno 1.738 ha s 10.466.389 kom. sadnica
(četinjača 85,3 % i listača 14,7 %), te popunjeno
1.441 ha s 4.458.382 kom. sadnica (četinjača 78 % i listača
22 %)." Pošumljavanje i popunjavanje pretežito
je ostvareno sadnjom crnog bora (81 %), dok u ostaPreostala
impresivna višestoljetna stabla autoktonog crnog bora,
lom dijelu participira 76 vrsta sadnica (14 %) i crni jakarakteristične
kore i krošanja u Rončević docu (Senjska draga)
sen (5 %). Osim sadnje, sporadično je obavljena i sjetsvjedoče
o postojanju nekadašnjih očuvanih šuma submediteran


va sjemena. Sjetva od ukupno 3.612 kg sjemena odno-skog crnog bora na širem arealu našeg krša.
(Foto: Ive Nekić)


ha


2500


2000


1500


1000


500


Ledenice-Krmpote Krivi put Senj Sv. Juraj Jablanac Karlobag


Upravna općina


Grafikon 1. Površine kultura-branjevina po vlasništvu i političko-teritorijalnoj podjeli


si se pretežito na listače (98,4 %) te neznatnim dijelom
3.440 kg (četinjača 1,3 % i listača 98,7 %) upotrijeblje


na četinjače (1,6 %). Najveća količina sjemena od
na je kod popunjavanja, te samo 172 kg (četinjača 8,3 %
i listača 91,7 %) kod pošumljavanja. Prosječno, godišnje
je pošumljeno 27 ha sa 163.000 kom. sadnica i


U najobimnijoj evidenciji pošumljavanja krša "Katastru pošumljavanja",
kod pošumljavanja se upotrebljavaju dva izraza, i to: 2,7 kg sjemena, te popunjeno 23 ha sa 70.000 kom.
pošumljavanje - osvajanjem "novosadnja" i pošumljavanje -sadnica i 53,7 kg sjemena. Sveukupno je dakle gopopunjavanje.
Prema sadašnjim terminima to odgovara nazivi


dišnje prosječno pošumljeno i popunjeno 50 ha s


ma pošumljavanje i popunjavanje, koji će se stalno koristiti u


ovom radu.
233.000 kom. sadnica i 56,4 kg sjemena.