DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 69     <-- 69 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3-4, CXXVII1 (2004), 163-171
rusija, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Moldavia,
Poljska, Slovačka, Rumunjska, Rusija (do
Urala) i Ukrajina. U drugoj fazi projekta, u koju je
uključena i Hrvatska, mreža bi trebala obuhvatiti zemlje
Jugoistočne Europe.


Indikativna karta razvijena je na trenutno postojećim
saznanjima i dostupnim podacima o prirodnoj
raznolikosti, što predstavlja ograničenja koja ne do


puštaju više od izrade plana. Također, karta mjerila


1 : 5.000.000 omogućava samo prikaz većih jedinica.
Naime, najmanja jedinica koja se na karti može prepoznati
veličine je 1.000 hektara. Neke od navedenih
zemalja već su razvile svoje nacionalne ekološke mreže,
a rezultati tih istraživanja korišteni su u projektu indikativne
karte kao izvor informacija.
4. PRELIMARNA EKOLOŠKA MREŽA RH
Preliminary ecological network of the Republic of Croatia
Na sastanku eksperata zemalja tzv. višegradske
skupine (Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska) uz priključene
Hrvatsku i Ukrajinu (Budimpešta, 2001) pokrenuta
je inicijativa za objedinjavanjem i koordiniranjem
napora usmjerenih na razvoj nacionalnih ekoloških
mreža. Kao prvi korak oživotvorenja inicijative dogovoreno
je uklapanje trenutno raspoloživih nacionalnih
mreža u jedinstvenu ekološku mrežu ´proširene´ višegradske
skupine (V4+2). U Hrvatskoj je upravo ova
inicijativa ubrzala proces kreiranja preliminarne nacionalne
ekološke mreže.


Projekt izrade preliminarne ekološke mreže RH
provodila je tvrtka OIKON d.o.o. pod koordinacijom
posebne radne skupine za ekološku mrežu formirane
početkom 2002. godine u Ministarstvu zaštite okoliša i
prostornog uređenja.


Za izradu preliminarne ekološke mreže RH korištene
su sljedeće podloge:


državni prostor RH


zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti
prirode


područja predviđena za zaštitu na temelju Strategije
prostornog uređenja RH
područja bitna za ekološku mrežu koja trenutno
nisu zaštićena, niti je pokrenuta procedura za njihovu
zaštitu


šumska vegetacija
rijeke i vodene površine
visinski pojasevi RH
nagib terena RH
rasprostranjenost vuka, medvjeda, risa i dabra u


Hrvatskoj
područje obitavanja delfina u sjevernom Jadranu
IBA (Important Bird Areas) područja RH prema


"Birdlifc International"
dodatne podloge koje nisu korištene izravno pri izradi
ekološke mreže, već su korištene kao dopunski


kartografski sadržaj (županijska sjedišta, državne
ceste, željezničke pruge)
Organizacija i obrada podataka provedena je u


okviru geografskog informacijskog sustava (GIS). Nakon
digitalizacije i obrade analognih podloga te nadopune
nekih digitalnih podloga, formirana je GIS baza
podataka (Tablica 1.) s projekcijom svih izvornih i izvedenih
podloga.


Tablica 1. Pregledni prikaz GIS baze podataka s ulogom podloga u ekološkoj mreži.


Table 1 Survey of GIS database with the role of bases in ecological network


Element ekološke mreže


PODLOGA -BASE


Element of ecological network
POLIGONSKE PODLOGE SITE BASES
IZVORNE PODLOGE -ORIGINAL BASES


državni prostor -state area
šumska vegetacija od značaja za ekološku mrežu -forest vegetation koridor, zaštitna zona significant
for ecological network corridor, buffer zone
vodene površine - water surfaces
zaštićena područja -protected areas
jezgra -core area
područja predložena za zaštitu - areas proposed for protection
jezgra -core area
dodatna područja bitna za ekološku mrežu -
additional areas jezgra -core area
important for ecological network
područje rasprostranjenja vuka -wolf habitat
područje rasprostranjenja risa -lynx habitat
područje rasprostranjenja mrkog medvjeda - brown bear habitat