DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 6     <-- 6 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE KRASA ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 3-22
struci i široj javnosti, što se ovim radom nastojalo donekle ispraviti. U navedenom
radu prezentirana su višegodišnja istraživanja koja su pridonijela potpunijoj
valorizaciji uloge i rezultata rada Nadzorništva - Inspektorata u prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti. Mnoge generacije šumarskih stručnjaka nakon
prestanka rada Nadzorništva - Inspektorata koristile su pozitivna iskustva
njihova rada, koja su potom dalje unapređivali. Time je postignuta znatna
ušteda sredstava i vremena, pa su se nove generacije u svom radu mogle usredotočiti
na nova kvalitetnija rješenja.


Razmjerno gusta naseljenost, izraziti manjak resursa u oskudnom životu,
velik broj stoke sitnog zuba, enormna potražnja za drvom, osobito ogrjevom i
ostalim dobrima od šuma, nedostatak zakonske regulative u šumarstvu i
neodgovarajuća zaštita šuma od različitih šteta i štetnika usporavali su nesmetano
osnivanje i daljnji razvoj kultura-branjevina. Uz to, izostale su i
mnogobrojne potrebne uzgojne radnje u kulturama-branjevinama, zbog
opravdanog straha od ponovnog nestanka vegetacije. Uza sve to, osnovane
kulture-branjevine najpotpunije su ostvarile mnogobrojne općekorisne funkcije.
Svi spomenuti razlozi umnogome su usporili njihovo postupno pretvaranje
u autoktone sastojine.


U višegodišnjim istraživanjima prikupljena i razvrstana građa predstavlja
malu bibliografiju našeg krškog šumarstva, s posebnim osvrtom na dio primorskog
krša. Kompleksna obrada svih radova Nadzorništva — Inspektorata
za njegovog 64 godišnjeg neprekidnog rada (1878-1942) rezultirala je novim
saznanjima krškog šumarstva kao novog priloga povijesti šumarstva, uzgajanja
šuma -ponajprije sjemenarstva, rasadničarstva ipošumljavanja, zakonitosti
razvoja šuma na kršu, uzgojno-tehničkih radova, osobito saniranja nekadašnjih
bujica, zaštite šuma, uređivanja šuma i hortikulturno-pejzažnog
uređivanja turističkih mjesta i zaštićenih prirodni objekata na priobalnom
dijelu našeg primorskog krša.


Ključne riječi: Kraljevsko nadzorništvo zapošumljenje krasa krajiškog
područja u Senju (Nadzorništvo), Inspektorat za pošumljavanje krševa,
goleti i uređenje bujica u Senju (Inspektorat), kultura-branjevina, pošumljavanje,
popunjavanje, Krajiška investicionalna zaklada


UVOD - Introduction


Značajna dostignuća šumarstva na našem kršu u prošlosti
nažalost su slabo istražena. To se odnosi i na dio
našeg primorskog krša nekadašnje Vojne krajine, od Povila
do Sv. Magdalene, površine 51.777 ha. Početno pošumljavanje
ovog područja započelo je sredinom 19.
stoljeća, ali su sustavni radovi većeg intenziteta povezani
s osnutkom posebne šumarske krške organizacije u
Senju 1878. godine, pod nazivom: "Kraljevsko nadzorništvo
za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata
za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica".
U njezinom neprekidnom radu od 64 godine
(1878-1942) postignuti su vidni rezultati na pošumljavanju
krša i to u prvom redu osnivanjem 95 predjela
kultura-branjevina ukupne površine 10.097 ha, ali i izvedbom
mnogih uzgojnih i tehničkih radova. Sadašnji
zadovoljavajući povratak vegetacije na kršu nakon početnog
pošumljavanja sve je izražajniji, jer su za to
stvorene povoljne pretpostavke. Mnogi posjetitelji i sudionici
ovakvih promjena doživljavaju to kao puku činjenicu,
ne ulazeći dublje u genezu njegova početka,


razvoja i sadašnjeg stanja. Međutim, sadašnje stanje itekako
je povezano s naporima, radom i na kraju vidljivim
rezultatima mnogih generacija šumarskih stručnja-


Najstariji pronađeni pečat, na njemačkom jeziku, zasigurno je povezan
s početkom rada Nadzorništva