DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 72     <-- 72 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3 4, CXXVIII (2004), 163-171
Tablica 2. Površine i udjeli ekološke mreže i njenih dijelova u kopnenoj, morskoj i ukupnoj površini RH


Table 2 Areas and shares of the ecological network and its parts in onshore, offshore and total area


of the Republic of Croatia
Kopno Land
More -Sea Ukupno -Total
knr % km2 % knr %
Međunarodna jezgra
International core areas 5.793,7 10,2 785,8 2,5 6.579,5
Nacionalna jezgra
National core areas 1.948,5 3,4 31,5 0,1 1.980,0
Isprekidani koridori
Stepping stones 147,4 0,3 0,0 0.0 147,4
Koridori Corridors
8029,1 14,2 4,1 0,0 8.033,3
Tampon/zaštitna zona
Buffer zone 2.178,7 3,8 1.374,0 4,3 3.552,7
Ekološka mreža ukupno
Ecological network total
18.097,5 32,0 2.195,4 6,9 20.292,9 23,0
Izvan ekološke mreže
Outside ecological network 38517,5 68,0 29.448,6 93,1 67.966,1 77,0
Ukupna površina - Total area 56.615,0 31.644,0 88.259,0


Izvor: Izvješće ´Preliminarna nacionalna ekološka mreža kao preduvjet priključivanja razvoju ekološke mreže
proširene višegradske skupine´, OIKON/MZOPU, 2002.


Source: Report "Preliminary national ecological network as a prerequisite for joining the development of the
ecological network of the extended multi-town group "


5. LIFE PROJEKT USPOSTAVE NACIONALNE EKOLOŠKE
MREŽE HRVATSKE (CRO-NEN)
LIFE project of the establishment of the Croatian national
ecological network (CRO-NEN)
Jedan od tri projekta koja je Europska komisija na 2, Izrada karte nacionalne ekološke mreže i pripaprijedlog
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uredajućih
baza podataka, pri čemu je zadatak izraditi
đenja RH odabrala za sufinanciranje iz fonda LIFE-softver koji objedinjuje različite srodne baze poTreće
zemlje na natječaju u 2002. godini, odnosi se na dataka kao što su Emerald, NATURA, MedWct,
uspostavu Nacionalne ekološke mreže kao dijela SPAMI, te nova baza za nacionalnu ekološku mrežu.
Sveeuropske ekološke mreže i mreže NATURA Očekuje se da će softversko rješenje biti završeno u
2000 (kratica projekta je: CRO-NEN). prvom kvartalu 2004. Istodobno se izrađuje baza


Nositelj projekta je MZOPU (od 1. siječnja 2004.
nositelj je Državni zavod za zaštitu prirode) u suradnji
s tvrtkom OIKON d.o.o., te uz učešće Europskog centra
za zaštitu prirode (ECNC). Projekt je započeo u
prosincu 2002. a trajat će do lipnja 2005. Vrijednost
projekta iznosi 539.700 Eura, od čega Europska komisija
financira 375.095 Eura, a ostatak dijele
MZOPU/DZZP i OIKON d.o.o. Ured projekta je u Državnom
zavodu za zaštitu prirode, Bogovićeva 1, Zagreb;
voditelji projekta su Jasminka Radović /DZZP/ i
Sven Jelaska /OIKON/, koordinator projekta: dr. se.
Ivan Martinić.


Osnovni ciljevi i aktivnosti projekta su:


1. Obuka nadležnih u zaštiti prirode vezano za pitaSlika
4. Poplavne su šume itekako važan dio hrvatske ekološke


nja ekološke mreže, praćenja stanja u područjima


mreže


uključenim u ekološku mrežu, financijskim meha


Figure 4 Flood forests make a very significant part of the Croatian
nizmima u zaštiti prirode. ecological network