DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 63     <-- 63 -->        PDF

V Topic: ŠUMSKA VEGETACIJA NA KRŠU KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK ZAŠTITE TLA OD EROZIJE Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 51-64


Kolika je važnost ili značaj šumske vegetacije na ristike na kojima pada ista količina oborina i istim inkršu
u zaštiti tla od erozije najbolje se uočava ako iz tenzitetom, godišnja vrijednost površinskog otjecanja
priloženih podataka u tablici 2 usporedimo površinsko na plohi B8 pod sastojinama alepskoga bora potpunog
otjecanje i eroziju na pokusnim plohama B8 i B9. Iako sklopa i nagiba 28° iznosi 6,88 mm/m2, a gubici tla
plohe imaju gotovo iste geološke i pedološke karakte0,043
t/ha, dok je na plohi Bg na kojoj se nalazi golo,


Tablica 2. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla na pokusnim plohama Bs i B, u sačuvanim i opožarenim sastojinama
alepskoga bora (2002/2003)


Table 2 Surface flow of rainfall and soil loss on the experimental plots B^ and B9 in preserved and burned stands ofaleppo
pine (2002/2003)


Sačuvana sastojina Opožarena sastojina
Datum alepskoga bora alepskoga bora
pojave Trajanje Intenzitet Preserved stand Burned stand of
erozije Oborine oborina oborina ofaleppo pine aleppo pine
Date of Rainfall Duration Intensity of Ploha BS-Plot B8 Ploha B9 - Plot B9


beginning of rainfall of rainfall Nagib 32° -Inclinatio 32°
of erosion Otjecanje Gubici tla Otjecanje Gubici tla
2002. mm/m2 h""" mm/sat Flow off Soil loss Flow off Soil loss
mm/m2 t/ha mm/m2 t/ha
22.08/02 14,1 0,42 0,00563 3,80 0,02511
22.-24.


150,6
2,03 0,03045 14,56 19,51409


08. ´02.
11. 10/02. 25,5
a lo 8,05 0,76 0,00405 2,43 0,09665
12. 10/02. 20.6
95" 2,09 0,34 -1,05 0,01911
03. 11/02. 20,4 35" 5,32 0,42 0.00083 0,49 0,003563
23. 11/02. 21,2 4´-5 4,63 0,17 -1,24 0,01969
01. 12/02. 18,6 6´" 3,02 0,17 -0,65 0.01987
04. 12/02. 19,7
10 * 1,82 0,09 -0,49 0,00249
29.
12/02. 21,9 3´"´ 6,26 0,09 -1,25 0,04518
11 50
01.01/03. 14,5
1,22 --0,32 0,00089


1 20


06.01/03. 18,3 13,73 0,39 0,00098 1,94 0,03293
07.01/03. 27,6 goo 3,45 0,17 -3,48 0,10611


5


10.01/03. 25,3 00 5,06 0,34 0,00028 0,49 0,00248
22.01/03. 32,3 6-w 4,97 0,42 0,00039 0,57 0,00476


7,o


30.01/03. 8,2
1.14 --0,40 0,00270


31.01/03. 5,9 1"" 5,89 --0,41 0,00346
1530


05.02/03. 65,7 4,24 0,42 0,000396 1,70 0,02678
18 35


22.04/03. 9,2 0,49 --0,24 0,00282
Z 519,6 6,23 0,04298 35,51 19,92668


nakon požara nezaštićeno tlo, godišnja vrijednost potojim
alepskoga bora. Prema tomu, šumska vegetacija
vršinskog otjecanja iznosila je 32,81 mm/m2 i gubitaka odlučujući je čimbenik u zaštiti tla od erozije, pogotovo
tla 19,927 t/ha. Razlog za isključenu eroziju ili eroziju s na strmim erodibilnim područjima, što je vidljivo i iz
neznatnim gubicima tla na pokusnoj plohi B8 nalazimo ovih istraživanja obavljenim na trajnim pokusnim plosamo
u šumskoj vegetaciji, odnosno u sačuvanoj sashama
u slivu bujice Suvave i slivu bujice Rupotine.


ZAKLJUČCI - Conclusions


Na temelju obavljenih istraživanja o utjecaju šumtla
od erozije. One svojim krošnjama spriječavaju raske
vegetacije na zaštitu tla od erozije, provedenih na zorno djelovanje kišnih kapi, značajan dio oborina na
pokusnim plohama pod sastojinama crnoga i alepskoga njima se zadržava, a ostali dio kroz krošnje propuštaju
bora u slivovima bujica Suvave i Rupotine, može se na površinu rahlog i propusnog šumskog tla, koje ih
zaključiti sljedeće: ovako usporene lakše upija i infiltrira. Površinska su


Sastojine alepskoga i crnoga bora u ovim slivoviotjecanja
oborinskih voda pod istraživanim sastojinama
imaju značajnu i izrazito pozitivnu ulogu u zaštiti ma mala, a gubici su tla znatno ispod tolerantnog go