DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 73     <-- 73 -->        PDF

I. Martinić: ŠUMARSKA STRUKA U SVJETLU USPOSTAVE EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list br. 3 4, CXXV1II (2004), 163-171
projekata i radova vezanih uz biološku raznolikost,
baza podataka o biljkama, gljivama i životinjama,
posebno o vrstama koje su na popisu dodataka
Smjernice o staništima i Smjernice o pticama, te se
radi na unosu podataka u bazu Emerald/NATURA.


Uspostava temelja za nacionalni sustav praćenja
stanja (monitoring) biološke raznolikosti pri čemu
je zadatak uspostaviti mrežu suradnika, posebno ne


vladinih udruga i škola, te razraditi metodologiju za
njihovo uključivanje u prikupljanje podataka.
Predstavljanje projekta; projekt je predstavljen na


8. Kongresu biologa održanom u Zagrebu u rujnu
2003. te na skupu stručnjaka za ekološku mrežu pri
Vijeću Europe koji je održan u listopadu 2003. u
Dubrovniku, kao dio nacionalnog izvješća o provedbi
ekološke mreže u Hrvatskoj.
6. NA KRAJU .... NAŠE NAJVAŽNIJE ZADAĆE
Finally .... our most significant tasks
Slijedom navedenog jasno je da šumarskoj znanosti
i struci predstoji intenzivno uključivanje u spomenute
programe i projekte. Najvažniji koraci i zadaće u tom
smislu biti će sljedeće:


specijalistička izobrazba i osposobljavanje šumarskih
stručnjaka vezano za opća i posebna pitanja
očuvanja biološke raznolikosti s naglaskom na
šumske ekosustave;


usvajanje metodologije (kriteriji i tehnike) i dinamike
(intenzitet i rokovi) terenskih radova;


terensko utvrđivanje i kartiranje područja i lokaliteta
koji su, u okviru šumskih ekosustava, od međunarodne,
nacionalne i lokalne važnosti za biološku
raznolikost;


ugrađivanje mjera zaštite i očuvanja biološke raznolikosti
u planove gospodarenja šumom te njihovo
trajno provođenje i praćenje;
Imajući na umu izniman interes šumarske struke za
zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti te uvažavajući
široku rasprostranjenost organizacijskih jedinica
šumarstva u RH, posebno se značajan doprinos
šumarske struke očekuje u (1) prepoznavanju i kartiranju
biološki značajnih dijelova šumskih ekosustava,


(2) u programu nacionalnog monitoringa biološke raznolikosti
te (3) uspostavi nužne komunikacije i partnerskih
odnosa s lokalnim zajednicama u provedbi
svih spomenutih zadaća.
Pritom, nikako ne treba zaboraviti daje upravo šumarska
struka u većini zemalja, skorih novih članica
EU, uspješno obavila spomenute korake. Nema razloga
da tako ne bude i u Hrvatskoj.


LITERATURA - References:


* * * (1999): Nacionalna strategija i akcijski plan biološke
i krajobrazne raznolikosti RH - NSAP (ur.


J. Radović), DUZPO
*** (2002): Izvješće ´Preliminarna nacionalna ekološka
mreža kao preduvjet priključivanja razvoju
ekološke mreže proširene višegradske skupine´,
OIKON/MZOPU, str. 1-25.
* * * (2001): 2. International Symposium of the Pan-
European Ecological Network "The partnership


of local and regional authorities in the conservation
of biological and landscape diversity",
Council of Europe, Strasbourg, p. 1-175.
(2002): LIFE III Project CRO-NEN, projektna
dokumentacija, MZOPU, str. 1-55.


(2003): Izvješće o radu Uprave za zaštitu prirode
MZOPU u razdoblju 2000-2004 (ur. I. Martinić),
MZOPU, str. 1-15.


# * # (2003): Zakon o zaštiti prirode, NN (162/03):


SUMMARY: In this paper forestry profession is acquainted with the significance
and role of the ecological network as the most important global instrument
in the protection and conservation of endangered stands and species.
Consideration is given to ideas, principles and structure of the ecological network
and projects are presented as well as their achievements at the
European, regional and national level. Forestry science and profession are
directed to join intensively different activities related to the establishment and
maintenance of the Croatian ecological network.


Key words: environmental protection, biological diversity, ecological
network, PEEN