DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UDK 630* 902 + 232.4
Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22


125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNISTVA ZA POSUMLJENJE
KRASA KRAJIŠKOG PODRUČJA - INSPEKTORATA ZA POŠUMLJAVANJE
KRŠEVA, GOLETI I UREĐENJE BUJICA" U SENJU, NAŠE NAJSTARIJE
ŠUMARSKE KRŠKE ORGANIZACIJE, 1878 - 2003. GODINE
THE 125th ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION "ROYAL INSPECTORATE FOR THE
AFFORESTATION OF KARST IN THE KRAJINA BORDER REGION - THE INSPECTORATE
FOR THE AFFORESTATION OF KARST, BARE AREAS AND TORRENT CONTROL"
IN SENJ, THE OLDEST CROATIAN FOREST KARST ORGANISATION, 1878 - 2003


Vice IVANČEVIĆ*


SAŽETAK: Na dijelu primorskog krša naše zemlje započeli su prije 125 godina
sustavni radovi na pošumljavanju krša, što se podudara s osnutkom
"Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja -Inspektorata
za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica " u Senju, naše prve
posebne šumarske krške organizacije. Time su udareni temelji našeg suvremenog
šumarstva na kršu, koji su odigrali važnu ulogu u razvoju našeg šumarstva
i cijele naše zemlje . U tim događanjima gradu Senju pripada posebno mjesto,
pa ga s pravom možemo smatrati središtem našeg suvremenog šumarstva na
kršu. Važno je istaći daje posebna senjska krška šumarska organizacija poslije
tršćanske, bila druga takva organizacija na jadranskoj obali. Nadzorništvo -
Inspektorat prostiralo se na dugačkom i uskom pojasu prosječne širine 3-8 km
ođ morske obale prema unutrašnjosti i dužine oko 160 km od Povila (kraj Novog
Vinodolskog) na sjeveru, do Svete Magdalene (kraj Starigrada) na jugu.
Od najvažnijih radova na području Nadzorništva na sveukupnoj površini od


51.777 ha ostvareni su radovi na pošumljavanju krša osnivanjem 95 predjela
kultura-branjevina na 10.097 ha. U tim kulturama-branjevinama obavljeno je
pošumljavanje 1.738 ha, popunjavanje 1.441 ha i prirodno pomlađivanje 7.435
ha. Pošumljavanje i popunjavanje izvršeno je s oko 15 milijuna sadnica proizvedenih
u vlastitim rasadnicima i sjetvom 3.600 kg sjemena. U vlastitim rasadnicima
sveukupno je proizvedeno 82.724.368 kom sadnica ili godišnje
1.334.264 kom. sadnica. Veći dio proizvedenih sadnica (60 %) bio je isporučen
diljem zemlje, a preostali na području primorskog krša (40 %). Najveći obujam
tehničkih radova ostvaren je izgradnjom suhozida ukupne dužine 260 km. Za
velik broj radova (25) te plaće osoblja i uređenje bujica, sveukupno je uloženo:
372.088 forinti (18 %), 1.229.129 kruna (30 %), 16.835.845 dinara (51 %) i
404.996 kuna (1 %). Sveukupna sredstva raspoređena su na glavne gupe radova
i to: a) plaće 48 %, b) uzgojna grupa 31 %, c) tehnička grupa 12 % i d) saniranje
bujica 9 %.
Kontinuiranim radom Nadzorništva - Inspektorata u trajanju 64 godine
(1878-1942) značajno su poboljšane prilike na kršu, koje su umnogome pozitivno
utjecale na bolji život područnog stanovništva. Općenito cjelokupni rad
Nadzorništva -Inspektorata razmjerno je slabo istražen i poznat šumarskoj


*
Dr. se. Vice Ivančević, Trg Ivana Mažuranića 1 l/I.
51 250 Novi Vinodolski