DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMFNT (2003), 51-64
Tablica 1. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla na pokusnim plohama B4 i B5 u sastojinama crnoga bora (2002.)


Table I Surface flow of rainfall and soil loss on the experimental plots B4 and B5 in the stands of black pine (2002)


Datum
pojave Trajanje Intenzitet
erozije Oborine oborina oborina


Date of Rainfall Duration Intensity of
beginning of rainfall rainfall
of erosion


2002. mm/m2 h """ mm/sat


19.02. 39,1
10.04.
43,8
10 ls
29.05. 43,2
4,21
02.08. 30,0 04"
10.08. 76,3 1 ;" 57,23
12.08. 87,2
10"" 8,72
12S


07. 09. 47,3
33,39
925


23.09. 61,1
6,49
12. 10. 24,1 9 >» 2,45
19. 11. 33,0 40"" 8,25
I 485,1
Progaljena sastojina crnoga
bora s travnim pokrovom


Open stand of black pine
with grass cover
Ploha B4 -Plot B4


Sastojina crnoga bora
potpunog sklopa


Stand of full canopy
black pine
Ploha B5 -Plot B,


Nagib 32° -Inclination 32°
Otjecanje Gubici tla Otjecanje Gubici tla
Flow off Soil loss Flow off Soil loss
mm/m2 t/ha mm/m2 t/ha
0,60 0,00032 0,67 0,00037
0,46 0,00028 0,53 0,00052
0,35 0,00056 0,49 0,00087
0,35 0,00081 0,53 0,00111
1,10 0,00010 1,24 0,00038
1,42 0,00043 17,69 0,00840
0,53 0,00015 1,06 0,00047
0,92 0,00018 5,12 0,00239
0,53 0,00029 1,24 0,00082
0,57 0,00064 1,20 0,00100
6,79 0,00377 29,77 0,01633


4.2. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u sačuvanim i opožarenim sastojinama alepskog bora
Surface flow of rainfall and soil loss in preserved and burned stands of aleppo pine
U sklopu istraživanja utjecaja šumske vegetacije na
zaštitu tla od erozije, uspostavljene su početkom 2002.
godine nove pokusne plohe u području Splita i Solina,
u gospodarskim jedinicama "Mosor-Perun" i "Kozjak-
Kaštela", s različitim nagibima, različitim geološkim i
pedološkim karakteristikama u sačuvanim i opožarenim
sastojinama alepskoga bora.


Ploha B8 nalazi se u sačuvanim starim sastojinama
alepskoga bora istočne ekspozicije i nagiba 28° u slivu
bujice Rupotine, čiji perimetar zahvaća prostor iznad
Solina do Klisa, podno brda Kozjak, na nadmorskoj visini
između 5 i 650 m, površine 542 ha (slika 6). Niži
položaji bujice pripadaju pojasu hrasta crnike (Quercetum
ilicis), dok se oni viši nalaze na prelazu k pojasu
bijelog graba (Carpinetum orientalis). Na ovoj pokusnoj
plohi, u razdoblju od 22. kolovoza 2002. godine do


22. kolovoza 2003. godine, količina oborina iznosila je
826,3 mm. Otjecanje i zemljišne gubitke izazvale su
oborine od 18,3 do 68,6 mm (tablica 2). Od ukupno 78
kišnih dana bilo je 8 erodibilnih. Podaci o srednjim
mjesečnim vrijednostima oborina i otjecanja na plohi
B8 prikazani su na grafikonu 3. Iz navedenih podataka
može se zaključiti da se srednje mjesečne vrijednosti
površinskog otjecanja kreću od nule do 2,03 mm. Srednje
godišnje vrijednosti površinskog otjecanja na ovoj
plohi u prvoj godini istraživanja iznose 6,88 mm/m2, s
koeficijentom otjecanja od 0,0087. U erodibilnim danima
koeficijent se kretao od 0,0029 do 0,0556, a suhog
mulja je odneseno 4,2982 g/m2 plohe (0,043 t/ha).
Ploha B9 nalazi se neposredno do sliva bujice Rupotine,
u opožarenoj sastojini alepskoga bora u Gospodarskoj
jedinici "Mosor-Perun", predjelu Kučine, na nadmorskoj
visini od 212 m zapadne ekspozicije i nagiba
22° (slika 8). Prije požara 2001. godine sastojinu je
uglavnom činio alepski bor s primjesama čempresa, starosti
29 godina. Nakon požara, prirodna sukcesija šumske
vegetacije na plohi je prisutna, i uz obnovljeni alepski
bor nalazimo i autohtone makijske elemente. Na
ovoj pokusnoj plohi u prvoj godini istraživanja, drugoj
nakon požara, od 78 kišnih dana bilo je 18 erodibilnih, a
srednje mjesečne vrijednosti površinskog otjecanja kretale
su se od nule do 14,56 mm (grafikon 3). Godišnja
vrijednost površinskog otjecanja iznosila je 37,81
mm/m2, s koeficijentom otjecanja od 0,0478. Maksimalni
koeficijent površinskog otjecanja iznosio je 0,2697.
Suhog mulja je odneseno 19,927 t/ha (tablica 2).


Najveća količina erozijskog nanosa iznosila je
19,51 t/ha, a zabilježena je 24. rujna 2002. godine,
poslije oborina od 150,6 mm koje su trajale tri dana.
Nažalost, nemamo podatke o intenzitetu oborina, jer je
ploha bila tek uspostavljena, ali bez mjernih instrumenata
(ombrograf, kišomjer), tako da smo za to razdoblje
do uspostavljanja mjernih instrumenata na
pokusnim plohama B8 i B9 koristili oborinske podatke
s glavne meteorološke postaje Split-Marjan. Prema
tomu, ovaj crozijski nanos prouzročen je s tri kiše 22.,


23. i 24. rujna 2002. godine. Prva je pala u količini od
42,0 mm, druga 68,6 mm, a treća 40,0 mm. Koje su od