DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 62     <-- 62 -->        PDF

V. Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003). 51-64
ove tri kiše prouzročile jaču eroziju, ne možemo tvrdiNa
ovakvim erodibilnim tlima, ostalim bez šumske veti,
pa je to i razlog da sve tri kiše skupa uzimamo kao getacije nakon požara, kiše koje su padale tijekom kouzročnike
ovog erozijskog nanosa, koji iznosi 19,51 lovoza i rujna potpuno su zasitile tlo i stvorile predut/
ha ili 97,9 % ukupnog godišnjeg nanosa. Razlog za vjete za površinsko otjecanje i visoke vrijednosti eroovako
visoke vrijednosti erozijskog nanosa na plohi B9 zijskog nanosa.
nalazimo u trenutnom stanju vegetacijskog pokrova.


*


c


"C


c
o


VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
mjesec -month


- - oborine, razdoblje 2002/2003. - rainfall, period 2002/2003
16
14


10


8 64


2
0 1ÜUU J]


VIII IX XI XII I II in IV V VI VII
mjesec -month


Ploha B8 sačuvana sastojina alepskoga bora, nagib 28°, razdoblje 2002.-2003.
Plot Bspreserved stand of aleppo pine, inclination 28°, period 2002-2003


B Ploha B, opožarena sastojina alepskoga bora, nagib 22°, razdoblje 2002.-2003.


Plot B„ burned stand of aleppo pine, inclination 22°, period 2002-2003


Grafikon 3
Srednje mjesečne vrijednosti oborina i površinskog otjecanja na pokusnim plohama u sačuvanim i
opožarenim sastojinama alepskoga bora


Graph 3
Average monthly values of rainfall and of surface flow off on the experimental plots in preserved
and burned stands of aleppo pine