DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 16     <-- 16 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJR KRASA ... Šumarski list - SUPLHMENT (2003), 3-22
torata (50 ha) dobiju se realniji podaci, i to: 1. A. Kauders
134 ha (268 %); 2. J. Balen 72 ha (144 %); 3. A.
Rosmanith 37 ha (74 %); 4. O. Nyitray 35 ha (70 %); 5.


E. Malbohan 29 ha (58 %) i 6. V. Plesa 25 ha (50 %).
Detaljno obrađeni podaci pošumljavanja kulturabranjevina
omogućili su usporedbu između primorskih
padina Velike Kapele i Velebita. Tako se od sveukupne
površine kultura-branjevina od 10.097 ha pretežni dio


7.952 ha (79 %) nalazi na Velebitu, a preostali od 2.145
ha (21 %) na Velikoj Kapeli. Od ukupnog pošumljavanja
i popunjavanja odnosi se na Veliku Kapelu 60 %, a na
Velebit 40 %. Dodamo li tome i prirodno pomlađivanje,
tada Velebitu pripada 88 %, a Velikoj Kapeli 12 % sveukupne
površine. Međutim, ovakav odnos ni približno ne
odgovara uloženim sredstvima pošumljavanja i popunjavanja
(Velika Kapela 63 % i Velebit 37 %).
TEHNICKI RADOVI


Uspješnom osnivanju kultura-branjevina prethodila
je izgradnja suhozida, koja je dobrim dijelom sačuvala
postojeću vegetaciju od nepovoljnih vanjskih čimbenika,
ispaše i štetnog utjecaja čovjeka. Najviše suhozida
izgrađeno je od 1879-95. godine, a od tada se postavljaju
samo kameni humci. Od 1927-42. god. izgradnja suhozida
ponovo se aktualizira, ali nikada ne dostiže razmjere
iz početnog razdoblja. Za cijelo razdoblje Nadzorništva
- Inspektorata ukupno je izgrađeno impozantnih
260,4 km suhozida.18 U zaštiti kultura-branjevina
od požara sporadično se izgrađuju prosjeke koje
međutim nisu osposobljene za promet vozila. Osim toga
grade se i vatrobrani zidovi u vrlo malom obujmu.


Osim navedenih tehničkih radova izgrađene su
mnoge staze, putevi, zidovi, stube, klupe i ostali manji
objekti, zajedno s hortikulturnim uređenjem, i to u prvom
redu u gradskom parku "Nehaj" i Zavratnici kraj
Jablanca. Vrlo nestabilne bujične i erozijske aktivnosti
prouzročile su znatne štete osobito u gornjim dijelovima
(nanosištima). U njihovu saniranju najprije su se
primjenjivale tehničke mjere u nanosištu, koje nisu polučile
zadovoljavajuće rezultate. Do konačnog smirivanja
bujica dolazi kasnije i to izvedbom kombiniranih
uzgojno-tehničkih radova, ponajprije u prikupištu, ali i
u cjelokupnom bujičnom perimetru. Radovi se osobito
intenziviraju osnivanjem Nadzorništva. To se poklapa
i sa zakonskom regulativom, jer je Zakon o uređenju
bujica 1895. godine stvorio dobru osnovu za uređenje
bujica. Od tada pa nadalje, Nadzorništvo izvodi uzgoj


18 Suhozid je izgrađeni zid od neobrađenog kamena, bez vezivnog


materijala, najčešće uokolo kultura-branjevina radi bolje zaštite


vegetacije od stoke i ljudi. Prosječna širina zida iznosila je 0,9 m


u podnožju, 0,6 m na vrhu, visine 1,6 m i površine poprečnog


presjeka 1,2 ml Za tekući metar (m´) treba 0,96 m3 kamena, uzi


majući u obzir redukciju od 20 % šupljina između kamena.


19 V. Ivančević, 1987. Naziv "Torrente" na francuskom označava


bujičnu pojavu i nalazište


Velike količine nestabilnog bujičnog nanosa s oskudnom vegetacijom
glavna su odlika nanosišta senjske bujice "Torrente" s početka


20. stoljeća. Ovaj interesantni "pejzaž" iskoristila je grupa senjske
gospode za slikanje prilikom jednog kraćeg izleta. Original slike
čuva se u Gradskom muzeju u Senju.
- Tehnical activities
Izgradnjom suhozida u branjevini "Borova draga" kraj Svetog
Jurja zaustavljena je nestabilna sipina (popuzina), čemu je pridonio
i proces prirodnog pomlađivanja.


Fotodokumentacija Nadzorništva - Inspektorata


ne radove i to uglavnom na pošumljavanju, kao i manje
tehničke radove u saniranju bujica. Ostale tehničke
objekte izgradili su posebne državne službe za uređenje
bujica pod rukovodstvom specijaliziranih šumarskih
stručnjaka. Kao izraziti primjer uspješnog rada
Nadzorništva može poslužiti saniranje divlje bujice
senjskog "Torrentea" (Senjske drage) površine perimetra
od 3.100 ha.19 Na tom području uspješno su izvedeni
veliki uzgojno-tehnički radovi krajem 19. i početkom
20. stoljeća, koji su potpuno obuzdali divlju bujicu.
Od većih tehničkih objekata osobito se ističe sedam
masivnih kamenih pregrada. Usporedno s tim radovima
osnovane su 22 kulture-branjevine na 320 ha,
te izgrađeno 20 km suhozida. Danas je područje nekadašnje
bujice Senjske drage potpuno smireno. Mnogobrojni,
osobito strani stručnjaci, dive se ovako uspješnim
radovima. Pri tome se osobito ističe veličina zahvata
koji su po svojim razmjerima jedinstveni na Me