DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 2     <-- 2 -->        PDF

UVOD


Ovaj dodatak (suplement) 126. godištu "Šumarskoga lista" u godini 2003., posvećenje


125. godišnjici osnutka jedne od najznačajnijih šumarskih institucija na prostoru hrvatskoga
jadranskoga krša Kraljevskoga nadzorništva za pošumljenja krasa krajiškoga područja
u Senju 1878. godine. Nadzorništvo je djelovalo 65 godina, do 1942. g., promjenivši 1919.
godine ime u Inspektorat za pošumljavan ja krševa, goleti i uređenje bujica.
Iz sadržaja dodatka saznat ćete sve o djelovanju sedmorice upravitelja Nadzorništva, kasnije
Ispektorata, koji se zrcali u blagostanju okoliša. Poslije uspješnoga pošumljivanja Senjske
drage, koja je 1878. godine bila kamena krška pustinja, danas je prostor zapažene ljepote
krajobraza pokriven šumom s više izvora pitke vode, zaustavljene erozije i bujica, ublaženih
klimatskih ekstrema te bogat biljnim i životinjskim svijetom. Djelovanje šumarstva u prostoru
obuhvata Nadzorništva od Povila kod N. Vinodolskog, do Sv. Magdalene u dužini od
160 km, bez dvoumljenja je ostvarenje jednog od najuspješnijih projekata u pošumljavanju
sredozemnoga krša.


Poticaj za pošumljavanje dali su hrvatski šumari koji su djelovali u krajiškim pukovnijama,
između kojih se posebno isticao šumar Franjo Kadić , obavivši prva pošumljavanja u
Senjskoj dragi 1867. godine.


Glede stogodišnje tradicije bavljenja šumarske znanosti i struke šumama primorskoga
krša, Predsjedništvo Akademije šumarskih znanosti predložilo je da u suizdavaštvu s Hrvatskim
šumama d.o.o. Zagreb pripremi i tiska znanstvenu monografiju "Šume i šumarstvo
priobalnoga krša Hrvatske".


Prof. dr. sc. B. Prpić


INTRODUCTION


This supplement to the 126´1´ volume of "Forestry Journal" in 2003 is dedicated to the
125´1´ anniversary of the establishment of one of the most important forestry institutions in
the Croatian Adriatic karst area: the Royal Inspectorate for the Afforestation of Karst Areas
in Senj in 1878. The activity of the Inspectorate spanned a period of 65 years and lasted
until 1942. In 1919, it changed its name into the Inspectorate for the Afforestation of Karst,
Bare Areas and Torrent Management.


The content of the supplement will provide an insight into the activities of seven
Inspectorate directors, whose work is mirrored in the wealth of the environment. The successful
afforestation of Senjska Draga in 1878 turned this bare karst desert into a landscape
of exceptional beauty: a rich forest cover, a multitude of fresh water springs, tamed erosions
and torrents, mitigated climatic extremes and a rich plant and animal world. Forestry activity
in the Inspectorate s range encompassing 160 km from Povile near Novi Vinodolski to
Sv. Magdalena is undoubtedly reflected in the success of one of the most important projects:
the afforestation of Mediterranean karst.


An incentive to afforest this area came from active Croatian foresters who worked in the
Krajina regiment, among whom the name of Franjo Kadić has special prominence for his
pioneering afforestation work in Senjska Draga in 1867.


To mark a century of dealing with forests in the littoral karst, a proposal was put forward
by the Presidency of the Academy of Forestry Sciences to prepare and publish a scientific
monograph "Forests and Forestry in the Croatian Littoral Karst" in cooperation with the
co-publisher Hrvatske šume Zagreb.


Professor B. Prpić, PhD


Naslovna stranica - Front page:


Senjska draga
(Foto: I. Nekić)
Naklada 600 primjeraka