DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Inicijative koje su usmjerene na obnovu životinjskog
svijeta talijanskih šuma trebaju neophodno predvidjeti
poboljšanje stanja okružja adekvatnim gospodarenjem
koje traži tijesnu suradnju raznih tehničkih
komponenta radi otklanjanja negativnih i ograničavajućih
čimbenika.


U šumskom planiranju fauna treba imati posebno
značenje. Negativni antropološki utjecaji trebaju biti


ograničeni, a prioriteti definirani. Ugrožene vrste mogu
se zaštititi samo zaštitom okoliša u kojemu one
žive. U širokom konceptu važno je postizanje što veće
biološke raznolikosti. Ona je cilj gospodarenja i treba
biti bliska "prirodnoj", zasnovana na načelima samoobnove
i integracije svih komponenata.


ALBERI E TERRITORIO
(Novo izdanje časopisa Monti e bosehi)


Kako smo već u broju 1-2 Šumarskog lista navijestili,
časopis Monti e bosehi je nakon 54 godine uspješnog
izlaženja promijenio ime i oblik, prilagodivši svoj
sadržaj zahtjevima vremena i potrebama čitatelja.
Predviđeno je da časopis donosi informacije o aktualnim
zbivanjima u svijetu "stabala" (drveća) i "terena"
(staništa) na prihvatljiv i popularan način.


Glede sadržaja časopisa te mnoštva informacija, nastojat
ćemo naše prikaze prilagoditi tim okolnostima.
Iz broja 1-2, siječanj-veljača 2004. g. izdvajamo:


Giustino M e z z a 1 i r a: Vraćaju se šume u ravnicu
Ovaj broj časopisa, kako je to naznačeno na naslovnici,
posvećenje "šumama ravnica". U uvodnom dijelu
članka autor sa zadovoljstvom najavljuje da se šume
vraćaju u ravnice Italije. Prvi signal bio je prije 10 godina,
kada su odobrena sredstva za pošumljavanje poljoprivrednih
površina. U tom razdoblju u istočnom je Venetu
pošumljeno 180 ha, a u Lombardiji programirano
10 000 ha u 10 velikih šuma. Taj program u fazi je izvođenja.
Naknadno je za Veneto odobreno daljnjih 5 milijuna
Eura za pošumljavanje novih i obnovu starih šuma
u razdoblju od 2003. do 2005. godine. Ove inicijative
nastale su kao rezultat zahtjeva mnogih udruga građana,
koji žele ponovo vidjeti šume u blizini svojih domova.


Među mnogim motivacijama za podizanje šuma u
ravnicama prevladava želja za stvaranjem rekreativnih
zona, nove povoljnosti koje nudi šuma u jačanju ekološke
stabilnosti i očuvanju kvalitete i količine vodenih
zaliha i dr. Taj povratak šuma u ravnice sprega je između
"stabala (drveća) i teritorija" (staništa) u konkretnom
obliku, s ciljem poboljšanja kvalitete krajolika.


Koliko u svijetu ima "divljih zona"?
Časopis Proceedings of the nacional Academy of
Sciences (Pnas) donio je rezultate interesantnog istraživanja
u kojemu je sudjelovalo preko 200 znanstvenika
iz cijeloga svijeta.
Divljom zonom (Wilderness) smatra se ona gdje je
više od 70 % orginalne vegetacije netaknuto i gdje ima


manje od 5 stanovnika na km2. Površina mora imati
najmanje 10 000 km2. Samo 24 zone zadovoljavaju taj
kriterij, ali je to ipak 44 % ukupne površine planeta.
Zabrinjava činjenica da se samo 7 % te površine nalazi
pod nekim oblikom zaštite.


Istraživanja su dala podatak da su 5 od 24 zone s visokom
biološkom raznolikosti, jer u njima živi najmanje
1500 vrsta autohtonih biljaka. Tih 5 zona (šuma Amazone,
šume Konga, Nova Gvineja, Miombo-Mopane sa
Južnoafričkim savanama i kompleks Sjevernoameričke
pustinje s dijelom Meksika) same sadrže 17 % biljnih
vrsta svijeta ali to nije dovoljno da očuvaju potrebnu
razinu biološke raznolikosti.


Cristiano Brandone: Opasni insekti prijete kulturama
kestena u Piemontu


Od proljeća 2002. godine u Piemontu blizu Cunea
primijećen je napad na kulturama kestena od ose šiškarice
Dryocosmus kuriphitus. Ta mala osica porijeklom
iz sjeverne Kine jedan je od najopasnijih insekata na
svijetu za kestenove kulture i nije nikad prije primijećen
u Europi. Napada isključivo kesten. Ženka partenogenezom
proizvede 100 do 200 jaja i odloži ih unutar pupova.
Štete su devastirajuće i razvoj stabala je upitan.


Rasprostranjenost tog insekta prijeti kulturama kestena
na površini od 17 000 ha (godišnja proizvodnja
7 500 tona ploda kestena).


U svrhu zaštite predviđena su za 2004. godinu sredstva
od pola milijuna Eura. Kao glavna protumjera predviđa
se unošenje kineskog parazita Torymus sinmensis,
koji se hrani ovom osicom. Istraživanja su u tijeku.


Cristiano Brandone: U Italiji će se 2004. godine
održati 26. natjecanje drvosječa


Otkako je 1970. godine prvi put održano ovo međunarodno
takmičenje, 2004. godine Italija će prvi puta
ugostiti predstavnike takmičara 30 zemalja. Predviđa
se 5 disciplina: obaranje stabala u smjeru cilja, kresanje
grana debla motornom pilom, izmjena lanca na pili,
kombinirani rez pod kutom i precizni red koluta debla
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 108     <-- 108 -->        PDF

na zemlji. Takmičenje će se održati u Valli di Lanzo u
rujnu pod sloganom: "takmičenje u šumi u znaku štovanja
šume".


Filippo Buscotti, Elisabetta Gravano: Ozon opasnost
za europske šume


U današnje doba ozon je najrašireniji i najopasniji
zagađivač europskih šuma. On uzrokuje promjene u fiziologiji
stabala, što smanjuje mogućnost uskladištenja
ugljičnog dioksida, te s tim u vezi smanjenje prirasta.
Uzrokuje posebne simptome vidljive na listovima
osjetljivih vrsta. Klasifikacijom tih simptoma bavi se
program ICP Forests, čiji je cilj kontrolirati učinak zagađenja
u dužem razdoblju.


Istraživanja se obavljaju u graničnom području švicarskog
kantona Ticino i talijanske Lombardije, a
obavlja ih tim stručnjaka iz 12 europskih zemalja, SAD
i Japana. Istražuju se negativni učinci u rasadnicima i
šumi, a procjena problema je u fazi istraživanja.


Giacomo Grass i: Da li stabla bolje rastu u gradu
ili na selu?


Bilo bi logično zaključiti da stabla bolje rastu u slobodnoj
prirodi izvan gradskog zagađenja. Daje ovaj zaključak
pogrešan, potvrdila je serija istraživanja učinjena
s klonom Populus deltoides zasađenim u New York-u
i vanjskim ruralnim zonama. Ustanovljeno je daje prirast
stabala gotovo dvostruko veći u gradskim uvjetima.


Objašnjenja još više začuđuju. Jedan poznati ekofiziolog
objašnjava te rezultate većom gradskom temperaturom,
većom koncentracijom ugljičnog dioksida i
većom količinom dušičnog otpada u gradu nego u selu.


Unatoč činjenici da stabla u gradu rastu pod negativnim
utjecajem najsretnijih zagađivača (S02, N02,
H2S04) ukupan učinak je povećan rast stabala. To je također
pogrešno objašnjenje.


Temperatura, ugljični dioksid i dušik objašnjavaju
samo malu razliku u prirastu. Odgovor zašto stabla rastu
bolje u gradu je vjetar. Vjetar koji prolazi iznad grada
odnosi zagađivače i odlaže ih u okolne ruralne sredine
gdje je koncentracija tih zagađivača dvostruka u
odnosu na gradske.


S druge strane ozon (03) koji je u stratosferi koristan
radi zaštite od opasnih ultravioletnih zraka, u troposferi
(tj. u zoni gdje se odvija život) štetan je za biljni i
životinjski svijet. Začetak ozona je u gradskim uvjetima,
ali za njegovo formiranje potrebno je svijetlo sunca
i ta reakcija događa se u zraku koji vjetar nosi izvan
grada u prirodu.


Uzgajajući topole u prostorima sa različitom koncentracijom
ozona Gregg je ustanovio da samo taj
čimbenik može objasniti 90 % razlike u rastu promatranom
u gradu i na selu.


Izvor: People´s daily of China: Veliki "zid" šuma za
zaustavljanje pustinje Gobi.


Svakog proljeća velike oluje šire površinu pustinje
Gobi za oko 2 500 km2. Pješčane oluje nanose ogromne
količine pijeska na obalni dio Kine i na poluotok Koreju.
Dine su sada na svega 240 km udaljene od Pekinga.
Da bi zaustavili ovo širenje, kineska vlada odlučila je
napraviti zeleni pojas dug 4 200 km i tako u 2 050. godini
vratiti veći dio obradive zemlje pretvorene u pustinju.
Projekt predviđa pošumljavanje 36 milijuna km2
uz trošak od 8 milijardi dolara u obliku subvencija seljacima
za obavljene radove. Pojas bi bio širok 240 do
540 metara u šahovskom rasporedu, pošumljen vrstama
otpornim na sušu (izvor ne govori koje su to vrste).
Paralelno se financiraju i istraživački radovi vezani za
uporabu genetski modificiranih topola, kao i mogućnost
uzgoja riže na pješčanim terenima.


Izvor: UICN: Na svjetskom kongresu o parkovima
3 000 eksperata.


U Durbanu u južnoj Africi održan je V. Svjetski
kongres o parkovima, na kojemu je oko 3 000 delegata
raspravljalo na temu "činiti dobro bez ograničenja",
gdje su se razmatrali problemi koji se odnose na parkove
i zaštićene zone, te identificiranje novih površina za
zaštitu i poboljšanje stanja u zaštićenim zonama. Proglašene
su nove zaštićene zone na Madagaskaru, Senegalu
i Brazilu u ukupnoj površini većoj od 200 000 km2
i odobrena su 35 milijuna dolara za očuvanje rezervata
na kopnu i moru.


Paolo Lassini i dr.: 10 velikih šuma ravnice projekt
Lombardija


U novije doba sve više se osjeća potreba bližeg odnosa
grada i sela, odnosno područja s većim prirodnim
sadržajem. Unošenje u slobodnu prirodu sadržaja koji
imaju funkciju povećanog rasta kulture krajolika, postala
je most međusobne povezanosti ljudske aktivnosti
i prirode. Prve inicijative iz 80-ih godina otvorile su
mogućnost za razvijanje poljoprivredno-šumskih ekosustava
s rekreativnim vrijednostima. Tako je u nekoliko
godina porasla razina biološke raznolikosti i kvaliteta
krajolika i života oko postojećih rekreativnih zona
(uglavnom parkova i park šuma). Na temelju tih iskustava
donesena je strategija za stvaranje novih planiranih
sustava na nekoliko tisuća ha, gdje se treba započeti
proces promjena kvalitete terena kako bi zadovoljavao
realne potrebe života.


Projekt je nazvan "10 velikih šuma za ravnicu". Zasniva
se na dobroj volji, a ne na zakonskim regulativama.
Trebalo je nekoliko godina da se preciziraju kriteriji
i mogući izvori sredstava. Ta je inicijativa danas
postala sastavnica zakonskih propisa regije Lombardija.
Projekt se temelji na odrednici stvaranja najmanje
deset novih stalnih šuma koje jamče funkcioniranje
ekosustava i poboljšanje osnovnih ambijentalnih parametara
(voda, zrak i sunce). Također trebaju biti koris
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 109     <-- 109 -->        PDF

no upotrebljive i omogućavati unošenje kompatibilnih
ekonomskih aktivnosti.


Regija Lombardija definirala je kriterije koji trebaju
zadovoljavati ovi projekti, a provincije trebaju odrediti
adekvatne površine. Do sada je već utvrđeno 6 zona
za koje se smatra da zadovoljavaju postojeće kriterije.
Te zone trebaju imati najmanje 1 000 stabala i 1 000
grmova po ha, a cijeli projekt bit će pod nadzorom
kompetentnih institucija i sveučilišta iz Pavije.


Raffaele S p i n e 11 i: Uporaba građevinskih strojeva
u šumskoj operativi


U dosadašnjoj šumarskoj operativi prevladavale su
dvije suprotne tendencije: primjena lagane mehanizacije
zasnovane na polivalentnosti i ekonomičnosti, i
druga s visokom tehničkom opremljenosti. Ta različitost
mišljenja traje već dugo i teško je reći koja je od
njih osnovana na korektnim procjenama. Lagana mehanizacija
jć jeftina, ali slabijeg učinka, dok sofistici


Rovokopač je solidna osnova za ekonomični i produktivni
harvester


Autor smatra daje to početak jednog novog razvoja
koji se može usporediti s poljoprivrednim traktorom,
koji je tijekom vremena evoluirao u razne oblike šumske
mehanizacije.


Gianni Pic eh i: 12. svjetski šumarski kongres Quebec
2003. g.


Od 21. do 28. rujna 2003. godine održanje 12. svjetski
kongres šumara u Quebec-Ville (Kanada). Takvu
manifestaciju organizira FAO svakih 6 godina (prethodna
je bila u Turskoj). To je najveća svjetska šumarska
manifestacija koja je okupila 4 000 sudionika iz 140 zemalja.
Sadržaj kongresa je vrlo široka tematika vezana
za šume. Glavni moto je bio "šume, izbor života", iz
kojega proizlaze tri glavne programske linije: "šuma za
čovječanstvo", "šuma za planetu" i "čovjek i šuma u
harmoniji". Za vrijeme kongresa naglašena je važnost


rana traži velika početna ulaganja. Španjolski šumari
potražili su treće rješenje: modificiranje građevinskih
strojeva za rad u šumarstvu.


Tako su od rovokopača malom adaptacijom konstruirali
harvester, a" od dumpera forwarder. Ti strojevi
nisu "perfektni" kao skandinavski, ali su dovoljno produktivni
uz niže troškove.


Kako radove u šumarstvu izvode sve više drugi poduzetnici,
ovo je prikladan način uporabe građevinskih
strojeva u šumarstvu. Ova je primjena dosta široka, te
već postoje razni konstruktori koji nude specifične priključke
za strojeve, pa se može vrlo brzo uz promjenu
priključka upotrijebiti isti stroj za obaranje stabala i za
vuču. Vrlo su pogodni mali utovarivači, zatim manji
dumperi. Takvi strojevi koštaju malo (kao poljoprivredni
traktor), a osnova im je da su vrlo pokretni i stabilni.
Učinkovitost ovih strojeva osobito se očituje na
radovima u plantažama, zatim pri šumsko uzgojnim radovima
i slično.


Dumper je transformiran u Forwarder


vjerodostojnosti podataka o stanju šuma, njena stvarna
rasprostranjenost, te opasnost od požara i bolesti.


Na bazi podataka koji su podneseni kongresu, šume
pokrivaju oko 3900 milijuna ha ili 30 % zemljane površine
planeta, ili 0,6 ha po stanovniku. Od te površine
47 % nalazi se u tropima, 33 % na sjevernoj hemisferi,
11 % u umjerenim zonama i 9 % u subtropskoj zoni.
Zabrinjavajući je podatak da svake godine nestane oko
14 milijuna ha šume, iz raznih razloga, od kojih je pretvaranje
šuma u poljoprivredno zemljište u siromašnim
zemljama jedan od najčešćih.


Drugi važan podatak je obujam šumskih požara koji
godišnje poharaju 6 do 14 milijuna ha šuma. 20 %
ugljičnog dioksida u atmosferi potječe od požara, a ostalih
80 % od sagorijevanja fosilnih goriva.