DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list SUPLEMENT (2003), 51-64
nosti površinskog otjccanja kreću u sljedećim granicaplohi
B4 od 0,0027 do 0,1389 i na plohi B5 od 0,0041 do
ma: na plohi B4 (progala u staroj sastojini crnoga bora s 0,2516. Srednje godišnje vrijednosti površinskog otjepotpuno
sačuvanim humusno akumulacijskim horizoncanja
iznose: u staroj i progaljenoj sastojini crnoga bora
tom, obraslim gustim travnim pokrovom šašike, nagiba obraslom travnim pokrovom - 15,87 mm/m2 (158,7
32°) od 0,19 do 3,80 mm i na plohi B5 (stara sastojina mVha), s koeficijentom otjecanja od 0,015; u staroj sascrnoga
bora potpunog sklopa, nagiba 32°) od 0,32 do tojini crnoga bora potpunog sklopa - 28,5 mm/m2 (285,1
4,81 mm. Koeficijenti površinskog otjecanja kreću se na mVha), s koeficijentom otjecanja od 0,027.


250


200


f


Š


o
o


1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII
mjesec -month


—— oborine, razdoblje 1999.-2002. -rainfall, period 1999-2002


1


L


=


III IV V VI VII VIII IX X XI XII


mjesec -month


Ploha B4 progaljena sastojina crnoga bora s gustim travnim pokrovom,
nagib 32°, razdoblje 1999.-2002. -Plot B4 open stand of black pine
with grass cover, inclination 32°, period 1999-2002


Ploha B, sastojina crnoga bora potpunog sklopa, nagib 32°, razdoblje
1999.-2002. -Plot 5, stand of full canopy black pine, inclination 32°,
period 1999-2002
Grafikon 1. Srednje mjesečne vrijednosti oborina i površinskog otjecanja na pokusnim plohama u sastojinama crnoga bora


Graph 1 Average monthly values of rainfall and of surfaceflowof on the experimental plots in the stands of black pine