DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UDK 630* 383 Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78


ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA
NA KRŠU S POSEBNIM OSVRTOM NA SENJSKU DRAGU


THE ROLE OF FOREST ROADS IN FOREST MANAGEMENT ON KARST
WITH THE SPECIAL REFERENCE TO SENJSKA DRAGA


Tibor PENTEK* & Dragutin PIČMAN**


SAŽETAK: Funkcionalni pristup postupku otvaranja šuma pri kojemu se u
prvi plan stavlja primarne funkcije šuma, definirao je podjelu šumskih cesta na
šumske gospodarske (SGC) i šumske protupožarne (SPC) ceste. Šumske su protupožarne
ceste vezane za krško područje Republike Hrvatske, koje čini 52 %
njene kopnene površine te predstavlja najznačajnije prirodno obilježje hrvatskog
prostora. Primarna zadaća krških šuma je ispunjenje općekorisnih funkcija,
koje svojom vrijednošću mnogostruko nadmašuju vrijednost proizvedenog
drva, pa se i financiranje gradnje i održavanja SPC ostvaruje iz takse OKFS-a.


Istraživanja su provedena na području četiriju USP i to Buzet, Gospić, Senj
i Split, a polučeni rezultati su primjenjivi na čitavome području krša. Data je
definicija šumskih protupožarnih cesta. Osnovne se zadaće SPC-a mogu raščlaniti
u tri glavne grupe: zadaće koje doprinose preventivnoj i represivnoj
borbi protiv šumskih požara, zadaće pri radovima u šumarstvu i zadaće pri radovima
i aktivnostima korisnika izvan šumarstva. Provedena je i daljnja razdioba
unutar pojedine grupe.


Posebnosti SPC-a u odnosu na ostale kategorije SC-a detaljno su raščlanjene
unutar šest razlikovnih kategorija: pristup postupku izrade studija otvaranja
šuma, projektiranje, propisane tehničke značajke, tehnologija gradnje i
održavanje, cijena i izvor sredstava financiranja te intenzitet i frekvencija prometa.
U zaključnim razmatranjima ističu se problemi koji se javljaju pri otvaranju
krških šuma, ali se i predlažu smjernice njihova riješen/a.


Ključne riječi: šumske protupožarne ceste, šumski požari, krš, krške
šume, općekorisne funkcije šuma, Senjska Draga


UVOD - Introduction


Krško područje Republike Hrvatske rasprostire se ruje upravo na području krša (Španjol & Barčić ,
na ploštini od 23 356 km2, stoje 52 % ukupne kopnene 2000), a turizam u brutto nacionalnom dohotku sudjepovršine
naše države. Uz to je područje vezano oko luje s 22 %, a u izvozu RH s 44 %.
2 000 000 ili 41 % stanovništva lijepe naše. To je pro


Vegetaciju krša možemo prema (Rauš i ostali 1992)
stor gdje su osim Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda


razdijeliti u dva vegetacijska pojasa i pet vegetacijskih
smješteni najveći Hrvatski gradovi. Interesantno je


zona kako slijedi:
spomenuti da se preko 80 % turističkog prihoda ostva


Mediteransko-litoralni vegetacijski pojas:
- Stenomediteranska vegetacijska zona,
* Dr.sc. Tibor Pentek, viši sveučilišni asistent - Eumediteranska vegetacijska zona i
pentek@hrast.sumfak.hr Submediteranska vegetacijska zona
** Dr.sc. Dragutin Pičman, docent


Mediteransko-montanski vegetacijski pojas
dragutin.picman@zg.tel.hr
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, - Epimediteranska vegetacijska zona i
10000 Zagreb, Zavod za iskorištavanje šuma - Hemimediteranska vegetacijska zona