DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 20     <-- 20 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNISTVA ZA P0SUM1.JF.NJC KRASA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 3-22
POMOĆNO TEHNIČKO OSOBLJE - Auxilliary technical staff


Razmjerno veliko prostranstvo Nadzorništva - Inspektorata,
raspršenost kultura-branjevina te gusta naseljenost,
zahtijevali su organizaciju dobre lugarske
(čuvarske) službe. Zbog toga je područje Nadzorništva


- Inspektorata bilo podijeljeno u više lugarskih rejona
- područja. Svaki lugar u prosjeku nadzirao je najmanje
500 ha kultura-branjevina. Lugari su bili smješteni
najvećim dijelom u lugarnicama koje su bile izgrađene
unutar lugarskih rejona, a manjim dijelom u iznajmljenim
ili vlastitim kućama. Svaki lugar, osim čuvanja
kao glavnog posla, vodi brigu i o svim ostalim poslovima.
Tako je o njima ovisio prijem radnika na sezonske
poslove u rasadnicima, pošumljavanju, izgradnji suhozida
i svim ostalim poslovima. Broj lugara kretao se u
rasponu od 10-15, a pomoćnika od 22-27 osoba. Osim
toga, lugari su sastavljali isplatne liste, popravljali suhozide,
održavali humke, opažali i uništavali štetnike, skupljali
domaće vrste šumskog sjemena (osobito kadulje)
i sijali na terenu.27 Također rade na vođenju šumske
kronike i neposredno na pokusnim plohama radi praćenja
uspjeha pošumljavanja. Pri šumskim požarima
izravno rukovode gašenjem do dolaska upravitelja.28
Neposrednom sjetvom kadulje i općenito obnovom
vegetacije, stvaraju se bolji uvjeti za pčelarstvo.
Lugarski poziv zahtijevao je zdrave osobe zavidnog
stručnog znanja i sklonosti. Među njima ističe se Kraljevski
nadlugar I. Tomljenović, koji je za predani 42
godišnji rad, pretežno na dužnosti nadziratelja biljevišta
Dugotrajni, spori, skupi i skromni uspjesi pošumljavanja Nehaja
značili su stalne izazove šumarskim stručnjacima. U potrazi za boljim
rješenjima primijenjena je s dosta uspjeha presadnja višegodišnjih
stabala crnog bora s busenom iz prirodnog ambijenta, pomoću
specijalnih rasklopivih drvenih sanduka. Slika je nastala
1954. godine, od nepoznatog je autora. Skrećemo pozornost na
osobu sa šeširom krajnje desno. Riječ je o lugaru Frani Rogiću
jedinom živućem lugaru Nadzorništva - Inspektorata, koji će
vjerujemo uskoro dočekati svoj stoti rođendan.


Sveti Mihovil, ukazom cara Franje Josipa 1912. godine
dobio visoko odlikovanje.29 Za cjelokupno razdoblje
Nadzorništva - Inspektorata bilo je zaposleno 79 lugara


- čuvara. Prema detaljnoj evidenciji, dužina radnog
staža jednog lugara prosječno je iznosila 15 godina.
FINANCIRANJE RADOVA Financing activities


Cjelokupni rad Nadzorništva - Inspektorata financirale
su aktualne državne vlasti putem posebnih zaklada,
državnog proračuna ili drugih izvora. Od početka
rada, kako je već rečeno, Nadzorništvo se financiralo
iz dijela sredstava KlZ-a. Od sveukupnog iznosa
KlZ-a za pošumljavanje našeg krša, do njegovog ukinuća
1912. godine, utrošeno je svega 2,3 % ukupnih
sredstava od 1.787.950 kruna, što nipošto nije zanemarivo.
Dakako, doznačena sredstva nisu bila dostatna za
nesmetan rad, ali je njihov sveukupni pozitivni učinak
na kršu bio vrlo uočljiv. U ratnom i poratnom razdoblju
I. svjetskog rata, nastaju velike teškoće u financiranju
pošumljavanja krša, koje se od 1924. godine
osjetno poboljšavaju. Takvom trendu umnogome pridonosi
Zakon o šumama 1929. godine, koji je na suvremen
i zadovoljavajući način uspješno razriješio financiranje
pošumljavanja krša. U tom sklopu ističe se
pozitivna uloga Fonda za pošumljavanje te budžeta
Ministarstva šuma i rudnika i Savske banovine. Među


27 Spis Inspektorata pod brojem 1120/1937
28 Spis Inspektorata pod brojem 8913/1938
2´ Lugarski viestnik, godina XVIII, 73-76, Prilog broj 8 i 9


Šumarskog lista, 1912


tim, približavanjem II. svjetskog rata nastaju nestabilne
političke i ekonomske prilike, koje se negativno reflektiraju
na financiranje krša. Na temelju raspoloživih
podataka za cijelo razdoblje rada Nadzorništva - Inspektorata
uloženo je za 25 raznih vrsta radova:


372.088 forinti, 1.043.774 kruna, 15.534.211 dinara i
404.996 kuna. Na temelju pariteta promjene vrijednosti
pojedinih valuta, izračunata su zatim sveukupna
sredstva. Prema takvom načinu obračuna participiraju
pojedine valute u sljedećem omjeru: forinti 20 %, krune
28 %, dinari 51 % i kune 1 %. U sveukupnim sredstavima
glavne grupe radova sudjeluju, kako slijedi: a) uzgojni
radovi 33,9 % (pošumljavanje 14,5 %, popunjavanje
6,9 %, rasadničarstvo 9,6 %, suzbijanje štetnika 1,2 % i
ostalo 1,7 %); b) tehnički radovi 13,5 % (izgradnja
suhozida 7,3 % stambeni objekti 3,2 % i ostalo 3,0 %) i
c) plaće 52,6 % (osnovne plaće 26,4 % i ostala primanja
- dodaci 26,2 %) (Grafikon 6a). Dodaju li se tome sredstva
na uređenju bujica od 185.355 kruna i 1.301.634
dinara, dolazi do manje promjene u odnosima među
glavnim vrstama radova kako slijedi: a) uzgojni radovi
31,0 %; b) tehnički radovi 12,2 %; c) saniranje bujica
8,6 % i d) plaće 48,2 % (Grafikon 6b).