DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 14     <-- 14 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22
dolazilo do većeg zastoja u razvoju kultura-branjevina.
Od ostalih štetnika spominju se: borov savijač, obična i
rusa borova pilatka, hrušteva grčica i skakavci, koji
nisu pričinjali veće štete na kulturama. Što se tiče šumskih
požara evidentirano je 15 požara u razdoblju od
1894-1942. godine, na ukupnoj površini od 98 ha, a od
čega se 55 ha (56 %) odnosilo na šume.


c) Rezultati pošumljavanja krša


Pošumljavanje krša vrlo je mukotrpno, skupo i sporo,
pa podaci o tobože velikim uspjesima diljem našeg
krša ni približno ne odgovaraju stvarnom stanju. Potvrdu
za to nalazimo i u prosječnim rezultatima pošumljavanja
krša na području Nadzomištva - Inspektorata od
17,11 %. Ovakav podatak izračunat je stavljanjem u
postotni odnos razlike ukupnih površina pošumljavanja
i popunjavanja prema površini pošumljavanja
(1.738-1.441 =297/1.738x100= 17,11 %). Primjenom
istog kriterija izračunati su rezultati pošumljavanja u
pojedinim upravnim općinama kako slijedi: Ledenice-
Krmpote 44 %, Sveti Juraj 36 %, Karlobag 32 %, Krivi


1.
2.
3.
4.
1921-30. god.
1931-40. god.
1881-90. god.
1911-20. god.


ha
700 —i


600


500


400
300
200


1.317 ha
(41 %)
448 ha (14%)
408 ha (13%)
328 ha (10%)
^r


Ledenice


Knvl


-Krmpote Put Senj


put 3 %, Jablanac -48 % i grad Senj -227 % (Grafikon
3). Najviše je osnovano kultura-branjevina na 1.930 ha
(19,1 %) u intervalu od 601 -700 mnv odnosno sveukupno
7.195 ha (71,3 %) u širem dijapazonu od 401-1000
mnv, te najmanje 278 ha (3 %) od 0-100 mnv. Inače u
širokom rasponu od 400-800 mnv pošumljeno je 802 ha
(46 %), popunjeno 583 ha (40 %) te prirodno pomlađeno
4.506 ha (61 %). Detaljnom analizom kultura-branjevina
obrađeni su rezultati pošumljavanja s obzirom na
nadmorske visine kultura-branjevina. Prosječni rezultati
pošumljavanja po nadmorskim visinama kreću se
u rasponu od 401-500 mnv (67,20 %), zatim od
701-800 mnv (59,30 %), do 0-100 mnv (-158,30 %).
Podaci o prirodnom pomlađivanju ne odstupaju mnogo
od rezultata pošumljavanja. Od ukupnog prirodnog pomlađivanja
najviše je ostvareno u rasponu od 601-700
mnv (19 %), zatim od 401-500 mnv (16,5 %) te najmanje
(1,9 %) od 0-100 mnv (Grafikon 4.). Od sveukupno
3.179 ha pošumljenih i popunjenih površina
ostvareno je u pojedinim desetljećima (dekadama)


kako slijedi:


5. 1901-10. god.
6. 1891-00. god.
7. 1941-42. god.
8. 1879-80. god.
313 ha (10%)
295 ha (9 %)
49 ha (2 %)
21 ha (1 %)


Rezultat pošumljavanja
Pošumljeno


Pošumljeno
Rezultat


Sv. Juraj Jab l
pošumljavanja


anac


Karlobag


Upravna općina
Grafikon 3. Rezultati pošumljavanja po političko-teritorijalnoj podjeli


Ukupno 1.738 ha pošumljavanja ostvareno je u inizvršeno
je u dijapazonu od 754 ha (52 %) od 1921-30.
tervalu od 563 ha (32 %) od 1921-30. god., do 20 ha godine do 1 ha, 1879-80. god (Grafikon 5). Za vrijeme
(1 %) 1879-80. god. Ukupno popunjavanje od 1.441 ha Nadzomištva - Inspektorata izmijenilo se više država