DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 68     <-- 68 -->        PDF

T. Pentek & D. Pičman: ULOGA ŠUMSKIH PROMETNICA PRI GOSPODARENJU ŠUMAMA NA KRŠU ... Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 65-78
LEGENDA


LEGEND


Krško područje


Karst area


Slika 1. Zemljopisni položaj krškoga područja Republike Hrvatske


Figure 1 The geographical position of the karst area of the Republic of Croatia


Krške šume s oko 44 % sudjeluju u ukupnoj površini
šuma i šumskoga zemljišta kojim gospodare Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb. Na gotovo polovici ukupne površine
šuma i šumskoga zemljišta nalazimo svega 10 %
drvne pričuve. Ovaj je nesrazmjer rezultat strukture i
trenutnog stanja ovih šuma. U strukturi obraslih površina
različiti degradacijski oblici sudjeluju s 83 %, dok
17 % otpada na visoke šume (od čega 11 % na sjemenjače,
a 6 % na kulture i plantaže).


Prosječna drvna pričuva krških šuma iznosi 46 mVha,
godišnji volumni prirast je 1,35 mVha, a godišnji sječivi
etat prema Programima gospodarenja oko 390 000 m3.
Valja podvući kako se propisani planovi sječa više ne
provode nego li se provode, ponajprije zbog nepristupačnosti
(neotvorenosti) šuma i s time posljedično povezanih
visokih troškova pridobivanja drva, ali i zbog
nemogućnosti pronalaženja odgovarajućeg tržišta za
drvo četinjača (Pentek 1998).


Nakon svega stoje u dosadašnjem tijeku rada napisano
o krškim šumama nameće se pitanje: jesu li krške
šume, ovakve kave one danas jesu, važan čimbenik u
šumarstvu Hrvatske? Ukoliko ih promatramo samo sa


stajališta produkcije drvne mase (kakvoće i kolikoće)
mogli bi odgovoriti kako nisu, međutim, pristupimo li
problemu sveobuhvatno, tada dileme neće biti i odgovorit
ćemo kako šume na kršu predstavljaju značajan i
nezaobilazan dio u mozaiku šuma naše zemlje.


Tu ćemo tvrdnju osnažiti imamo li na umu:


proizvodni potencijal staništa,
općekorisne funkcije ovih šuma,
opredjeljenje RH za turizam kao privrednu granu
koja treba biti kotač zamašnjak cjelokupnog gospodarskog
razvoja i


činjenicu kako krške šume svojom prirodnošću,
bioraznolikošću i ljepotom značajno doprinose turističkoj
privlačnosti naše obale