DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Nostalgija za rodnim krajem sve više
ga zaokuplja, pa sve duže boravi u
Vrbovskom zajedno sa suprugom, u
miru obiteljskog doma svojih roditelja.
Prema vlastitoj želji, kremiran je
i pokopan u Vrbovskom - gradiću
njegova života, ljubavi i vječnog počinka.


Hvala i slava našem kolegi Vilimu
Hibleru.


Dr. se. V. Ivančević


- 2003)
kođer se u Čakovcu nastanio s obitelji
najprije kao podstanar, a kasnije u
vlastitom stanu, odnosno kući.


Kao zaljubljenik u prirodu volio
je šumu i svoj radni vijek, najprije
kao revirnik a poslije kao upravitelj,
u potpunosti je posvetio Međimurskim
šumama i nemalim problemima
oko njih.


Kao jedan od pionira topolarstva
u Međimurju savladao je sve od rasadničarstva,
sadnje i podizanja
plantaža i kultura brzorastućih topola
i stablastih vrba, a tijekom svog
radnog vijeka ubrao je i plodove
svoga rada.


Kao rukovoditelj i organizator
proizvodnje pošumio je nemali broj
hektara šumskoga zemljišta drugim
vrstama, kao što su hrast lužnjak, jasen,
crni orah, crna joha, smreka,
ariš, duglazija, borovac i dr., organizirao
je i rukovodio radovima na sječi
i izradi i izvozu drveta te prodaji.


Kancelarijski dio posla obavljao
je pedantno i u rokovima. Kao upravitelj
bio je ponajprije pošten, tolerantan
i nesebično je prenosio svoje
stečeno znanje na mlađe kolege.


"Dragi Upravitelju znajte da smo
vas štovali i voljeli, dijeleći sve ove
godine s vama, svu ljepotu zajedništva,
kao i zajednički trud kojega
smo uložili za napredak Šumarije
Čakovec".


Svim je poslovima Josip prilazio s
puno ljubavi i volje, unašajući se potpuno,
nikada nije pitao za radno vrijeme,
ni za uvjete na terenu.


Područna šumarska struka pamtit
će ga kao glavnog inicijatora i prvog
predsjednika senjskog šumarskog
društva 1966.godine. U tom svojstvu
razvio je živu i široku aktivnost, koja
je postala prepoznatljiva u svim
porama društva. Za taj rad dobio je
priznanje strukovnog društva. Bio je
dugogodišnji član i predsjednik Turističkog
društva Novog Vinodolskog.
Svojim je radom u tome društvu
ukazivao na neobičnu važnost
šuma u cjelovitoj turističkoj ponudi.
Poznavao je više stranih jezika, a u


\


trenucima odmora rado se družio s
knjigom i glazbom, osobito operama
talijanskih skladatelja "bel canta". U
njegovoj bogatoj fonoteci bile su pohranjene
gramofonske ploče mnogih
kompletnih opera. Također je posjedovao
bogatu zbirku slika i dijapozitiva
koje su nastale za njegovog terenskog
rada i najčešće su predstavljali
šumske motive.


Iako je potpuno napustio svoje
Vrbovsko, rado mu se vraćao, osobito
za ljetnih žega, uživajući u šetnjama
Kamačnikom i Jelenskim jarkom.


JOSIP BARULEK, dipl. ing. šum. (1939


Dana 4. 11. 2003. godine umro je
naš dragi kolega, Josip Barulek,
dipl. ing. šumarstva. Prerana smrt
otrgnula ga je od njegove obitelji i
nas kolega šumara, samo par mjeseci
nakon što je otišao u mirovinu s mjesta
upravitelja Šumarije Čakovec.


Djelatnici i najbliže kolege njegove
Šumarije oprostili su se od njega
ovim riječima:


Dragi naš Upravitelju, bolno je
biti na rastanku s vama, stajati ovdje
uz vašu ožalošćenu suprugu, sinove,
snahe, unuke, rodbinu i mnogobrojne
prijatelje, ali nije teško pronaći lijepe
riječi s kojima se opraštamo od vas.


U ime djelatnika Hrvatskih šuma,
Uprave šuma Koprivnica, te posebno
djelatnika šumarije Čakovec, želimo
izraziti naše štovanje vama kao kolegi,
dobrom čovjeku i prijatelju. Želimo
vam reći veliko hvala u ime vaše
obitelji, rodbine i sviju nas prijatelja
koji smo se okupili ovdje, i onih koji
vas nisu mogli doći ispratiti, a poštivali
su vas i voljeli.


Naš dragi Upravitelj, a kako su
ga starije kolege zvali Joža, ovozemaljski
životni je put iznenada i prerano
završio nakon duge i teške bolesti.


Njegovo plemenito srce prestalo
je kucati u utorak 4. 11. 2003. g., ostavljajući
najmiliju obitelj, rodbinu i
prijatelje u velikoj tuzi zbog odlaska
dobrog oca, rođaka, cijenjenog kolege
i stručnog i iskusnog šumara.


Pitamo se, zar je ovo stvarno istina,
zar je baš tako moralo biti, što je


to oko nas i iznad nas što otima i gasi
živote, prekida ljubav, odvodi u prazninu?
Možda se sva istina nalazi
negdje visoko iznad nas, u visinama u
kojima stoljetni hrastovi traže odgovor
od neba, sunca, kiše i vjetra.
Tamo je negdje sakrivena knjiga sudbine
u kojoj za svakoga od nas piše
kada ćemo postati vječnost.


Ali dragi prijatelju, smrt je samo
privid, život je vječan i ne može
prestati. Dragi Upravitelju niste bili i
nećete biti sami, živjet ćete u našim
srcima i sjećanju.


Svoj životni put Josip Barulek započeo
je 7. 5. 1939. godine u Žigrovcu
u krugu zemljoradničke obitelji.
Osnovnu školu završio je u Svetom
Iliji 1950. g., a gimnaziju u Varaždinu
1958. g. Diplomirao je na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu 1963. g.
Iste godine zaposlio se u Šumariji Čakovec
u kojoj je ostao do danas. Ta
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Volio je dobro društvo, vic, i pjesmu,
volio je ribolov, bio je vrstan vinogradar,
uživao u uređivanju svog
dvorišta, a volio je i knjige.


Neizmjerno je volio svoju suprugu,
cijenio sinove, snahe i unuke, te
im nastojao pomoći koliko je to bilo
u njegovoj moći.


Štovani Upravitelju!


Ne može se u ovom tužnom trenutku
reći sve o vama, ali znam da


ćete živjeti u srcima onih za koje ste
živjeli, koje ste ljubavlju darivali.


Neka vaše tijelo prihvati Međimurska
zemljica, a vašu dušu ovog jesenskog
popodneva lagani vjetrić ponese
u vječni smiraj Međimurskih
šumica. Tamo ćemo se sresti sa vama,
tamo će živjeti naša sjećanja na vas
kao stručnjaka i divnog plemenitog
čovjeka.


Vašoj supruzi, sinovima, snahama,
unucima i rodbini iskrena sućut u ime
svih kolega i djelatnika "Hrvatskih
šuma", a vama dragi Upravitelju još
jednom veliko hvala za sve.


Laka vam bila hrvatska gruda.


Kolege i prijatelji


JOSIP TUMBRI, dipl. ing. šumarstva (1920 - 2003)


Šestog prosinca 2003. godine zauvijek
nas je napustio kolega Turnbri
. Napustio nas je dragi, skroman
čovjek, kojega su svi suradnici, znanci
i prijatelji veoma cijenili i voljeli.
Njegova skromnost u kojoj je čak i
pretjerivao, godila je svakom sugovorniku,
bilo da se radilo o poslu ili


o uobičajnim razgovorima. Nikada
nije tražio bilo što za sebe jer je bio
zadovoljan s onime što je imao i što
gaje okruživalo u njegovom životu.
Takvog smo ga paznavali, cijenili
i voljeli.


Rođen je u Dragan i ću kraj Karlovca
1. 3. 1920. godine u obrtničkoj
obitelji oca Ilije i majke Emilije.
Osnovnu školu završio je u Draganiću,
a II. Klasičnu gimnaziju u Zagrebu
1939. godine. Šumarstvo je
studirao na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu te apsolvirao
1942/1943.


Vrtlog ratnih strahota zahvaća i
Jožu te do kraja Drugog svjetskog
rata provodi u regularnoj vojsci NDH
kao domobran. Po završetku rata prolazi
kroz mnoge torture kao i mnogi
mladići toga vremena, ali nakon relativno
kratkog vremena biva pušten na
slobodu. Posvećuje vrijeme učenju i
1949. godine diplomira na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Odmah po
primljenoj diplomi zapošljava se u
Šumskom poduzeću Vojnić na
poslovima operativne evidencije, a
potom u planskoj službi. Nakon
prvog radnog mjesta, premješten je
za kotarskog referenta za šumarstvo u
Pazinu. Već 1951. g. premještanje na
mjesto upravitelja šumarije Krašić, a
1956. g. prelazi u šumariju "Klek" u


1 k "i


k l i L


Ogulinu na mjesto pomoćnika upravitelja.
Godine 1960. prelazi u novoosnovano
Š.G. "Papuk" u Voćinu,
najprije za referenta uzgajanja šuma,
a zatim na mjesto tehničkog direktora.
Godine 1962. prelazi u Podravsku
Slatinu zajedno s upravom,
gdje je postavljen za v. d. direktora
1965. godine, a 1966. i za direktora
tog Š.G. gdje ostaje do 1970. godine.
Godine 1970. u vrtlogu novih integracijskih
procesa prelazi u Š.G. Bjelovar
na radno mjesto referenta za zaštitu
šuma. Ubrzo dolazi do daljnjih
integracija sa Š.G. Koprivnica, osnivaju
se Zajedničke službe Združenog
poduzeća koje opslužuju i drvnu
industriju bjelovarskog, koprivničkog
i varaždinskog područja. U toj
organizaciji kolega Tumbri radi na
poslovima plana, analize i kao voditelj
Odjela za projektiranje šumskih
prometnica.


Ubrzo dolazi do osipanja integriranih
šumarskih i drvnoindustrijskih


poduzeća, pa se tako i kolega Tumbri
vraća u Stručne službe Š.G. "Mojica
Birta" Bjelovar, u Odjel za uređivanje
šuma, na mjesto samostalnog
taksatora, gdje je radio do odlaska u
mirovinu.


Za vrijeme svog službovanja volio
je kontakt s mlađim kolegama,
uvažavajući njihova svježa znanja,
kao i iskustva starijih kolega. S njim
je bilo zaista ugodno raditi i surađivati.
Zbog svoje točnosti i savjesnosti
u poslu, bio je poštovan i cijenjen.
Volio je svoju struku, šumu, šumare,
svoju obitelj i sve ljude.


Nešto u čemu je posebno uživao,
a što nije bilo znano mnogima, volio
je matematiku. Zabavljao se u slobodno
vrijeme rješavajući matematičke
zadatke, a kao negdašnji đak
klasične gimnazije, često je čitao latinske
i grčke tekstove. Nije bio sklon
velikim društvima, jer je po naravi
bio tih. Volio je šetnje gradom i parkovima
svoga Bjelovara, a susret s
kolegama radovao gaje uz ćaskanje o
svagdašnjici i uspomenama.


Upravo tako kako je skromno i
tiho živio, tako nas je i napustio. Otišao
je na vječno počivalište u svoj
rodni Draganić, od kuda je i krenuo.
Na njegov zahtjev, ispraćaj je bio tih,
samo uz njegovu obitelj.


Za poseban doprinos u šumarstvu,
godine 1974. primio je Zlatnu
plaketu.


Nije bio član ni jedne političke
stranke, osim stalni član HŠD-a.
Neka mu je lahka rodna gruda i
neka počiva u miru.


Josip Knepr