DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2003 str. 7     <-- 7 -->        PDF

V. Ivančević: 125. OBLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNISTVA ZA POSUMLJENJE KRASA . Šumarski list - SUPLEMENT (2003), 3-22
ka u sklopu Nadzorništva - Inspektorata.
Taj vrlo važan segment našeg
šumarstva na kršu do sada nije
adekvatno istražen, pa se navedenim
radom nastoji nadoknaditi propušteno.


Mnogobrojni dokumenti o Nadzorništvu
- Inspektoratu uništeni
su u Senju neposredno nakon II.
svjetskog rata. Kako je vrijeme nepovratno
odmicalo, tako su se šanse
o istraživanju povijesti navedene
organizacije sve više umanjivale.
Međutim, ovim radom otrgnuto
je od zaborava jedno neobično važno
razdoblje našeg krškog šumarstva.
U višegodišnjim sustavnim
istraživanjima i obradom mnogih
dokumenata potpunije su valorizirani
uloga i rezultati rada Nadzorništva
- Inspektorata. Osim povijesnih
podataka posebno je istražen
i obrađen cjelokupan rad Nadzorništva
- Inspektorata u svim segmentima.
Prilikom istraživanja
pregledano je na tisuće dokumenata
u nekoliko državnih arhiva susjednih
zemalja i Zagrebu, te mnoge
knjige, elaborati, slike, karte i ostali
dokumenti u više drugih institucija.
Pregledana građa je selektirana,
a zatim i detaljno obrađena.


Inače, o povijesti šumarstva nema
puno radova, niti autora koji o
njoj pišu, a pogotovo ih nema me


đu šumarima. Tu skupinu šumara Prvi sačuvani dokument Nadzorništva na njemačkom jeziku iz 1882 god. prikazuje u tablimožemo
podijeliti u dvije grupe, ci pošumljavanje od 1879-81., autora E. Malbohana.
ovisno o području njihova istraži


vanja. Prvoj grupi pripadaju šumarski stručnjaci koji su kod pošumljavanja (85 %) i popunjavanja (78 %), dok
istraživali povijest šumarstva širih razdoblja ili više njese
preostali dio odnosi na različite vrste listača. Sadnizinih
presjeka. U drugu, rjeđu grupu, spadaju šumarski ce za pošumljavanje proizvedene su u vlastitim rasadstručnjaci
koji su istraživali uža razdoblja ili pojedine nicima sjetvom 14.344 kg sjemena ili godišnje 231 kg
šumarske institucije. U potonju grupu spadaju radovi: sjemena u sveukupnom iznosu od 82.724.368 kom.


B. Kosovića (1914), A. Kaudersa (1921), S. sadnica, ili godišnje 1.334.264 kom. sadnica (četinjača
Franciškovića (1965), D. Jedlowskog (1975) i
93 % i listača 7 %). Od ostalih važnijih uzgojnih rado


V. Ivančevića (1979). Tako povijest šumarstva priva
ostvareno je prirodno pomlađivanje (7.435 ha), re


morskog krša detaljno istražuje A. Kauders, koja za


surekcija (851 ha) i prorede (144 ha). Najveći obujam


hvaća i rad Nadzorništva od 1878-1921. godine. Inače o


tehničkih radova ostvarenje na izgradnji suhozida uo


radu Nadzorništva - Inspektorata postoje kraći opisi op


kolo kultura-branjevina u dužini od 260 km. Za 25 raz


ćeg karaktera većeg broja autora.


ličitih vrsta radova, plaće osoblja i uređenje bujica, ulo


Pošumljavanje je ostvareno u kulturama-branje-ženo je 372.088 forinti (18 %), 1.229.129 kruna (30 %),
vinama na površini od 1.738 ha, sa 10.466.389 kom. 16.835.845 dinara (51 %) i 404.996 kuna (1 %). Sveu-
sadnica i sporadičnom sjetvom sjemena (172 kg), a pokupni
troškovi po glavnim grupama radova odnose se
punjavanje na 1.441 ha sa 4.458.382 kom. sadnica i na: a) uzgojnu grupu 31,0 %, b) tehničku grupu 12,2 %,


3.440 kg sjemena. Među vrstama dominira crni bor i to c) saniranje bujica 8,6 % i d) plaće 48,2 %. Uzgojni ra