DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 21     <-- 21 -->        PDF

V. [vančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNISI VA ZA POSUMLJENJE KRASA Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22
Uzgojni radovi
Tehnički radovi
D Plaće
Grafikon 6a. Sveukupno uložena sredstva po glavnim vrstama radova


D Uzgojni radovi


Tehnički radovi
Uređenje bujica
D Plaće
Grafikon 6b. Sveukupno uložena sredstva po glavnim vrstama radova uključujući i uređenje bujica


OSTALI RADOVI


Osim već opisanih glavnih uzgojnih i tehničkih radova,
Nadzorništvo - Inspektorat obavlja i više ostalih
radova. Međutim, takve aktivnosti u šumarskom pogledu
potvrđuju njihovu široko shvaćenu ulogu šumarstva
na kršu, koja je najvećim dijelom bila usmjerena
na poboljšavanje uspjeha pošumljavanja krša. Skupi,
spori i nezadovoljavajući rezultati na pošumljavanju
krša stalno su poticali stručnjake Nadzorništva - Inspektorata
na pronalaženje novih mjera. U tom pogledu
ističu se pokusi E. Malbohana i u rasadnicima i na terenu.
U tim pokusima ispravno su detektirani mnogi vanjski
čimbenici koji, su utjecali na uspjeh pošumljavanja
krša. U kasnijim istraživanjima Josip Balen označava
buru kao limitirajući čimbenik u pošumljavanju krša,
te predlaže niz mjera za smanjenje njezinog negativnog
utjecaja. Istodobno u rasadnicima intenzivno se
radi na usavršavanju tehnike proizvodnje sadnica. Uz
to, na terenu obavljaju se pokusi tretiranja sadnica s
više vrsta umjetnog gnojiva. U ove mjere svakako pripada
sakupljanje i obrada sjemena crnog bora, domaće
poznate provenijencije radi proizvodnje sadnica u vlastitim
rasadnicima. Također se obavljaju pokusi različitim
vrstama, uključujući i strane, radi praćenja njihova
uspjeha u rasadnicima i na terenu, te mogućnosti suzbijanja
štetnika. Radovima na pošumljavanju krša omogućena
je zarada lokalnom stanovništvu, stoje zapravo
bio i uvjet njihovog daljnjeg opstanka na tim prostorima.
Uz to, stanovništvo je ostvarivalo izvjesne zarade


Other activities


sakupljanjem sporednih šumskih proizvoda, i to u prvom
redu rujevog lišća i ostalih ljekovitih vrsta, koje se
pretežno izvoze morskim putem u druge zemlje. U kulturama-
branjevinama događaju se i procesi ubrzane
progresije autoktone vegetacije, koji stvaraju dobru
podlogu za razvoj pčelarstva. Osim toga i povećani
vlastiti uzgoj različitih vrsta voćki u Nadzorništvu -
Inspektoratu, s besplatnom podjelom stanovništvu i
edukacijom pridonose poboljšanju života stanovništva
i razvoju pčelarstva. Lugari Nadzorništva - Inspektorata
prvi su se počeli baviti pčelarstvom, što kasnije
prihvaća i ostalo stanovništvo. Važno je istaći da je
svakom radu na kršu prethodila izrada detaljnih projekata
koji su uzimali u obzir sve relevantne podatke.
U početku razvoja turizma na našoj obali Nadzorništvo


- Inspektorat daje značajan obol osnivanjem više kultura-
branjevina u blizini turističkih mjesta, koje pridonose
obogaćivanju turističke ponude. Kod uređenja
javnih površina i većih prostora uokolo važnijih objekata
turističkih mjesta, škola i malobrojnih zaštićenih
prirodnih objekata često je angažirana i senjska krška
organizacija. Takve kontinuirane mjere, počevši od
škole do odraslih, dale su uskoro vrlo dobre rezultate.
Od ostalih aktivnosti važno je istaći sudjelovanje Nadzorništva
- Inspektorata na više domaćih i stranih izložbi,
te stručno vođenje mnogih generacija đaka-studenata,
domaćih i stranih šumarskih društava i pojedinaca
za njihova boravka na primorskom kršu.