DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ženjera. Član je ili voditelj povjerenstva za izradu i
obranu radova od inženjera, magistra do doktora. Kao
član povjerenstva, osim na Šumarskom fakultetu u Zagrebu,
bio je član u ocjeni i obrani magisterija i disertacija
na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na Šumarskom
fakultetu u Sarajevu i Ljubljani.


Bio je voditelj istraživačkog projekta Ministarstva
znanosti i tehnologije: "Zaštita i obnova šumarskih
ekosustava" i projekta Hrvatskih šuma: "Izloženost
šuma štetnim utjecajima i praćenja njihove zaštite".


Na stručnom usavršavanju boravio je u više europskih
zemalja. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i
stručnim kongresima, simpozijima i skupovima u
zemlji i inozemstvu. Dao je veliki doprinos popularizaciji
šumarske struke. Održao je preko 400 javnih nastupa
u šumarskoj operativi, na radiju, televiziji, u novinama
i drugim medijima. U osobnom kontaktu je neposredan
i srdačan.


Recenzirao je 6 knjiga; 4 u Hrvatskoj, 1 u Sloveniji
i 1 u BiH i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova.
Autor je teksta i urednik poglavlja u 3 monogra-


MEĐUNARODNA SURADNJA


fije: Šume u Hrvatskoj, Obična jela u Hrvatskoj i Obična
bukva u Hrvatskoj. Autor je teksta u većem broju
stručnih knjiga.


Prof. Milan Glavaš dugogodišnjim radom u šumarskoj
fitopatologiji i integralnoj zaštiti šuma prepoznat
je kao vrstan znanstvenik i stručnjak. Svoje znanje i iskustva
prenosi studentima dodiplomskog i poslijediplomskog
studija, doktorantima, magistrantima i stručnjacima
u šumarskoj operativi. Dao je veliki doprinos
u unapređenju fitopatologije, zaštite šuma i ekologije.


Prof. Milan Glavaš je cijenjeni stručnjak, suradnik,
kolega, kontaktibilan, jednostavan i drag čovjek. Zlatna
plaketa dolazi u prave ruke. Neka mu donese radost i
zahvalnost za ljepotu naših susreta jučer, danas i sutra.


Srdačna čestitka kolegi Glavašu u ime šumara i cijele
Hrvatske.


Dr. se. Miroslav Harapin


ZAJEDNICKA STRUČNA EKSKURZIJA OSJEČKOG I SENJSKOG
OGRANKA PRIJATELJSKOJ RUMUNJSKOJ


U prvim kontaktima predstavnika "Hrvatskih šuma"
za njihova boravka u Rumunjskoj na području Šumarske
uprave županije Timis, iskazana je zajednička
želja za što boljom međusobnom suradnjom. Na potvrdu
dogovora nije se dugo čekalo, pa je početkom lipnja
2002. godine dogovorena stručna ekskurzija rumunjskih
šumara na području uprave šuma Osijek i Senj, u
organizaciji osječkog i suorganizaciji senjskog ogranka.
U stručnoj ekskurziji nalazilo se trideset šumarskih
stručnjaka s područja šumarske uprave županije Timis.
Na završetku stručne ekskurzije u Zagrebu upriličenje
susret sa Zeljkom L e d i n s k i m, dipl. ing. šumarstva,
direktorom Hrvatskih šuma d.o.o. i njegovim najbližim
suradnicima. U prijateljskoj atmosferi vodeni su konkretni
razgovori o mogućim aspektima buduće suradnje.
Uzvratni posjet slijedio je ubrzo jer su nam rumunjski
šumari organizirali stručnu ekskurziju već sredinom
listopada 2002. godine. Pod vodstvom Berisla


va Vinaja, dipl. ing. šumarstva, predsjednika osječkog
ogranaka HŠD-a, na put je krenulo ukupno trideset
sudionika, odnosno po petnaest iz svakog ogranka.
Članove senjskog ogranka predvodio je njihov predsjednik
Dalibor Tomlj anović, dipl. ing. šumarstva.


Vožnja ugodnim autobusom "Čazmatransa" nepreglednim
i monotonim ravnicama Mađarske do Temišvara
kao krajnjeg odredišta, prošla je u opuštenoj atmosferi.
U kasnim večernjim satima stigli smo na odredište,
gdje su nas srdačno dočekali mnogobrojni domaćini.
Inače, grad Temišvar (Timisoara na rumunjskom) s


332.277 stanovnika (1997. god.) važno je cestovno i željezničko
raskrižje, te administrativno središte pokrajine
Banat. To je jako trgovačko središte s razvijenom tekstilnom,
prehrambenom, kemijskom i kožnom industrijom,
rafinerijom nafte te tvornicama strojeva i električnih
aparata. Uz to, gradje kulturno središte sa sveučilišnom,
umjetničkom akademijom i muzejima. Od pozna


ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 98     <-- 98 -->        PDF

tih građevina ističe se gradska tvrđava iz 18. stoljeća,
gradska vijećnica i pravoslavna crkva. Uli . stoljeću
spominje se kao ugarsko naselje, a od 14-16. stoljeća
nalazi se pod turskom vlašću. Početkom 18. stoljeća
vraćen je Austriji kada postaje slobodnim kraljevskim
gradom. Burne 1848^49. god. uspijeva se obraniti od
mađarske revolucionarne vojske, pa je konačno Trijanonskim
mirom 1920. god. pripao Rumunjskoj. U najnovijoj
povijesti osobitu je ulogu odigrao krajem 1989.
god. prilikom pada Nicolae Ceausescua.


Stručni program započeo je terenskim obilaskom šumarije
Lunca-Timisului, ukupne površine 8264 ha, koja
se prostire u temišvarskom polju relativno male nadmorske
visine (90-100 m). Ovdje vlada kontinentalna
klima pod utjecajem oceanske i mediteranske klime,
prosječne godišnje temperature zraka 11 °C i oborina
630 mm. Od ukupne površine šuma najviše je očuvanih
(50 %), zatim umjetno podignutih (30 %), te najmanje
devastiranih (20 %). Među vrstama drveća najzastupljeniji
je Q. robur, pa slijede Q. petraea, Q. cerris, Fraxinus
ssp., Carpinus betulus, Tilia sp., Robinia sp., Acer
campestre i ostale vrste. U godišnjem etatu 29.600 m3
zastupljen je sanitar sa 2.484 m3 (8,4 %). Ukupna dužina
cesta je 35 km., a od toga je 15 km šumskih cesta. U g.j.
Cheveres, 1612 ha, upoznajemo se s teškoćama pri-


Slika 1. Raskošni jesenski spektar boja šume hrasta kitnjaka na
području g.j. Cheveres, šumarije LuncaTimisului


Idući dan posjetili smo zaštitnu šumu Nera, koja se
nalazi unutar Nacionalnog parka Semenic-Caras Gorgos.
U njoj na 19.962 ha prevladavaju listače (91 %) te
manjim dijelom četinjače (9 %), u rasponu od
240-1447 m n. v. u planinama Semenic i Almaj. U sastavu
šume Nera nalaze se tri lovišta, dva ribnjaka i
šumski rezervat "Izvoarele Nerei", površine 5253 ha
na južnoj strani planine Semenic, 450-1400 m n. v.
Planina Semenic pripada planinskoj regiji Banata koja
obiluje visoko vrijednim raznodobnim šumama bukve.
Zbog toga se navedena regija smatra i zemljom bukve.


rodne i umjetne obnove šuma hrasta kitnjaka, uzrokovane
povećanom populacijom divljih svinja i srna. Kao
jedno od rješenja primjenjuje se ograđivanje pomlatka,
pa je u tu svrhu 2001. god. započet projekt na 84 ha, postavljanjem
stupova sa žicom u dužini od više desetina
kilometara. Uz tu razmjerno skupu mjeru prirodne
obnove, divljač se još dodatno prehranjuje i reducira
kontroliranim odstrelom. Najbolji rezultati prirodne obnove
u ograđenim površinama postižu se grupimičnim
sječama. Lovstvo je jedno od važnih izvora prihoda, pa
Šumarija raspolaže suvremenim lovačkim objektima. U
njezinim šumama obitavaju različite vrste divljači, i to:
jelen obični i lopatar, srna, divlja svinja, obični zec, fazan,
patka, guska, grlica, prepelica i barska šljuka. Poslijepodnevni
odmor iskorišten je za odigravanje utakmice
u malom nogometu između našeg i rumunjskog
sastava. U prijateljskoj atmosferi i uz bučno navijanje,
naša postava sastavljena od igrača oba ogranka, osim na
početku susreta, pokazala je kvalitetniju igru, koja je na
kraju rezultirala uvjerljivom pobjedom. Nakon utakmice
krenuli smo u obilazak Temišvara uz stručnu pratnju,
gdje smo se upoznali s većinom njegovih najznačajnijih
spomenika. Kao kuriozitet spominjemo daleku 1884.
god., kada je grad dobio prvu javnu električnu rasvjetu u
Europi.


Slika 2. Zajednički snimak za uspomenu


Tako zrela stabla bukve dostižu visinu preko 50 m,
debljinu 140-160 cm, starost 300-350 godina, širinu
krošnje 10-15 m, drvnu zalihu 450-630 mVha i zastupljenost
tehničke oblovine iznad 80 %. Navedene karakteristike
bukovih šuma uvjetovane su povoljnim klimatskim
karakteristikama dužih i toplih kišnih razdoblja.
Osim pretežito čistih šuma bukve, sporadično dolaze
i mješovite šume bukve i jele. Planina Semenic obiluje
izvorima vode koje se mnogobrojnim kanalima
slijevaju u jezero Valiug. Svojevremeno su se vode jezera
Valiug koristile za metalurška postrojenja grada
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Slika 3. Utakmica u malom nogometu protekla je u prijateljskom
duhu, što potvrđuje i ova grupna fotografija


Resita. U tim nadaleko poznatim pogonima izrađena je
prva lokomotiva već 1872. godine. Danas su ovi pogoni
napušteni, jer se nažalost još nisu pronašla zadovoljavajuća
rješenja za njihov daljnji rad u novim uvjetima
tranzicije.


U trećem cjelodnevnom boravku upoznajemo se s
prirodnom obnovom mješovitih šuma hrasta cera i slađima
g.j. Tapia u šumariji Ana Lugojana. Šumarija se
prostire uz obalu rijeke Tamis, a također zahvaća planinu
Poiana Rusca na površini od 14.877 ha, u rasponu
od 120-1387 m n. v. Klima je kontinentalna i nalazi se
pod utjecajem mediteranske klime. Srednje godišnje
vrijednosti temperature iznose 8-11 °C, a oborina 600800
m n. v. U šumama dominiraju listače (90 %) te
sporadično četinjače (10 %). Od listača najzastupljenija
je bukva (48 %), pa slijede razne vrste hrastova
- kitnjak, lužnjak, sladun i cer (16 %), obični
grab (11 %) i ostale tvrde i meke listače (15 %). Uz prirodnu
obnovu jele započelo se krajem 19. i početkom


20. stoljeća uspješnim pošumljavanjem različitim vrstama
četinjača (smreka, ariš, borovi i pseudočuga). Od
svih vrsta najbolje rezultate postigla je pseudočuga,
koja se uostalom i danas uspješno prirodno pomlađuje.
Godišnji etat od 52.000 m3 pretežno se realizira u zrelim
šumama (71 %), zatim u mladim šumama (15 %) te
u sanitarnim sječama (14 %). Prirodno pomlađivanje
hrasta cera i slađima uspješno se realizira oplodnim
sječama na malim površinama.
Divlja izgradnja vikendica diljem šumarije poprima
sve veće razmjere, pa bije trebalo svakako onemogućiti
donošenjem novih zakona. Domaćini nas detaljno
upoznaju s prodajom glavnih šumskih proizvoda u Državnoj
upravi šuma. Naime, drvo iz državnih šuma
prodaje se na panju ili na pomoćnom stovarištu aukcijama
ili zatvorenim ponudama. Državna uprava šuma
ne određuje cijenu za svaku parcelu po tržišnim cijenama,
nego prema lokalnim troškovima gospodarenja. U
slučaju neuspjele prodaje u dva navrata, manji se dio


Slika 4. U eksperimentalnoj stanici šumarije Kostej sudionici
pozorno prate izlaganje stručnog voditelja


može prodati izravnom pogodbom. Osim glavnih šumskih
proizvoda, Državna uprava šuma također prodaje
ili naplaćuje korištenje mnogih sporednih proizvoda
(prutovi za košaraštvo, skupljanje šumskih plodova i
gljiva, pčelarstvo, ribnjičarstvo, turizam i rekreacija,
eko turizam, doznaka privatnih šuma i ostalo) uključujući
i lovstvo. Izvoz kvalitetnije oblovine podliježe višestrukoj
provjeri. Izvršenje planova sječe ovisi o potražnji
na tržištu, pa njihovo neizvršenje ne proizvodi
nikakve negativne učinke. Međutim, radovi na obnovi
šuma su obvezni.


Potom obilazimo zaštitne šume oko umjetnog jezera
Surduc na području g.j. Fardea, šumarije Faget, gdje
se upoznajemo s gospodarenjem šuma hrasta kitnjaka i
sladuna. U gospodarenju mješovitim šumama, posebno
u blizini jezera, vodi se računa o njihovoj zaštitnoj
ulozi. To se postiže češćim zahvatima manjeg intenziteta,
i to ponajprije grupimičnim sječama, kojima se
omogućuje postupično poboljšanje poželjnog omjera
smjese i nesmetana prirodna obnova. Jezero Surduc
povezano je s rijekom Begej, pa čini jedinstveni sustav
vodoopskrbe Temišvara. Vodom jezera Surdic održava
se stalna razina vode rijeke Begej, koja je potrebna za
nesmetanu vodoopskrbu Temišvara.


Četvrti cjelodnevni boravak iskorišten je za posjet
pokusnoj stanici na području šumarije Kostej, gdje se
obavljaju višegodišnji pokusi uzgoja otpornih hibrida
nekih vrsta borova na napade glj ive Cronartium ribicola.
Osim tog pokusa, osnovane su sjemenske plantaže
klonova dvaju vrsta borova radi praćenja uspjeha
pošumljavanja glede različite nadmorske visine. Sveukupno
su osnovane četiri plohe na 3.93 ha s ukupno
3068 komada sadnica, odnosno po dvije u svakom pokusu.
Prva ploha na 0.58 ha osnovana je 1984. god.
sadnjom po 18 sadnica P. strobus i P. wallichiana i 612
sadnica njihovih hibrida. Sadnice hibrida prethodno su
zaražene gljivom Cronartium ribicola. Nakon 16 godina
preživjelo je: P. strobus 11 %, P. wallichiana 68 % i
ŠUMARSKI LIST 3-4/2004 str. 100     <-- 100 -->        PDF

hibrida 82 %. Druga ploha također je osnovana 1984.
god. na 0.65 ha, s po 18 komada sadnica P. strobus i P.
peuce i 684 komada sadnica hibrida. Nakon 16 godina
preživjelo je : P. strobus 11 %, P. peuce 83 % i hibrida
73 %. U drugom pokusu na prvoj sjemenskoj plantaži
od 1,3 ha posađeno je 800 klonova P. peuce, koji su selektirani
iz prirodnih sastojina planine Pirin (Bugarska)
na 1850 m n.v. Na taj način ispituje se mogućnost
proizvodnje sadnica spomenute vrste na velikim nadmorskim
visinama. Na četvrtoj plohi 1,4 ha posađeno


je 800 klonova P. cembra iz prirodnih sastojina planine
Ineu na 1600 m n. v. Pokusom se prati razvoj i uspijevanje
klona P. cembra u nižim nadmorskim visinama.
Sadašnji rezultati, nakon 20 godina od osnutka, pokazuju
da navedeni klon nije prikladan za pošumljavanje
u malim nadmorskim visinama.


Slika 5. Još jedan snimak za sjećanje na kraju zajedničkog druže


nja Osječana i Scnjana. Život opet kreće poznatim staza


ma, sve do novog susreta


Poznato je da se gljiva Cronartium ribicola (upala
kore borovca) ubraja u najvažnije bolesti 5 - igličavih
borova, među kojima spadaju P. strobus i P. cembra.
Endemična euro-azijska gljiva Cronartium ribicola vezana
je za areal Ribes sp. Ova gljiva uzrokuje upalu korijena
borovima, te klorozu i prijevremenu defolijaciju
lišća na različitim vrstama ribizla (Ribes sp.). Napada
borove svih dobnih razlika, ali najveće štete čini mladim
kulturama. Početni i završni stadij C. ribicola razvija
se na borovima, a središnji na različitim vrstama
roda Ribes sp. Uspješno suzbijanje jedino je moguće isključenjem
jednog domaćina s određene površine. Dosadašnja
istraživanja pokazuju da udaljenost između
borova i ribizla mora iznositi najmanje 2 km. Hibrid P
strobus x P. wallichiana znatno je otporniji na C. ribicola
od P. strobus, što je pokazao i gornji pokus. Od
stručnog voditelja eksperimentalne stanice doznajemo
da su ovdje boravili prof. dr. Ž. Borzan i dr. se. Joso
Gračan za njihovog studijskog puta po Rumunjskoj.


Zadnju večer domaćini su priredili oproštaj u neobično
opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Nakon kraćih
govora zahvale na odlično organiziranoj stručnoj ekskurziji,
predsjednici naših ogranaka uručili su predstavnicima
domaćina prigodne darove. U svojim obraćanjima
domaćini su hvalili našu organizaciju njihove nedavne
stručne ekskurzije po Hrvatskoj. Domaćini, na
čelu s direktorom Titu Gheorghe Nicusor po završetku
stručne ekskurzije zaista su imali razloga za zadovoljstvo
zbog dobre organizacije u svim segmentima.


Ovaj naš kratki boravak u Rumunjskoj nikako nije
dovoljan za stvaranje zaokružene slike o njezinom šumarstvu.
Ipak smo prilikom ove stručne ekskurzije
stekli određena pozitivna saznanja o šumarstvu jednog
dijela prijateljske zemlje. Pri tomu, na prvome mjestu
ističemo očuvane i zdrave prirodne šume, za stoje svakako
zaslužno šumarstvo te zemlje. Uostalom, prema
mišljenju mnogih europskih šumarskih stručnjaka, Rumunjska
se odlikuje neobično očuvanim šumama, posebice
bukovim. Adekvatnim gospodarenjem šume se
obnavljaju prirodnim pomlađivanjem. Međutim, dosta
šteta nastaje od divljači, posebno na pomlatku, koje se
pokušavaju riješiti pomoću dodatnih zaštitnih mjera
tehničke naravi. U gospodarenju zaštitnim šumama
primjenjuju se oprezni i češći zahvati, koji pridonose
većoj stabilnosti tih šuma. Inače, šume različitih kategorija
zaštite nalaze se u sklopu šumarstva. Propisani
etati ne moraju se realizirati pod svaku cijenu, te najvećim
dijelom ovise o prilikama tržišta. Proces povratka
šuma privatnicima nije zakonski adekvatno reguliran,
pa često dolazi do neopravdanih čistih sječa. U stručnom
i rukovodećem pogledu naglašena je hijerarhija
koja se očituje različitim znakovljem na službenim
uniformama. Kao dobar primjer korištenja rezultata
primijenjene šumarske znanosti ističu se prethodni višegodišnji
pokusi u pokusnoj stanici radi daljnje primjene
u praksi. Lovstvo je važna komplementarna šumarska
disciplina koja ostvaruje i solidna devizna
sredstva. Na kraju, različiti sporedni šumski proizvodi,
zajedno s uslugama, također predstavljaju određeni
prihod šumarstvu. To su, neka od dobrih primjera gospodarenja
šumama rumunjskog šumarstva, koji bi i
nama mogli poslužiti kao podloga za neka povoljnija
rješenja. Na odlasku smo još jednom zahvalili domaćinima
na odličnoj organizaciji i velikom trudu. Među
njima posebno izdvajamo stalnu pratnju kolege Toth
Francisca Ioana i Baban Adriana te gospodina Ccdomila
Cezare Mandicia kao prevoditelja. I prilikom
ovog susreta potvrđena je još jednom zajednička želja
za boljom i uspješnijom suradnjom. To je bio razlog da
srno se na kraju stručne ekskurzije oprostili riječima:
"Doviđenja do skorog ponovnog susreta u Hrvatskoj".


Tekst: Dr. se. Vice Ivančević
Snimci: Berislav Vinaj, dipl. ing. šum.