DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 22     <-- 22 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOCi NADZORNISTVA ZA POSUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22
ZAKLJUČCI Conclusions


Na temelju detaljnog istraživanja i obrade dostupnih


podataka cjelokupnog rada Nadzomištva - Inspektorata


od 1878-1942. mogu se izvesti sljedeći zaključci:


-
Radi poboljšanja života stanovništva i njegova okoliša
na dijelu primorskoga krša 70-tih godina 19.
stoljeća, vlasti Vojne krajine osnovale su "Kraljevsko
nadzorništvo za pošumljenje krasa krajiškog
područja" u Senju, kao posebnu šumarsku organizaciju
na našem kršu. To je nakon Trsta bila druga
organizacija na području jadranske obale, pa stoga
grad Senj s pravom smatramo kolijevkom našeg
modernog krškog šumarstva. Važno je spomenuti
daje između više varijanti za poboljšanje prilika na
primorskom kršu izabrana baš šumarska varijanta,
što našoj struci daje posebnu važnost.
-
Početna koncepcija pošumljavanja krša isključivo
prirodnim putem postupno ustupa mjesto pošumljavanju
sadnjom, te manjim dijelom prirodnom pomlađivanju.
Tako je na ukupnoj površini Nadzomištva
od 51.777 ha, prosječne dužine oko 160 km i
uskog koridora od 3-8 km od mora prema unutrašnjosti,
osnovano 95 kultura-branjevina ukupne površine
10.097 ha od Povila (kraj Novog Vinodolskog)
do Sv. Magdalene (kraj Starigrada).
Uspješnom pošumljavanju krša prethodila je proizvodnja
sadnica u vlastitim rasadnicima. Rasadnik
u Svetom Mihovilu (Senjska draga) s tmšnicom
najstariji je u našoj zemlji, ali i šire. Ukupna i
proizvodna površina četiriju rasadnika iznosila je
2,54 ha, odnosno 1,49 ha. Ukupno je posijano u rasadnicima
14.344 kg, odnosno godišnje 231 kg sjemena
(70 % četinjača i 30 % listača). Istodobno
proizvedeno je ukupno 82.724.968 kom. sadnica ili
prosječno godišnje 1.334.264 kom (93 % četinjača i
7 % listača).


-
Ukupno pošumljavanje obavljeno je na 1.738 ha s
10.466.389 kom. sadnica (četinjača 85,3 % i listača
14,7 %), popunjavanje na 1.441 ha s 4.458.382
kom. sadnica (četinjača 78 % i listača 22 %), odnosno
sveukupno 3.179 ha s 14.924.771 kom. sadnica
(četinjača 83,1 % i listača 16,9 %). Pri tome su upotrijebljene
sljedeće vrste sadnica: cmi bor 81 %,
različite vrste 14 % (četinjače 17 i listače 61 vrsta) i
crni jasen 5 %. Sjetva sjemena, kao dodatak sadnji i
to pretežno listača, bila je ograničenog karaktera.
-
Godišnje je prosječno pošumljeno 27 ha sa 163.000
kom. sadnica i 2,7 kg sjemena, te popunjeno 23 ha
sa 70.000 kom. sadnica i 53,7 kg sjemena, odnosno
sveukupno 50 ha s 233.000 kom. sadnica i 56,4 kg
sjemena. Prosječni broj sadnica po ha iznosio je pri
pošumljavanju 6.021 kom. sadnica, popunjavanju
3.094 kom sadnica, odnosno sveukupno 9.115 kom.
sadnica.
-
Od ostalih uzgojnih radova izvršeni su resurekcija
(851 ha), prirodno pomlađivanje (7.435 ha), prorede
(144 ha) i čišćenje (53 ha). Od tehničkih radova
ističe se izgradnja suhozida u dužini od 260,4 km, te
manjim dijelom lugarnica, protupožarnih prosjeka i
ostalih tehničkih radova u zaštićenim prirodnim
objektima. Posebne službe uređenja bujica ostvarile
su značajne tehničke radove počevši od zemljanih
radova te izgradnjom 166 poprečnih i 92 uzdužne
pregrade. Pri tomu je Nadzorništvo - Inspektorat
obavilo pošumljavanje bujičnih tokova i izgradnji
manjih tehničkih objekata.
-
Sredstva za rad Nadzomištva - Inspektorata osiguravale
su državne vlasti putem posebnih zaklada,
fondova ili proračuna. Za ukupno 25 različitih vrsta
radova i plaće osoblja uloženo je 372.088 forinti,
1.043.774 kruna, 15.534.211 dinara i 404.996 kuna.
Dodaju li se tome sredstva na uređenju bujica od
185.355 kruna i 1.301.634 dinara, tada je raspored
po glavnim grupama radova iznosio: uzgojna grupa
31 %, tehnička grupa 12,2 %, bujice 8,6 % i plaće
48,2 %.
- Svojim radom šumarski stručnjaci Nadzomištva -
Inspektorata doprinijeli su razvoju šumarstva na
kršu primjenom uspješnih metoda pošumljavanja
krša, pripremom sjemena i sadnica, izborom lokacija
kultura-branjevina, uređivanjem šuma i pejzažnim
oblikovanjem. Uz to izdvajaju se uzgojno-tehnički
radovi na saniranju aktivnih bujica.


-
Detaljno upoznavanje sadašnje generacije šumara i
ostalih struka o rezultatima rada Nadzomištva -
Inspektorata bit će od značajne pomoći u njihovu
daljnjem radu. Na taj način eliminiraju se loša iskustva,
dok se pozitivna prihvaćaju i dalje poboljšavaju.
Takvim racionalnim korištenjem dosadašnjih
iskustava i praktičnom primjenom novih saznanja
budući radovi na kršu umnogome će se ubrzati i
unaprijediti u svim njegovim segmentima.
-
Mnoge prirodne i tehničke objekte nastale za vrijeme
Nadzomištva - Inspektorata na sadašnjoj distanci
od 125 godina po svojim neobično uspjelim
uzgojno-tehničkim rješenjima svakako treba uvrstiti
u spomenike tehničke kulture. U tom poslu potreban
je puni angažman šumarske struke.
-
Kompleksna obrada svih radova Nadzomištva -
Inspektorata u 64 godine neprekidnog rada
(1878-2003) rezultirala je novim saznanjima krškog
šumarstva, koja znače novi prilog povijesti šumarstva,
uzgajanju šuma - ponajprije rasadničarstvu
i pošumljavanju, tehničkim radovima, uređivanju
šuma i pejzažnoj komponenti na priobalnom dijelu
primorskog krša.