DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 17     <-- 17 -->        PDF

V Ivančević: 125. OBLJKTNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA . Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22


diteranu. Zbog toga treba čim prije pokrenuti zakonski
postupak o uvrštenju cijele Senjske drage u zaštićene
prirodne objekte, a neke vrijedne uzgojno-tehničke
objekte na području Nadzorništva - Inspektorata proglasiti
spomenicima tehničke kulture. Od kraja 19. stoljeća
do početka II. svjetskog rata, na području Nadzorništva
- Inspektorata na saniranju bujica sveukupno
je izgrađeno 166 poprečnih pregrada od kamena u betonu,
92 uzdužne kamene građevine i 8.457 m3 zida, te
iskopano 21.358 m3 raznog materijala. Taj razmjerno
veliki broj objekata na najbolji mogući način izražava
silovitost bujica na primorskim padinama Velebita i
Velike Kapele. Njihova izgradnja umnogome je pridonijela
smirivanju mnogobrojnih bujičnih slivova. Danas
je situacija sasvim drukčija, jer je, posebno nakon


II. svjetskog rata, došlo do velike depopulacije područnog
stanovništva i relativno brze obnove autoktone vegetacije,
pa objektivno više nema opasnosti od ponovnog
aktiviranja mnogobrojnih bujica.
STAMBENI OBJEKTI


Sjedište Nadzorništva- Inspektorata za cijelo vrijeme
njegova rada bilo je Senju. Pretpostavlja se daje
Nadzorništvo započelo s radom u vili "Nina" na Staroj
cesti. Naime, vilu "Nina" kupio je K1Z 1883. godine
od poznate senjske obitelji Vranycany.20 Uz zgradu s
prizemljem i dva kata kupljena je i staja s okućnicom.
Osim uredskih prostorija u zgradi se nalazio i stan za
upravitelja Nadzorništva - Inspektorata. Ovakvo stanje
nije se mijenjalo sve do ukidanja Nadzorništva. Uz
zgradu bio je osnovan i mali, uzorno uređeni park.
Danas se u zgradi nalaze privatni stanovi, pa je tako jedina
i najstarija šumarska zgrada u Senju izgubila prvotnu
namjenu. Najveću krivnju za takvo stanje snose
mnoge generacije rukovodećih šumara senjskog područja
nakon II. svjetskog rata, koji su se olako odrekli
tog lijepog i reprezentativnog zdanja. U povodu 100.
obljetnice osnutka Nadzorništva 1978., na pročelju


Između velikog broja različitih tehničkih naprava u bujičnom toku
Senjske drage, svojom monumentalnošću osobito se ističe sedam
masivnih poprečnih pregrada. Na slici je jedna takva pregrada u nekadašnjem
prikupištu bujice.


(Foto: G. Novotny)


- Housing facilities
zgrade postavljena je spomen ploča u znak zahvale
Nadzomištvu - Inspektoratu za postignute rezultate na
pošumljavanju krša i uređenju bujica, te općenito poboljšanju
stanja na kršu.


Kuće ili lugarnice na terenu kupljene su također
sredstvima KlZ-a te su se vodile kao njegovo vlasništvo.
Prema stanju 1911. godine sveukupna površina
12 lugarskih stanova - lugarnica iznosila je 1.142 m2,
pomoćnih zgrada i okućnica 6.274 m2 u vrijednosti od


94.453 krune. Dodatkom vrijednosti upravne zgrade u
Senju od 12.000 kruna, staje od 1.190 kruna, sveukupna
vrijednost iznosila je 107.643 krune.21 Inače, brigu o
održavanju svih stambenih objekata vodilo je Nadzorništvo
- Inspektorat u svom djelokrugu rada. U sadašnjem
trenutku većina lugarnica je nažalost potpuno
propala, pa njihovi ostaci stoje kao svjedoci prohujalog
vremena.
STRUČNO TEHNIČKO OSOBLJE - Specialist technical staff


Iako osnovana neposredno prije razvojačenja, senjska
krška organizacija sadržavala je mnoge elemente
vojne organizacije. Tako je njezin prvi upravitelj E.
fvlalbohan bio postavljen naredbom glavnog zapovjednika
Vojne krajine. Ostale njegove nasljednike postavljale
su najviše šumarske vlasti, kojima su bili i neposredno
odgovorni. Do kraja I. svjetskog rata upravitelji


211 Sačuvani originalni kupoprodajni ugovor na njemačkom jeziku


nalazi se u Gradskom muzeju u Senju.
21 Temeljna knjiga o nepokretnom imetku KlZ-a u Nadzomištvu,
Senj 1911, autora Otta Nytraya, nalazi se u Gradskom muzeju u
Senju.


22 J.Wessely, 1876
25 P. Ziani, 1957


su bili stranci, a nakon toga dolaze domaći stručnjaci.
Prvi upravitelj Eduard M a 1 b o h a n (Goldstein 1844 -
Karlovac 1931) bio je vrlo iskusan i priznat šumarski
stručnjak toga vremena. Kod njegova izbora odlučnu
ulogu imao je M. Durst, tadašnji glavar Krajiške šumske
uprave. Stručna rješenja osnova pošumljavanja
koje je izradio E. Malbohan prema uputama J. Wes-
s e 1 y a (1876) također su bili dobra preporuka za njegovo
imenovanje.22 Za njegova višegodišnjeg rada u
Senju ostvareni su opsežni radovi na pošumljavanju
krša. Kao stručnjak za krš dobiva visoke ocjene, pa ga
tako P. Ziani smatra izvanrednim opažačem i intuitivnim
ekologom krškog šumarstva.23 E. Malbohan bio
je dugogodišnji član upravnog odbora trgovačko-obrt