DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 23     <-- 23 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POSUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 3-22
LITERATURA - References


Baien , J., 1924: Tužne prilike u jednom našem kraju,
Šumarski list, 514-520


De Bona-Bunić, M, 1891: Izvješće o stanju
šumske uprave za II. polugodište 1891. g. u području
modruško-riečke županije, Šumarski list,
309-352


Drak , 1964: Naši pokojnici t dr. ing. Josip Balen, Hrvatska,
Buenos Aires


Frančišković , S., 1965: Razvoj šumskog gospodarstva
u zapadnohrvatskom visočju od XIII-IXX
vijeka, Anali za šumarstvo, 43-269, disertacija


Gog i i a, A., 1900: Okružnica c. kr. glavnog zapovjedništva
u Zagrebu kao krajiške zemaljske upravne
oblasti od 30. XII. 1877. kr. upr. predsj. br.
1297; o postotnoj razdiobi svaki put raspoloživih
sredstava krajiške investicionalne zaklade,
Šumski zakoni VIII, 416


Gog i i a, A., 1917: Zakon šumski od 3. XII. 1852,.
Uredovna zbirka šumarskih propisa, 31


Hlava , D., 1879: Službeno izvješće o XII. velikoj
skupštini austrijskog državnog šumarskog društva
u savezu sa hrvatsko-slovcnskim i kranjskoprimorskim
šumarskim društvom održanoj od 7


- 10. IX. 1879. g. u austrijskom primorju i Hrvatskoj
sa postoj ami Divaka, Rieka i Senj, Šumarski
list, 153-225
Ivančević , V, 1979: Stota obljetnica osnutka Nadzorništva
za pošumljenje primorskog krasa, Šumarski
list, 31—46


Ivančević, V, 1987: Senjska draga, Šumarska enciklopedija,
sv. III, JLZ Zagreb, 196-197
Jedlowski , D., 1975: Venecija i šumarstvo dalmacije
od XV-XVIII vijeka, Split, disertacija
Kauders , A., 1921: Prilozi za povjest pošumljenja
krasa u Hrvatskoj, Ogulin - manuskript i Jugo


slovenska šuma, 1921-1922 god. II i III, br.
25-52, 1-4, Zagreb


Kolaković , R., 1969: In memoriam inž. Vinko Plesa,
Narodni šumar, br. 5-7, Sarajevo, 379-380


Korenčić , M., 1971: Naselja i stanovništvo SRH
1857-1971, Knjiga 54, JAZU, Zagreb


Ko so vi ć, B., 1914: Prvi šumarski stručni opis i nacrt
šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od dalmatinske
međe do Mrkoplja i Ogulina iz 1764. godine,
Šumarski list, 4^488


Malbohan , E., 1892: Hrvatsko-primorski kras i pošumljenje
istoga u području bivše Vojne krajine,
Šumarski list, 211-220


Matić , S., 1976: Tehnika uzgajanja. Melioracija krša
i ostalih devastiranih šumskih terena, Povijest
šumarstva Hrvatske 1846-1976, Zagreb, 59-79,
121-129


Plesa, V, 1939: Osnove pošumljavanja za područje
Inspektorata Senj
Piskorić , O., 1990: Milan Durst, Šumarski list,
416-417


Smrekar , M., 1900: Organi uprave ministarstva za
poljodjelstvo, uređenje Kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu, Kr. nadšumarskog ureda u
Vinkovcih i Kr. šumarskog ureda u Otočcu,
Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji, knjiga II, Zagreb,
775-786


Ziani , P.,1957: Razvoj naučno-istraživačkog šumarskog
rada na kraškom području Hrvatske, Krš
Hrvatske, II, Split, 261-275


Wessely , J., 1876: Kras hrvatske krajine i kako da se
spasi za tiem kraško pitanje uploške i Šumarski
list 1877, 1878 i 1879


SUMMARY: Systematic activities concerning the afforrestiation of karst
areas were started 125 years ago in a part of the littoral karst region in
Croatia. This coincides with the foundation of the "Royal Inspectorate for the
Afforestation of Karst in the Krajina Region -the Inspectorate for the
Afforestation of Karst, Bare Areas and Torrent Control" in Senj, the first special
forestry karst organisation in Croatia. This event laid the foundations for
modern forestry on karst, which played an important role in the development
of Croatian forestry and the country as a whole. The town of Senj takes up a
prominent place in these events and can rightfully be regarded the centre of
modern Croatian forestry on karst. It should be pointed out that the separate
karst forestry organisation in Senj was the second such organisation on the
Adriatic coast after the one in Trieste. The Inspectorate encompassed a long
and narrow belt with an average width of 8 km going from the coast towards
the mainland and a length of about 160 km from Povile (near Novi Vinodol