DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 18     <-- 18 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZ0RN1ŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SUPLEMLNT (2003). 3-22
Prirodna obnova autoktonc vegetacije u kombinaciji s crnim borom,
na većem dijelu Nehaja omogućuje danas ugodan boravak
mnogobrojnim posjetiteljima.


(Foto: I. Stella)


ničke komore u Senju i strastveni lovac. Senjani će ga


između ostalog pamtiti po prvom sustavnom pošum


ljavanju Nehaja 1892. godine.


Po odlasku E. Malbohana iz Senja u Otočac 1894.
godine dolazi na mjesto upavitelj a Albert Rosmanith
(Šleska 1857 - Zagreb 1927). U Senju ostaje do 1898.
godine kada je premješten u Šumarsko ravnateljstvo
Zagreb. Između ostalog A. Rosmanith osnovao je jedini
gradski park "Marija Art" 1895. g. i mali rasadnik "Sv.
Vid" u Senju 1896. godine. Pod njegovim stručnim vodstvom
nastavljeni su intenzivni radovi na pošumljavanju
Nehaja. Na milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896.
godine bio je osobito zapažen njegov zorni prikaz našega
krša, za stoje bio i posebno odlikovan. Njegovi radovi
na uređenju bujica posebno su bili nagrađeni. A.
Rosmanith slovio je za vrsnog šumarskog stručnjaka s
međunarodnom reputacijom.


Njegov nasljednik Otto Nytray (? 1870 - Veszprem,
Mađarska 1923) dolazi na čelo Nadzorništva
kao mladi i neiskusni stručnjak, unatoč protivljenju
Zemaljske vlade. Nepovoljne financijske prilike i odbojni
stav stanovništva o daljnjem pošumljavanju, gotovo
su prekinuli sve radove. Zbog toga i ne čudi podatak
daje za njegova višegodišnjeg rukovođenja izdvojeno
najmanje površina za pošumljavanje krša.24 Međutim,
O. Nytray je uzorno sredio evidenciju o svim
radovima na kršu. Ističe se kao jedan od autora udžbenika
Šumarskog fakulteta u Šćavnici 1913. godine.


I napokon, po završetku I. svjetskog rata, na čelo
Nadzorništva 1919. godine po prvi put dolazi domaći
stručnjak. Riječ je o Josipu Balenu (Krmpote, 1890


- Tucuman, Argentina 1964) našem najistaknutijem
šumarskom stručnjaku za područje krša, te uspješnom
znanstveniku, profesoru i kompletnom intelektualcu.
Šumarska struka pamti ga kao prvog doktora šumar24
A. Kauders, 1921


skih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu. Naime,
mladi ambiciozni stručnjak J. Balen za službovanja u
Senju priprema disertaciju pod naslovom: "Bura i njezino
značenje za pošumljavanje krša". Uspješno brani
disertaciju u 33. godini života na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu 1923. godine. Za vrijeme
službovanja u Senju poduzima akcije među stanovništvom,
zalažući se za izdvajanje novih površina za pošumljavanje
krša, koje su uskoro dale izvanredne rezultate.
Na taj način J. Balen je osnovao više novih
kultura-branjevina. Uz poslove rukovođenja Nadzorništvom
povjereno mu je i vođenje šumarsko-tehničkih
poslova za otok Krk i Crikvenicu. Njegov rad u
Senju nije ostao nezapažen, pa 1925. god. odlazi u Ministarstvo
šuma i rudnika. Uskoro postaje i profesor na
Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Po osnutku
NDH dolazi u Zagreb, gdje na Šumarskom fakultetu,
bez naknade, predaje više predmeta. Nakon reorganizacije
vlasti postaje ministar u Ministarstvu šumarstva
i rudarstva od 1943-45. godine. Nakon izbjegličkih logora
u Italiji, odlazi u Argentinu 1947. godine, gdje je
ubrzo imenovan tehničkim savjetnikom u Ravnateljstvu
šuma. Uspješno je izveo velik projekt pošumlja-


UNIVERSITAS UTTERARUM REGNI SERHORUM
C R 0 AT A RUM S I. () V I N 0 R U M Q U E i A (i R E BENS IS


NOS
RECTOR,


EACULTATIS AGRONOMICO-FORESTALIS DECANUS


ET
PROMOTOR RITE CONSTITUTUS


IN DOCTISSIMUM ET CLARISSIMUM VIRUM AC DOMINUM


JOSEPHUM BALEN


EX KRMPOTE IN CROATIA ORIUNDUM


DISSERTATIONE INAUGURAL! LAUDABILI CONSCRIPTA


.BURA I NJEZINO ZNAČENJE ZA POŠUMLJENJE KRASA"


EXAMINEQUE RIGOROSO CUM LAUDE SUPERATO


DOCTORIS RERUM FOREST1UM GRADUM


EX UNANIMI FACULTATIS AGRONOMICO-FORESTALIS DECRETO


CONTULIMUS


E1QUE HOC DIPLOMATE SIGILLO UNIVERSITÄT« LITTERARUM MUNITO RERl
FOREST1UM DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA CONCESS1MUS.


DATUM IN ZAGREB DIE 30. MENSIS JUNI ANNI 1923.


Ž^T»´


Diploma Josipa Balena, prvog doktora šumarskih znanosti na
Gospodarsko-šumarskom fakultetu 1923. godine.
Arhiv zagrebačkog sveučilišnog rektorata