DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Županić, M.: Phytophthora quercina nova gljivična
bolest na hrastovima


Istraživanja uzročnika sušenja hrasta u Europi krajem
prošlog stoljeća navode osam vrsta gljiva iz roda
Phytophthora na korijenju. Najagresivnije su bile: P.
camblrora i jedna nova vrsta koja je opisana kao P.
quercina. Gljiive iz roda Phytophthora u nas su poznate
kao uzročnici polijeganja ponika i tintene bolesti
pitomog kestena, i nisu bile povezane s hrastom. P.
quercina je nađena na hrastovima: lužnjaku, kitnjaku,
meduncu, ceru i crniki. U Bavarskoj je krajem prošlog
stoljeća dokazana povezanost P.quercina na korijenju
oštećenih krošanja hrasta zahvaćenih sušenjem, dok na
zdravim stablina nije nađena. Ta gljiva uništava korijenove
dlačice i negativno utječe na vodni potencijal
biljke, na fotosintezu i transpiraciju, tj. izaziva klorozu
lišća i djelomično potpuno sušenje krošnje.


Žerjav, M.,A. Manda: Phytophthora ramorum


na ukrasnim biljkama u Sloveniji


P. ramorum nedavno je opisani patogen koji uzrokuje
sušenje grana vrsta iz roda Rhododendron i suše-
PRIZNANJA


nje baze i nadzemnih dijelova vrsta iz roda Viburnum.
Prisutnost u Sloveniji utvrđena je prvi puta. Zaražene
biljke su uništene, a drugi potencijalni domaćini ponovo
pregledani. Provedene su određene fitosanitetske
mjere kako bi se spriječio uvoz i širenje u Europi.


Na kraju želimo istaći najaktualniju problematiku


48. seminara biljne zaštite, a to je agrometeorološka
suša u 2003, koja je utjecala na pojavu i veliko prenamnoženje
potkornjaka na crnogorici: jeli, smreci i borovima.
U Sloveniji je u 2003. bilo napadnuto samo
smreke preko 300 000 m3. I u Hrvatskoj je registriran
jak napad potkornjaka na crnogorici. Zatim u 2003. u
Hrvatskoj je zbog iznimno visokih temperatura i nedostatka
oborina evidentiran 531 požar, a opožareno je
27083 hektara šuma i šumskog zemljišta. Obje pojave
su alarmantne za šumarstvo u Hrvatskoj.
Dr. se. Miroslav Harapin


ZLATNO PRIZNANJE PROFESORU GLAVAŠU


Na 48. seminaru biljne zaštite, održanom 10-13. Magistarski rad pod naslovom "Prilog poznavaveljače
2004. u Opatiji, prof. dr. se. Milan Glavaš nju gljive Ophiostoma quercus (Georgev.) Nannf. u
primio je od Hrvatskog društva biljne zaštite priznanašim
hrastovim šumama" obranio je 1980. Disertanje:
Povelju sa zlatnom plaketom za veliki doprinos i
dugogodišnju brigu za zdrave i lijepe šuma RH i aktivno
sudjelovanje u radu društva. Priznanje mu je uručio
prof. Bogdan Cvjetković, predsjednik HDBZ, u
nazočnosti od oko 600 inženjera agronoma i šumara.


Milan Glavaš rođenje 3. studenog 1945. u Krasnu
gdje je završio osnovnu školu. Srednju šumarsku
školu završio je u Delnicama 1965. Oženjen je, ima
dvije kćeri, jedna je dipl. ing. šumarstva zaposlena u
Šumariji Velika Gorica, a druga je studentica na Šumarskom
fakultetu. Prof. dr. se. Glavaš diplomirao je
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1971. Iste godine
primljen je u stalni radni odnos kao asistent iz Šumarske
fitopatologije.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 96     <-- 96 -->        PDF

čiju pod naslovom "Istraživanja parazitske gljive
Elytroderma torres - juanii Diamandis et Minter na
borovim iglicama u Dalmaciji" obranio je 1988. na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Kao asistent izvodio je vježbe i terensku nastavu iz
Šumarske fitopatologije, a akademske godine 1974/75
držao je vježbe iz poljoprivredne fitopatologije i studentima
Agronomskog fakulteta. Od 1988. povjerena
mu je nastava iz Šumarske fitopatologije, a 1993. i zaštita
šuma. Voditeljem poslijediplomske nastave imenovan
je 1991. i iz Zaštite šuma i predavačem 4 predmeta.
Na usmjerenju Lovstvo na Katedri za zaštitu
šuma i lovstvo, predaje 1 predmet. Na Agronomskom
fakultetu u Zagrebu predaje Bolesti drveća u urbanim
sredinama. Na poslijediplomskom studiju na Biotehničkoj
fakulteti u Ljubljani, Odsjek za gozdarstvo predaje
Zaštitu šuma.


Za znanstvenog asistenta izabran je 1981, za znanstvenog
suradnika 1989, za docenta 1990, za višeg
znanstvenog suradnika 1991. U zvanje izvanrednog
profesora izabran je 1992., a za redovitog profesora
1997. U trajno zvanje izabran je 2003. godine.


Od 1993. je predstojnik Katedre za zaštitu šuma, a
od 1995. predstojnik Zavoda za zaštitu šuma i lovstvo.
Od 1990. do 1995. pročelnik je Zavoda za istraživanje
u šumarstvu, a od 1994. do 1996. prodekan Šumarskog
odsjeka.


:i*\>´fi\.
UZ ^-^


zlatnu plaketu


t*oj. At. se. MILAN GLAVAŠ


Z.A
VELIKI DOPRINOS I DUGOGODIŠNJU BRIGU,


ZA ZDRAVE I LIJEPE ŠUME RH I AKTIVNO


SUDJELOVANJE U RADU DRUŠTVA


10.02.2004. f^M.sc.jSi^n


»sgassasata


Objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova,
prikaza i sažetaka. Autor je 2 sveučilišna udžbenika.
Osnove šumarske fitopatologije i Gljivične bolesti
šumskog drveća. Opisao je nekoliko desetaka manje
poznatih ili nepoznatih uzročnika gljivičnih bolesti na
šumskom drveću u nas.


Urednik je područja zaštite šuma u Šumarskom listu.
Član je Uredničkog odbora Šumarskog lista i Glasnika
za šumske pokuse. Član je sljedećih organizacija:
Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog biološkog
društva, Hrvatskog društva biljne zaštite, Hrvatskog
ekološkog društva, kojem je bio i predsjednik, Radne
grupe za zaštitu topola, IUFRO-a Unije fitopatologa
mediteranskih zemalja, član povjerenstva za dodjelu
državnih nagrada pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i športa i predsjednik Povjerenstva za udžbenike
srednjih drvodjelskih škola pri istom Ministarstvu,
član je povjerenstva za nastavu pri Sveučilištu u Zagrebu
i član Akademije šumarskih znanosti.


Osnivač je nove koncepcije studija s 3 usmjerenja
za predmete iz zaštite šuma na Šumarskom fakultetu.
Inicirao je izradu nastavnog programa poslijediplomskog
studija iz usmjerenja Zaštite šuma na Šumarskom
fakultetu. Autor je moderne koncepcije terenske nastave
iz područja zaštite šuma za studente dodiplomskog
studija. Osnivač je suvremenog laboratorija s odgovarajućom
opremom u Zavodu za zaštitu šuma i lovstvo.
Sudionik je u osnivanju znanstvenog i stručnog studija
Ekoinženjerstvo pri Fakultetu kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.


Pod njegovim mentorstvom napredovala su 3 asistenta,
veći broj magistara i preko 100 diplomiranih in