DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 13     <-- 13 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SUP1.KMENT (2003). 3-22
Prosječni broj sadnica po hektaru iznosio je kod pošumljavanja
6.021 kom. i godišnje se kretao u širokom
rasponu od 11.833 kom. (1880) do 1.267 kom. (1942),
a kod popunjavanja 3.094 kom u još većem rasponu od


11.900 kom. (1897) do 1.093 kom. (1933). Ukupno je
prosječno kod pošumljavanja i popunjavanja upotrijebljeno
9.115 kom./ha sadnica u širokom godišnjem
rasponu od 23.270 kom. (1896) do 4.043 kom. u
1937.godini (Grafikon 2.). Pošumljavanje je započelo
već 1879. godine nakon proizvedenih prvih sadnica u
vlastitom rasadniku, a popunjavanje 1894. godine. Kao
dopuna sadnji prva sjetva kod popunjavanja započela
je 1904. godine, a kod pošumljavanja 1928. godine.


Desetljeće - godina
Grafikon 2. Broj sadnica kod pošumljavanja po hektaru prema desetljećima


Najveći broj kultura-branjevina imao je trajnu zaštitnu
ulogu, osobito za bujična područja, poljoprivredna
zemljišta, prometnice, naselja i općenito cjelokupni
okoliš. Preostale kulture-branjcvine osnovane su
kao prolazne (pretkulture) koje su trebale stvoriti uvjete
bržem povratku autoktone vegetacije. Međutim, nedostatne
uzgojne mjere umnogome su usporile ili potpuno
onemogućile takve procese. Od uzgojnih radova
ostvarena je resurekcija (851 ha), prirodno pomlađivanje
(7.435 ha), čišćenje (53 ha) i prorede (144 ha). Izostanak
uzgojnih mjera većeg intenziteta u kulturamabranjevinama
bio je motiviran opravdanim strahom od
ponovne erozije i devastacije vegetacije, izrazito slabim
interesom kupaca za crni bor, nedostatkom sredstava
i visokom cijenom radova. Osnivanju svake kulture-
branjevine prethodile su detaljne studije koje su
uzimale u obzir sve elemente važne za njihovo uspješno
podizanje. Današnja vrijednost ovih kultura-branjevina
u sferi mnogobrojnih socijalnih i ekoloških elemenata
općekorisnih funkcija šuma vrlo je visoka i višestruko
opravdava uložena sredstva.


Kulture-branjevine s dominirajućim crnim borom
bile su u svim razvojnim fazama izložene čestim napa


dima raznih vrsta štetnika. Tako u spisima Nadzorništva
nalazimo podatak o mehaničkom suzbijanju borovog
četnjaka daleke 1895. godine. Međutim, ovaj štetnik
nije nikada prouzročio veće štete, niti je zbog toga


Uspješno podignuta kultura-branjevina "Perinica" u neposrednoj
blizini Alana. Najintenzivnije pošumljavanje obavljeno je od njenog
osnutka 1923. godine, pa do 1930.


(Foto: Ive Nckić)